RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Własna działalność gospodarcza a pierwszy roczny PIT

Młodzi przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym założyli własną działalność gospodarczą, będą zobowiązani do rozliczenia się z dochodów pozyskanych za jej pośrednictwem z fiskusem. Pierwszy roczny PIT młodego przedsiębiorcy może sprawiać problemy właścicielowi firmy. Niemniej, zestawienia podatkowe Pit nie trudno wypełnić i wysłać lub złożyć w Urzędzie Skarbowym. Na jakie kwestie powinien uważać młody przedsiębiorca składając roczne pity i wyliczając podatek dochodowy należny fiskusowi?

 

Metoda rozliczenia podatkowego - wybór formularza PIT

W pierwszej kolejności przy debiucie w rozliczaniu własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi wybrać trafnie formularze pity, które są dla niego przeznaczone. Wybór ten zdeterminowany jest metodą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatnik rejestrujący firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wybiera metodę opodatkowania swojej działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli po roku czy kilku latach działalności okaże się, że wybrana metoda nie jest korzystna dla przedsiębiorcy, może ją zmienić przy zachowaniu terminów wskazanych ustawowo.

Automatycznie wszyscy przedsiębiorcy opodatkowani są na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Podatnik może jednak zmienić tą formę opodatkowania na inną, jeśli taka jest jego wola. Oprócz skali podatkowej przedsiębiorca może rozliczać się z Urzędem Skarbowym wybierając jedną z trzech pozostałych form opodatkowania:

  • Podatek liniowy, w wysokości 19%,
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • Karta podatkowa.

Wybierając metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorca musi mieć świadomość, że jednocześnie decyduje się na prowadzenie księgowości w odpowiedni sposób. Jeśli opodatkowuje się według skali podatkowej lub podatku liniowego, księgowość firmową musi prowadzić w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów bądź księgi rachunkowe. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych umożliwia mu zastosowanie uproszczonej księgowości ewidencjonującej wyłącznie przychody. Przy karcie podatkowej obowiązki księgowe są zredukowane do absolutnego minimum, ale jednocześnie takie opodatkowanie nie jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców i nie pozwala na skorzystanie w formularzach Pity firm z licznych ulg i preferencji podatkowych przy rozliczeniu roczny.

Właściwe formularze PIT dla przedsiębiorców

Wybór metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jednocześnie determinuje to, w jaki sposób i z wykorzystaniem jakich formularzy PITy przedsiębiorcy będą rozliczali się z fiskusem. Dla poszczególnych form opodatkowania będą to druki:

  • PIT-36 - druk właściwy dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem skali podatkowej,
  • PIT-36L - druk właściwy dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem podatku liniowego,
  • PIT-28 - druk właściwy dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-16A - druk właściwy dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem karty podatkowej.

PIT-36 i PIT-36L to formularze pity, które za podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych biorą dochód podatnika. Z kolei w PIT-28 taką podstawą jest przychód, bez pomniejszania go o koszty uzyskania.

Jak rozliczyć młodą firmę?

Młody przedsiębiorca, który po raz pierwszy wypełnia swój roczny PIT, może tego dokonać samodzielnie. Wystarczy w tym celu wybrać poprawnie druk PIT, w czym może pomóc kreator rozliczeń podatkowych dostepny w trybie online. Przedsiębiorca może rozliczać się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych korzystając z formularzy pity przez internet.

W drukach Pity firm należy najczęściej umieścić informacje z księgowości. Jeśli podatnik rozlicza się za pośrednictwem skali podatkowej lub podatku liniowego, w ciągu roku podatkowego firma musi zapisywać wszystkie przychody i koszty ich uzyskania, w podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub w księgach rachunkowych, przy pełnej księgowości. Informacje z KPiR następnie są zbiorczo przenoszone do formularza podatkowego PIT. Podstawą rozliczenia podatkowego przy skali podatkowej lub przy podatku liniowym jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

Podatnicy mają również obowiązek opłacania w przypadku tych dwóch form opodatkowania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia każdego miesiąca lub kwartału, za poprzedni okres rozliczeniowy.

