RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Zmiany w stawkach i zasadach rozliczeń PIT w 2015, zaktualizowany program pity na 2015

kalkulator PIT 2015 rozliczenie podatku – czy czekają nas zmiany? Zanim zdecydujemy się rozliczyć z fiskusem, wykorzystując na przykład program do rozliczenia pit, warto sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany w porównaniu do poprzednich lat.

Od początku 2015 r. rozliczamy się z fiskusem wedle dwóch, a nie jak wcześniej – trzech stawek PIT. Dotychczasowe 19, 30 i 40 procent zostały zastąpione przez 18 i 32 procent. Wyższy próg podatkowy (32 procent) dotyczy jednak wyłącznie osób, które w ubiegłym roku osiągnęły dochody na kwotę ponad 85 528 zł. Dla większości z nas taki dochód to tylko marzenie – pochwalić się nim może zaledwie co setny podatnik. Niezmieniona pozostaje kwota dochodu wolna od opodatkowania, która wynosi 3091 zł.

 

Niższe oprocentowanie naszych dochodów to bardzo dobra wiadomość - dzięki temu do portfela każdego pracownika trafi większa wypłata. Na przykład osoba, której pensja wynosi 1 tys. zł brutto, zyska 5 zł miesięcznie, czyli 60 zł rocznie. Przy wynagrodzeniu zbliżonym do średniej krajowej, czyli 3,5 tys. zł brutto, miesięcznie oszczędzimy już 27 zł, co rocznie daje 324 zł czystego zysku. Taką nadwyżkę finansową możemy przeznaczyć na kurs lub szkolenie, które podniesie nasze kwalifikacje zawodowe, aby w przyszłym roku zarobić jeszcze więcej.

Po zmianie stawek straciła na swej atrakcyjności możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków. W poprzednich latach, kiedy pierwszy próg podatkowy sięgał prawie 45 tys. zł, wielu podatników decydowało się na wspólne rozliczenie pitu, aby uniknąć wyższej stawki podatku. Obecnie, gdy próg jest tak wysoki (85 528 zł), ryzyko wpadnięcia pod wyższą, 32-procentową stawkę podatku, dotyczy znikomej części społeczeństwa. Wspólne rozliczenie za 2015 r. będzie mogło mieć sens jeszcze jedynie dla małżeństw, w których mąż czy żona nie ma dochodów. Dzięki temu będą mogli odliczyć od podatku dodatkowe 556,02 zł (18 proc. od kwoty dochodu wolnego od podatku, czyli 3091 zł).

Przeczytaj więcej na temat kiedy opłaca się rozliczać wspólnie z małżonkiem w artykule: wspólne rozliczanie deklaracji podatkowej. Podobną zasadą mogą kierować się osoby samotnie wychowujące dzieci. Na wniosek wpisany w rozliczenia roczne mogą swoje dochody podzielić na pół i obliczyć podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów.

Ciekawą innowacją w systemie podatkowym jest również możliwość wspólnego opodatkowania dochodów przez małżonków, z których przynajmniej jedno mieszka w innym kraju Unii Europejskiej. Jest jednak jeden warunek - co najmniej 75 proc. łącznych przychodów małżonkowie muszą osiągnąć w Polsce.


Tematyka

Zobacz również

Podatek od nieruchomości wynajętej przez małżeństwo

Wynajmując mieszkanie, podatnik uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki podatek od nieruchomości można opłacać na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynajem nieruchomości traktowany jako najem prywatny, nie jest realizowany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego też tylko te dwie metody opodatkowania będą dostępne dla podatników. Jak opłacać podatek od nieruchomości, jeśli jest ona wynajmowana przez małżeństwo? Czy PIT małżeństwa może wykazywać łączny podatek od nieruchomości? Jak rozlicza się pod względem podatkowym wynajem nieruchomości przez małżeństwo? Czy rozliczenie Pit małżonków będzie mogło zostać złożone na jednym druku PIT, jeśli najem prywatny zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej

Program Pity 2015 rozlicza ulgę mieszkaniową nabytą na zasadach darowizny

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn znajduje zastosowanie w przypadku budynków, lokali stanowiących odrębną własność lub udziałów w prawie albo współwłasności budynku lub lokalu. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego czy na przykład spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego. Rozliczenie pit 2015 powinno ujmować ulgę mieszkaniową nabytą w drodze darowizny, odrębnie od pozostałych zwolnień podatkowych. Pity 2015 mogą na przykład uwzględniać pełną kwotę wolną od podatku przy darowiznach, a jednocześnie wartość nieruchomości, gdy podatnik korzysta z tego tytułu z ulgi mieszkaniowej.

Czytaj więcej

Twój PIT i zasada zwolnienia z progresją w ujęciu programu do rozliczenia rocznego

Coraz więcej osób decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej poza granicami Polski. O tym, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w kraju, decyduje rodzaj rezydencji podatkowej, posiadanej przez podatnika, a także charakter umowy międzynarodowej, jaka została zawarta pomiędzy polskimi organami podatkowymi, a organami podatkowymi państwa, w którym osiągnięty został dochód. Umowy międzynarodowe są zawierane w celu uregulowania przepisów związanych z obciążeniem podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych przez pracowników z zagranicy, w taki sposób, aby nie podlegały one podwójnemu opodatkowaniu. Należy pamiętać, że umowy międzynarodowe są nadrzędne względem przepisów krajowych. Na sposób rozliczania się z urzędem skarbowym z dochodów z zagranicy, wpływa nie tylko rezydencja podatkowa, ale także to, czy podatnik osiągał dochody na terenie Polski, czy też nie. W przypadku opodatkowania dochodów zarówno w kraju jak i za granicą, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, składając rozliczenie pit 2015, podatnik może mieć obowiązek zastosowania jednej z poniższych metod: zasady zwolnienia z progresją, zasady proporcjonalnego odliczenia.

Czytaj więcej

PIT 2015 wspólny z małżonkiem dla nierezydenta podatkowego - PITy 2015 Program

Rozliczenie pit 2015 może być zrealizowane na wspólnym formularzu przez współmałżonków pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który następuje rozliczenie. Należy powiedzieć, że konieczne jest przy tym utrzymywanie pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej. W przeciwnym wypadku małżonkowie muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym dwa pity 2015.

Czytaj więcej