RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Złóż korektę zeznania podatkowego za pomocą PITy 2015 programu

Chcesz się przekonać, czy rzeczywiście pity 2015 program radzi sobie ze wszystkimi kwestiami związanymi z deklaracją podatkową? Możesz go sprawdzić, składając korektę zeznania podatkowego. Procedura korygowania deklaracji podatkowej jest bardzo prosta. Polega ona na ponownym wypełnieniu odpowiedniego formularza podatkowego i jednoczesnym zaznaczeniu rubryki ‘korekta zeznania’ zamiast okienka ‘złożenie zeznania’ – oraz oczywiście złożeniu go w urzędzie skarbowym. Oznacza to, że jeśli swoje rozliczenie roczne 2015 przesłałeś na formularzu pit-38, chcąc je skorygować, musisz jeszcze raz przebrnąć przez ten sam druk. Nie zapominaj przy tym, że do skorygowanego formularza powinieneś dołączyć uzasadnienie korekty, to znaczy w formie pisemnej przedstawić, na czym polegała i z czego wynikała twoja pomyłka. Korektę, podobnie jak pity 2015, których ona dotyczy, możesz złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub przesłać pocztą, tradycyjną albo elektroniczną. A zatem program pit 2015 dostarczy Ci wszystkich niezbędnych formularzy. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość zaznaczenia opcji ‘korekta’, która pozwoli od razu przygotować odpowiednią wersję korekty deklaracji podatkowej. Program po prostu wygeneruje elektroniczny formularz ORD-ZU: to właśnie w nim opisz przyczynę korekty.

 

Jest jednak kilka kwestii, o których musisz pamiętać, korygując rozliczenie pit 2015. Zwróć przede wszystkim uwagę, że poprawki do pit musisz wprowadzić nie tylko w sytuacji, gdy pomyliłeś się na niekorzyść urzędu skarbowego (zapłaciłeś zbyt niski podatek, nie uwzględniłeś wszystkich dochodów). Możesz to zrobić również wtedy, gdy na przykład nie wiedząc o przysługującej Ci uldze, nie skorzystałeś z niej. Albo gdy zbyt późno odnalazłeś dokument potwierdzający Twoje prawo do ulgi (fakturę za Internet czy rachunki za remont mieszkania). W przypadku korekty rozliczenia pit czas działa na Twoją korzyść: prawo do wprowadzania poprawek w deklaracji podatkowej zachowujesz przez pięć lat. Nie wyrzucaj zatem rachunków, które znalazłeś kilka miesięcy po złożeniu pita. I nie panikuj, jeśli zbyt późno przypomniałeś sobie o pominiętym w rozliczeniu dochodzie. Zresztą może uspokoi Cię również stwierdzenie, że po upływie wspomnianych pięciu lat wszelkie nieścisłości w deklaracji ulegają przedawnieniu.

Jeśli jednak korekta wciąż Cię obowiązuje lub zachowałeś do niej prawo, pity 2015 program zaskoczy Cię swoją funkcjonalnością. Czy wiedziałeś, że wyrównując wysokość podatku na rzecz urzędu skarbowego powinieneś zapłacić odsetki? Trudno być na bieżąco ze wszystkimi przepisami podatkowymi i znać obowiązujące stawki, ale program pit 2015 obliczy dla Ciebie kwotę wraz z odsetkami. Jeśli tylko wprowadzisz wszystkie wymagane dane, możesz być pewien, że tym razem korekta nie będzie konieczna, a Twoje rozliczenie roczne 2015 zaakceptuje nawet najbardziej dociekliwy urzędnik. O jednej rzeczy powinieneś jednak pamiętać: korektę dotyczącą danego roku podatkowego trzeba składać na obowiązujących wówczas drukach. Oznacza to, że jeśli chcesz skorygować formularz za rok 2008, musisz wypełnić pita, jaki wtedy obowiązywał. To jedyna sytuacja, w której musisz odwołać się do narzędzia innego niż aplikacja umożliwiająca rozliczenie pit 2015. Wcześniejsze niż tegoroczne druki znajdziesz jednak bez trudu za pośrednictwem portalu Ministerstwa Finansów. Jednak składając pity 2015 możesz bez wahania sięgnąć po program do bieżących rozliczeń.

