RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ze sprzedaży nieruchomości będącej majątkiem firmy mogę rozliczyć się na druku PIT39 ? - komplet formularzy w Programie PITy 2015.

Prowadzisz działalność gospodarczą i nie wiesz, jak odprowadzić podatek od sprzedaży nieruchomości, która jest składnikiem majątku twojego przedsiębiorstwa? Aby bezproblemowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, musisz wiedzieć z jakiego formularza skorzystać i jak poprawnie wypełnić rozliczenie Pit 2015. Warto, abyś po przeczytaniu naszego artykułu skorzystał z Programu Pity 2015, który pozwoli ci w prosty sposób rozliczyć się z fiskusem. Kluczowe znaczenie w omawianej sytuacji ma to, z jaką nieruchomością mamy do czynienia. Musisz wiedzieć, że sprzedaż budynku lub lokalu mieszkalnego, który zajmujesz na prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie generować przychodu z działalności gospodarczej. Jednak nie oznacza to, że taka sprzedaż w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W tym wypadku będziesz musiał zapłacić podatek z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli zatem prowadzisz przedsiębiorstwo w mieszkaniu, które jest twoją własnością i chcesz je sprzedać, to nie zapłacisz podatku z tytułu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Inaczej będzie jednak, jeśli jako przedsiębiorca zechcesz sprzedać lokal użytkowy, np. warsztat czy halę produkcyjną.

 

Sprzedaż tego typu nieruchomości jest opodatkowana jednakowo z innymi składnikami majątkowymi przedsiębiorstwa. W takim wypadku nie przysługują ci jako podatnikowi żadne ulgi.

Zatem, na jakim formularzu powinieneś rozliczyć sprzedaż nieruchomości, która jest składnikiem majątku firmy?

Tak jak wskazaliśmy, najważniejsze znaczenie ma tu rodzaj sprzedawanej nieruchomości Zeznanie na formularzu PIT-39 składamy bowiem wtedy, gdy w danym roku podatkowym sprzedaliśmy nieruchomości i prawa majątkowe nie będące materią w ramach działalności gospodarczej. W przypadku sprzedaży majątku przedsiębiorstwa, nieruchomości i prawa majątkowe są traktowane jako przychód z działalności i rozliczane razem ze wszystkimi innymi przychodami przedsiębiorstwa.

Innymi słowy, zeznanie PIT-39 składają osoby fizyczne, które w okresie po 1 stycznia 2009 roku uzyskały przychód z odpłatnego zbycia:

  • nieruchomości lub jej części,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Wypełnienie rozliczenia rocznego 2015 na formularzu PIT-39 jest niestety skomplikowane. Rozliczając na tym druku nasze Pity 2015 musimy wskazać wszelkie dochody i straty, określić koszty uzyskania przychodów i cenę nabycia nieruchomości oraz wykazać sumę dotychczas wygenerowanych odpisów amortyzacyjnych. Nie możemy zapomnieć o poprawnym obliczeniu kwoty należnego podatku, a przy tym musimy pamiętać o dokładnym uzupełnieniu wszystkich rubryk dotyczących naszych danych osobowych.

Najłatwiejszym sposobem na wypełnienie naszego PIT-39 jest skorzystanie z programu Pity 2015, darmowej aplikacji o niezwykle intuicyjnym interfejsie i prostej obsłudze. Program Pity 2015 oferuje jedynie aktualne wzory formularzy, przypomina o niewypełnionych rubrykach i znacznie skraca czas wypełniania druków. Dzięki tej aplikacji wypełnisz nawet najbardziej skomplikowaną deklarację w zaledwie kilka minut, a po jej wypełnieniu będziesz mógł spać spokojnie mając pewność, że jest wolna od błędów.

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy osoba fizyczną, możesz pobrać program Pity 2015 ze strony internetowej i zainstalować go na swoim komputerze. Dla przedsiębiorcy sprzedającego nieruchomość będącą majątkiem firmowym, aplikacja również wygeneruje stosowny w jego przypadku formularz Pit. Po sprawnym wypełnieniu rozliczenia Pit 2015, aplikacja umożliwia nam wysłanie wypełnionej deklaracji za pośrednictwem Internetu.


Tematyka

Zobacz również

Mój podatek roczny Pit 2015, gdy sprzedałem nieruchomość w roku 2015

Sprzedaż nieruchomości przez podatnika zwykle wiąże się z koniecznością opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczenie roczne 2015 będzie musiało wykazywać przychód ze zbycia nieruchomości, jeśli odpłatna jej sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Program PITy 2015 wskazuje, że podatek nie jest pobierany, jeśli odpłatne zbycie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Roczny Pit 2015 płaci się w przypadku uzyskania przez podatnika przychodu z odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Czytaj więcej

Nieruchomość nabyta w ramach zamiany a skutki podatkowe

Jedynym sposobem, aby stać się właścicielem nieruchomości, jest jej nabycie. Okazuje się jednak, że kupno nie jest jedynym sposobem nabywania nieruchomości. Można przestać być właścicielem mieszkania i wejść w posiadanie następnego, nie wydając na to ani grosza. Takie możliwości daje zamiana. Jednak przepisy podatkowe traktują zamianę analogicznie do transakcji gotówkowych. Pod koniec roku podatkowego trzeba ją również wykazać w rozliczeniu Pit.

Czytaj więcej

Czy mogę zbyć nieruchomość jako towar w ramach działalności gospodarczej? Podatki w praktyce z PITy 2015 Programem

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, istnieją przypadki, w których składniki majątku, czy też nieruchomość, możesz wpisać w poczet środków trwałych. Jeśli posiadając nieruchomość wpisaną w poczet ewidencji środków trwałych, zdecydujesz się na jej sprzedaż, wówczas transakcja ta będzie traktowana jako przychód osiągnięty ze sprzedaży towaru w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Oczywiście pod warunkiem, że nieruchomość jako towar wykorzystywana była przez nas do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście, jak każdy przychód, tak i w tym przypadku, koniecznym jest jego opodatkowanie na drukach typu pity 2015. W tym przypadku pomocną może być aplikacja komputerowa pity 2015 program, z którą szybko i bezproblemowo rozliczysz przychód swojej firmy z tytułu zbycia nieruchomości traktowanej jako towar. Co istotne, program pity 2015 świetnie sprawdzi się nie tylko w przypadku sporządzenia druku rozliczenie pit 2015 od dochodów osiągniętych w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, ale także w przypadku zeznania rocznego sporządzanego przez osobę fizyczną.

Czytaj więcej