Przy wyborze ryczałtu jako formę rozliczenia, przychód wykazany w ewidencji musi zostać przeniesiony do deklaracji podatkowej PIT-28 i rozliczony według odpowiedniej stawki. W odniesieniu do karty podatkowej podatek oblicza się i opłaca w stałej wysokości, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów z działalności gospodarczej. Podatnik nie musi wyliczać przy tym żadnej podstawy opodatkowania.

PIT-36 i PIT-36L przedsiębiorca powinien złożyć we właściwym względem miejsca prowadzenia działalności Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Natomiast PIT-16A i PIT-28 składa się w terminie do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego. 


Tematyka

Zobacz również

Pity 2015 program pokazuje, jak rozliczać się z fiskusem z działalności gospodarczej

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą – w formularzu CEIDG-1 przy rejestrowaniu działalności wybiera jej formę opodatkowania i formę rozliczania się z fiskusem. Później może ją zmienić. Wybrana forma opodatkowania wskazuje, na jakim druku przedsiębiorca powinien dokonać rozliczenia PIT 2015. Pity 2015 program pomoże w prawidłowym rozliczeniu podatkowym osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czytaj więcej

Rozliczenie działalności gospodarczej podatkiem od osób fizycznych dzięki programowi PITy 2015

W Polsce, tak jak w większości państw na świecie, dochody podlegają opodatkowaniu. Możemy wyróżnić dwa rodzaje podatku dochodowego: PIT i CIT. Opodatkowanie PIT obejmuje osoby fizyczne, natomiast CIT jest podatkiem dochodowym płaconym przez osoby prawne. Działalność gospodarcza, prowadzona przez osoby fizyczne, podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Sposób naliczania podatku oraz stawka podatkowa, są zależne od, wybranej przez podatnika, formy opodatkowania, a wysokość należnego podatku można w prosty sposób obliczyć w pity 2015 programie.

Czytaj więcej

Rozliczenie dochodów z tytułu pracy najemnej w zaktualizowanym PITy 2015 Programie

Pity 2015 program pomoże w rozliczeniu każdego pracownika wykonującego pracę najemną, niezależnie od tego, gdzie zlokalizowane będzie źródło jego dochodów. Jeśli krajem tym będzie Polska, podatnik rozliczenie roczne 2015 złoży do Urzędu Skarbowego najpewniej na druku PIT-37, który przeznaczony jest dla pracowników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, które opodatkowane są według skali podatkowej. PIT-37 można wypełnić w PITy 2015 Programie, który dostępny jest za darmo w Internecie dla każdego. Większe kłopoty mogą pojawić się, jeśli pit 2015 będzie wypełniała osoba pracująca za granicą w formie pracy najemnej.

Czytaj więcej

Czy mogę zbyć nieruchomość jako towar w ramach działalności gospodarczej? Podatki w praktyce z PITy 2015 Programem

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, istnieją przypadki, w których składniki majątku, czy też nieruchomość, możesz wpisać w poczet środków trwałych. Jeśli posiadając nieruchomość wpisaną w poczet ewidencji środków trwałych, zdecydujesz się na jej sprzedaż, wówczas transakcja ta będzie traktowana jako przychód osiągnięty ze sprzedaży towaru w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Oczywiście pod warunkiem, że nieruchomość jako towar wykorzystywana była przez nas do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście, jak każdy przychód, tak i w tym przypadku, koniecznym jest jego opodatkowanie na drukach typu pity 2015. W tym przypadku pomocną może być aplikacja komputerowa pity 2015 program, z którą szybko i bezproblemowo rozliczysz przychód swojej firmy z tytułu zbycia nieruchomości traktowanej jako towar. Co istotne, program pity 2015 świetnie sprawdzi się nie tylko w przypadku sporządzenia druku rozliczenie pit 2015 od dochodów osiągniętych w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, ale także w przypadku zeznania rocznego sporządzanego przez osobę fizyczną.

Czytaj więcej