RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Uwaga na termin rozliczeń rocznych - PITy 2015

Rozliczenia roczne za dany rok podatkowy muszą zostać wypełnione przez zobowiązanych do tego podatników, którzy następnie powinni dostarczyć swoje PITy 2015 do właściwego względem miejsca zamieszkania, Urzędu Skarbowego. W roku 2015 wprowadzono w życie nowe terminy na rozliczenia roczne, w związku z wymuszeniem na niektórych grupach podatkowych tego, aby ich deklaracje podatkowe były składane wyłącznie drogą elektroniczną. Korzystając z edeklaracji podatkowych PITy 2015 można zachować dotychczasowe, wydłużone terminy rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakich terminów powinni zatem dotrzymać poszczególni podatnicy w Polsce, rozliczając się z Urzędem Skarbowym z tytułu swoich przychodów i dochodów?

 

Terminy składania deklaracji rocznych za rok 2015

Rozliczenia PITy 2015 należy złożyć w terminach wskazanych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku. Warto pamiętać, że niezłożenie rozliczenia rocznego w terminie będzie skutkowało nałożeniem na podatnika pewnych kar finansowych. Generalnie, o terminach rozliczenia podatkowego - terminie złożenia PIT oraz zapłacie podatku dochodowego należnego fiskusowi, decyduje wybrana metoda opodatkowania dochodów lub przychodów za pomocą podatku dochodowego od osób fizycznych, ale nie tylko. Od roku 2014 ważne jest także i to, czy podatnik posługuje się przy rozliczeniu rocznym papierowym drukiem podatkowym czy też elektroniczną deklaracją PIT.

Dodatkowo, warto zaznaczyć, że terminy 31 stycznia 2015 roku oraz 28 lutego 2015 roku przypadły na dni wolne od pracy w tym roku, dlatego termin graniczny na złożenie rozliczenia rocznego podatnika zostanie wydłużony na kolejny dzień roboczy. Odpowiednio będzie to 2 lutego 2015 roku oraz 2 marca 2015 roku. Natomiast zdecydowana większość podatników, którzy opodatkowują swoje dochody według progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej - według stawek 18 i 32%, złożą rozliczenia roczne PIT-36 i PIT-37 w terminie do 30 kwietnia 2015 roku.

Terminy dla elektronicznych rozliczeń

Płatnicy podatku dochodowego powinni zaznajomić się z nowymi terminami rozliczeń podatkowych i składania w Urzędach Skarbowych odpowiednich druków PIT. Inne terminy przesyłania deklaracji podatkowych do podatnika i urzędu obowiązują przy rozliczeniach papierowych, a inne przy drukach elektronicznych na formularzach:

  • PIT-4R - w formie papierowej i elektronicznej do 2 lutego 2015 roku,
  • PIT-11- w formie papierowej przekazywanej do US do 2 lutego 2015 roku, w formie elektronicznej przekazywanej do US oraz w formie papierowej lub elektronicznej przekazywanej podatnikowi - do 2 marca 2015 roku,
  • PIT-R - w formie papierowej przekazywanej do US do 2 lutego 2015 roku, w formie elektronicznej przekazywanej do US oraz w formie papierowej lub elektronicznej przekazywanej podatnikowi - do 2 marca 2015 roku,
  • PIT-8AR - w formie papierowej i elektronicznej przekazywanej do US do 2 lutego 2015,
  • PIT-8C - w formie papierowej przekazywanej do US do 2 lutego 2015 roku, w formie elektronicznej przekazywanej do US oraz w formie papierowej lub elektronicznej przekazywanej podatnikowi - do 2 marca 2015 roku,
  • Informacje IFT - w formie papierowej przekazywanej do US do 2 lutego 2015 roku, w formie elektronicznej przekazywanej do US oraz w formie papierowej lub elektronicznej przekazywanej podatnikowi - do 2 marca 2015 roku.

Tematyka

Zobacz również

Nie wiem do którego US jestem przypisany - roczny Pit z Programem PITy 2015

Każdy podatnik w Polsce uzyskujący dochody opodatkowane w kraju, musi rozliczyć się z nich z fiskusem. Rozliczenie PIT 2015 podatnik musi złożyć w wyznaczonym terminie. Większość osób uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, z tytułu zawartych umów o pracę, rozlicza je na formularzu PIT-37. Pity 2015 należy wypełnić i złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, we właściwym Urzędzie Skarbowym. Można też przesłać wypełniony druk PIT za pomocą poczty elektronicznej.

Czytaj więcej

Nie radzę sobie z papierami - wsparcie merytoryczne w Programie Pity 2015

Dla wielu osób - na co dzień nie mających do czynienia z tematyką podatkową - samodzielne wypełnienie PIT 2015 jest czynnością stresującą i dość skomplikowaną. Dzieje się tak dlatego, iż znaczna część podatników nie rozumie podstawowych pojęć księgowych: nie odróżnia przychodu od dochodu, nie potrafi wskazać kosztów uzyskania, myli składki na ubezpieczenia społeczne ze składkami zdrowotnymi, nie potrafi zdefiniować kwoty wolnej od podatku czy też podstawy opodatkowania. Dodatkowym utrudnieniem w samodzielnym rozliczeniu PIT są zmieniające się jak w kalejdoskopie przepisy podatkowe (na domiar złego napisane specyficznym, prawniczym językiem, nie zawsze zrozumiałym dla podatkowego laika). Obawa przed błędnym zinterpretowaniem danego zapisu zmusza więc wiele osób do skorzystania z pomocy fachowców i scedowania obowiązku wypełnienia pit na pracowników biura rachunkowego. Tymczasem rozliczenie roczne 2015 wcale nie musi być traumatycznym przeżyciem.

Czytaj więcej

Czynny żal a kara za nieterminowe rozliczenie - pobierz pity 2015 program już dziś

Pobierz nasz program do rozliczeń PIT już dziś, aby uniknąć wyrażania czynnego żalu w celu uniknięcia kary za nieterminowe rozliczenie podatkowe za 2015 rok! Termin składania rozliczenia rocznego mija 30 kwietnia 2016 r. Kto się spóźni, będzie podlegał karze za wykroczenie skarbowe. Kary można jednak uniknąć. Nawet jeżeli rozliczenie zostanie wysłane jedynie o kilka dni za późno, powinniśmy jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku. Mimo że rozliczenie roczne PIT złożone po terminie jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić jego przyjęcia, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi skarbowymi. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który nie składa w terminie organowi podatkowemu rozliczenia PIT, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, pobierz zatem nasz darmowy program do rozliczeń PIT już dziś.

Czytaj więcej

Nie złożyłeś rozliczenia PIT w terminie? Ściągnij PIT 2015 program!

Rozliczenie podatkowe za 2015 rok mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym, nawet jeżeli w efekcie końcowym uzyskali stratę lub wyszli idealnie na zero. W przypadku niezłożenia rozliczenia rocznego w terminie uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej nie zawsze będzie dla podatnika najkorzystniejsze. Z tego właśnie powodu warto składać rozliczenie  pit za 2015r. najlepiej wypełnione w programie do rozliczeń pit w wyznaczonym terminie.

Czytaj więcej