RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


W którym urzędzie skarbowym powinieneś złożyć PIT 2015

Rozpoczęła się kampania podatkowa i większość podatników zobowiązana jest rozliczyć się z fiskusem. Najwcześniej, bo już do 31 stycznia 2015 roku, swoje PITY muszą rozliczyć ryczałtowcy (formularz PIT-28). Później, bo do 30 kwietnia 2015 roku swoje rozliczenie roczne 2015 muszą złożyć osoby, które wypełniały formularz PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38.

 

urząd skarbowyCo roku podczas składania rozliczeń PIT zdarzają się pomyłki podatników polegające na wysłaniu zeznania do niewłaściwego urzędu skarbowego. Nie każdy podatnik orientuje się, do którego urzędu skarbowego ma złożyć swoje zeznanie podatkowe. Najczęściej mają z tym problem studenci, którzy nie studiują w swym rodzinnym mieście, osoby które pracują w innym mieście, niż mieszkają lub podatnicy, którzy często się przeprowadzają. Tymczasem warto wcześniej sprawdzić do którego urzędu skarbowego powinno trafić nasze rozliczenie roczne PIT, by uniknąć ewentualnych pomyłek i oszczędzić sobie kłopotu podczas nanoszenia korekt. Listę wszystkich urzędów skarbowych w Polsce zawiera między innymi pity 2015 program.

Kluczową sprawą dla zrozumienia tematu jest kwestia odróżnienia miejsca zamieszkania od miejsca zameldowania. Ustawa o podatku dochodowym informuje bowiem, że o tym, do którego urzędu skarbowego podatnik przynależy (i do którego powinien złożyć swój PIT), decyduje adres zamieszkania podatnika. Dokładniej rzecz ujmując, przy wyborze urzędu skarbowego decyduje ostatni w danym roku adres zamieszkania podatnika. Zatem podatnik, który w ciągu roku zmieniał miejsce zamieszkania, powinien złożyć swoje rozliczenie PIT do urzędu skarbowego właściwego dla ostatniego (w danym roku) adresu zamieszkania.

W sytuacji, kiedy podatnik mieszka w jednym mieście, a dojeżdża do pracy do innego, nie dokonuje on rozliczenia PIT za 2015 rok w urzędzie skarbowym miasta, w którym pracuje, lecz w mieście swego zamieszkania.

Studenci, którzy studiują poza rodzinnymi stronami i którzy z racji tego nie mieszkają w miejscu swego zameldowania, powinni rozliczać swoje deklaracje PIT w urzędzie skarbowym właściwym dla adresu, pod którym mieszkają na czas studiów.

Rozliczając swoje deklaracje PIT za 2015r. (najłatwiej i najszybciej przez program PIT 2015) należy pamiętać, że miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania i dla fiskusa liczy się miejsce faktycznego zamieszkania.


Tematyka

Zobacz również

Uwaga na termin rozliczeń rocznych - PITy 2015

Rozliczenia roczne za dany rok podatkowy muszą zostać wypełnione przez zobowiązanych do tego podatników, którzy następnie powinni dostarczyć swoje PITy 2015 do właściwego względem miejsca zamieszkania, Urzędu Skarbowego. W roku 2015 wprowadzono w życie nowe terminy na rozliczenia roczne, w związku z wymuszeniem na niektórych grupach podatkowych tego, aby ich deklaracje podatkowe były składane wyłącznie drogą elektroniczną. Korzystając z edeklaracji podatkowych PITy 2015 można zachować dotychczasowe, wydłużone terminy rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakich terminów powinni zatem dotrzymać poszczególni podatnicy w Polsce, rozliczając się z Urzędem Skarbowym z tytułu swoich przychodów i dochodów?

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe w PIT 2015 program a zapłata podatku w późniejszym terminie ?

Z Twojego rozliczenia podatkowego za 2015 rok podatnika okazało się, że konieczna jest dopłata podatku?
Czy należy ją uiścić jednocześnie ze złożeniem zeznania w urzędzie skarbowym? A może złożyć rozliczenie PIT za 2015r. w styczniu, a podatek wpłacić na konto urzędu skarbowego dopiero 30 kwietnia? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzięc w poniższym artykule. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nie ma obowiązku jednoczesnego wykonania obu czynności, tzn. złożenia rozliczenia rocznego za ubiegły rok i zapłaty podatku. Czyli można to zrobić w różnych terminach. Należy jedynie pamiętać, aby zarówno z jednym jak i drugim obowiązkiem zdążyć przed końcem kwietnia. Równie ważne jest to, że podatek wynikający z wypełnionego w pit-a trzeba uregulować bez względu na jego wysokość. Nie można czuć się zwolnionym z tego obowiązku, nawet jeśli do zapłaty jest kilka czy kilkanaście złotych. Choć prawdą jest, że niezapłacenie "groszowego" podatku nie zawsze musi skutkować interwencjami urzędników skarbowych i wezwaniem do zapłaty. Po prostu niekoniecznie muszą być zainteresowani wyegzekwowaniem należnego podatku. Zresztą, zgodnie z Ordynacją podatkową, urząd skarbowy może z własnej inicjatywy umorzyć niewielki dług.

Czytaj więcej

Czynny żal a kara za nieterminowe rozliczenie - pobierz pity 2015 program już dziś

Pobierz nasz program do rozliczeń PIT już dziś, aby uniknąć wyrażania czynnego żalu w celu uniknięcia kary za nieterminowe rozliczenie podatkowe za 2015 rok! Termin składania rozliczenia rocznego mija 30 kwietnia 2016 r. Kto się spóźni, będzie podlegał karze za wykroczenie skarbowe. Kary można jednak uniknąć. Nawet jeżeli rozliczenie zostanie wysłane jedynie o kilka dni za późno, powinniśmy jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku. Mimo że rozliczenie roczne PIT złożone po terminie jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić jego przyjęcia, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi skarbowymi. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który nie składa w terminie organowi podatkowemu rozliczenia PIT, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, pobierz zatem nasz darmowy program do rozliczeń PIT już dziś.

Czytaj więcej

Nie złożyłeś rozliczenia PIT w terminie? Ściągnij PIT 2015 program!

Rozliczenie podatkowe za 2015 rok mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym, nawet jeżeli w efekcie końcowym uzyskali stratę lub wyszli idealnie na zero. W przypadku niezłożenia rozliczenia rocznego w terminie uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej nie zawsze będzie dla podatnika najkorzystniejsze. Z tego właśnie powodu warto składać rozliczenie  pit za 2015r. najlepiej wypełnione w programie do rozliczeń pit w wyznaczonym terminie.

Czytaj więcej