Korektę wolno ci składać wielokrotnie: jeśli okaże się to konieczne, automatyczne tworzenie formularzy na pewno przyspieszy całą procedurę. A właśnie to gwarantuje Ci program pit 2015. Nawet nie mając fachowej wiedzy z zakresu finansów i księgowości nie tylko poprawnie wypełnisz swoje rozliczenie roczne, ale też bez problemu skorygujesz wcześniejsze deklaracje. Pity 2015 program z powodzeniem zastępuje małe biuro rachunkowe.


Tematyka

Zobacz również

Czym się kierować przy wyborze odpowiedniego formularza PIT dla siebie?

Podatnicy rozliczają się z fiskusem z tytułu uzyskanych w poprzednim roku przychodów lub dochodów, objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór odpowiedniego formularza PIT powinien opierać się o to, z jakiego źródła pochodzą dochody bądź przychody podatnika z ubiegłego roku podatkowego. Problem pojawia się wtedy, gdy podatnik uzyskiwał dochody i przychody z kilku różnych źródeł, opodatkowanych w zupełnie odmienny sposób. Pamiętajmy, że różnice między drukami Pity nie są przypadkowe, bowiem w inny sposób rozlicza się na przykład dochody opodatkowane podatkiem liniowym, a inaczej przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jak wybrać odpowiedni na swoje rozliczenie podatkowe formularz PIT?

Czytaj więcej

Czy jest możliwe, by jeden podatnik musiał złożyć kilka formularzy PITy 2015?

Z najprostszą w zasadzie formą rozliczenia podatkowego – spotykamy się w przypadku podatników wykonujących pracę zawodową na etacie. Ich roczne rozliczenie 2015 sporządzane jest na druku PIT-37. Mają oni również możliwość, aby ich formularze PITy 2015 zostały wypełnione i złożone we właściwym Urzędzie Skarbowym przez samych pracodawców, ale w takim przypadku podatnik nie może skorzystać z przysługujących mu odliczeń i ulg podatkowych. Znacznie lepiej jest więc wypełnić roczne rozliczenie 2015 samodzielnie. Pity 2015 Program okazuje się być bardzo pomocny przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej każdego podatnika, nie tylko tego, który pozyskuje dochody za pośrednictwem płatnika.

Czytaj więcej

PITy 2015 Program - Kiedy złożyłeś korektę zeznania z błędem

Błędy w deklaracji podatkowej są często spotykane. Na przykład rozliczenie roczne 2015 bez podpisu podatnika, złożone osobiście w Urzędzie Skarbowym – również będzie błędnym zeznaniem. Taki Pit 2015 podlega korekcie, co oznacza, że podatnik może naprawić swój błąd, składając deklarację korygującą. Ale taka deklaracja – też może zawierać błędy. Korekta z błędem będzie wówczas podlegała skorygowaniu przez podatnika, o ile nie zostanie przekroczony termin ostatecznego złożenia PIT 2015. Aby ustrzec się w dużej mierze błędów, warto korzystać do rozliczenia rocznych podatków z pity 2015 programu, który na bieżąco sprawdza, czy deklaracja użytkownika jest poprawna pod względem formalnym.

Czytaj więcej

Poprawne wprowadzenie źródeł przychodów w formularzu programu PITy 2015

Jakie dochody trzeba wpisać w rozliczenie roczne pitu z 2015 roku? Każdy podatnik, który w poprzednim roku podatkowym zarobił choć złotówkę, będzie musiał wykazać ten zarobek w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, będą mu grozić skarbowe sankcje karne. Jeżeli zatem podatnik pracuje na etacie u jednego pracodawcy, a dorabia po godzinach u drugiego, musi rozliczyć się z fiskusem z obydwu tych źródeł dochodów. Podobnie jak np. studenci, którzy pracują dorywczo w kilku miejscach na umowy zlecenia czy umowy o dzieło – oni również są zobligowani do rozliczenia dochodów uzyskanych od wszystkich pracodawców.

Czytaj więcej