RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Uproszczone zaliczki na podatek PIT 2015 - kiedy firma wchodzi do spółki osobowej

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, to między innymi przedsiębiorcy, którzy mają możliwość rozliczania się z fiskusem na różnych zasadach. Podatek PIT 2015 mogą oni płacić w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub w formie skali podatkowej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność i opłacali dotąd podatek PIT 2015 na zasadzie podatku liniowego lub skali, mogą skorzystać z możliwości opłacania zaliczek uproszczonych.

 

Na czym to polega?

Zaliczki uproszczone, są to zaliczki na podatek dochodowy płacony przez wybraną grupę przedsiębiorców, w stałej wysokości przez cały rok podatkowy. Dzięki nim roczne rozliczenie za rok 2015 staje się mało skomplikowane. Pomocny w jego dokonaniu będzie Program PITy 2015, który jest dostępny w  sieci internetowej  za darmo.

Jeśli przedsiębiorca spełni wskazane prawem warunki i zawiadomi Urząd Skarbowy w terminie do 20 lutego danego roku o chęci stosowania zaliczek uproszczonych, wówczas może z nich rzeczywiście skorzystać. Zawiadomienie to koniecznie musi mieć formę pisemną.

Zaliczki uproszczone są opłacane co miesiąc, w takiej samej, stałej wysokości. W przypadku przedsiębiorców korzystających ze statusu tzw.: małego podatnika, zaliczki uproszczone mogą być obliczane i odprowadzane do Urzędu Skarbowego co kwartał. Prawo do ich opłacania mają ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą – oraz:

  • W poprzednich latach działalności rozliczali roczny podatek PIT na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, albo podatku liniowego o stawce 19%,
  • W poprzednim roku podatkowym uzyskali dochód z działalności gospodarczej nie większy od kwoty 3091 zł, czyli dochód niepowodujący obowiązku zapłaty PIT według skali podatkowej.

Jak wyliczana jest kwota zaliczki na PIT w formie uproszczonej?

Zaliczka, jaką przedsiębiorca będzie opłacał w formie uproszczonej, co miesiąc będzie wynosiła 1/12 kwoty podatku od dochodu wykazanego w rocznym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L z działalności. Kwotę zaliczki zmniejsza się o podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, za które zaliczka jest opłacana. Metodę zaliczek uproszczonych stosuje się przez cały rok podatkowy. Nie ma przy tym znaczenia, czy firma zmieniła swoją formę działalności gospodarczej. Dlatego też, kiedy firma wchodzi do spółki osobowej, nadal w tym samym roku ma prawo do opłacania zaliczek uproszczonych.


Tematyka

Zobacz również

Dlaczego "liniowców" jest mniej niż przedsiębiorców opodatkowanych wg skali - podatki roczne przedsiębiorców z Programem PITy 2015

Program Pity 2015 wprowadza podatników w świat podatków, przedstawia różnice pomiędzy sposobami rozliczeń z fiskusem, prezentuje możliwe do wykorzystania ulgi... Jest to aplikacja, którą można pobrać z sieci za darmo, a dzięki której rozliczenie roczne 2015 – może zostać sporządzone szybko i bez stresu. Pamiętajmy, że niezwykle wygodnie będzie nam wypełniać druki PITy 2015 i załączniki do nich na formularzach aktywnych (PDF), które również Program zawiera. Podatnicy wypełniający swoje rozliczenie roczne 2015, na pewno zastanawiają się, dlaczego ogromna większość z nich rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 % oraz 32 %. Tak jest faktycznie, ponieważ większość podatników wypełnia druki PITy 2015, rozliczając się właśnie na zasadach ogólnych. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego podatników liniowych jest zdecydowanie mniej? Odpowiedź jest prosta, otóż nie wszyscy podatnicy są uprawnieni do korzystania z tej formy opodatkowania. Rozliczenie roczne 2015 na zasadzie liniowej nie może być wykonane przez osobę nie posiadającą działalności gospodarczej, a więc przy tym warunku odpada ogromna większość społeczeństwa. Liniowo nie rozliczą się także spółki, na przykład komandytowe.

Czytaj więcej

Zainstaluj Program PITy 2015 - rozlicz się z fiskusem szybko i poprawnie

Niejeden z nas z pewnością wraz ze zbliżającą się datą 30 kwietnia danego roku, zaczynał martwić się swoim rozliczeniem rocznym za miniony rok kalendarzowy. Tym bardziej, że data ta jest jednocześnie nieprzekraczalnym terminem składania druków pity 2015. Rozliczenie PIT 2015 – to sprawa, o której winien pamiętać każdy podatnik, czyli każdy z nas, jeśli w danym roku uzyskał dochody. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, możesz liczyć się z restrykcjami ze strony urzędu skarbowego. Kiedy zależy Ci na szybkim i sprawnym rozliczeniu się z fiskusem jeszcze przed nadejściem ww terminu, warto byś postawił na aplikację, jaką jest Program PITy 2015. Program dzięki swojej uniwersalności, daje Ci niezwykłą szansę rozliczenia również dochodów osiągniętych z różnych źródeł. Jeśli nie wiesz, na jakim druku pity 2015 powinieneś się rozliczyć – nic nie szkodzi. Program pity 2015 pomoże Ci w doborze odpowiedniego druku, jakim jest rozliczenie Pit 2015.

Czytaj więcej

Zaliczki dla nowych przedsiębiorców - kredyt podatkowy a Program PITy 2015

Kredyt podatkowy jest jedną z preferencji podatkowych zarezerwowanych dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zaliczki dla nowych przedsiębiorców w przypadku kredytu podatkowego w ogóle nie są opłacane przez cały rok podatkowy. Nie oznacza to jednocześnie, że młody przedsiębiorca jest kompletnie zwolniony z obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Może on jednak z zastosowaniem kredytu podatkowego, oddać fiskusowi należny podatek bez odsetek, w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych. Rozliczenie pit 2015 młodych podatników, korzystających w swojej działalności z kredytu podatkowego, może sprawiać pewne trudności. Pity 2015 muszą wówczas rozliczać podatek dochodowy przedsiębiorcy za cały rok podatkowy. W dokonaniu takiego rozliczenia pomoże program pity 2015.

Czytaj więcej

Wypełniasz druk w pity 2015 program ? Najpierw ustal wysokość kosztów działalności.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, zanim wypełnisz formularz w programie do rozliczeń PIT musisz najpierw ustalić wysokość kosztów działalności gospodarczej. Według definicji zapisanej w ustawie regulującej rozliczanie pitow koszty uzyskania przychodu związane z działalnością gospodarczą to "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów". Co zatem mogą wrzucić w koszty osoby prowadzące działalność gospodarczą?

Czytaj więcej

Zalety i wady rozliczenia pit internetem przez edeklaracje lub przez program pity 2015

Rozliczanie pitow przez Internet – jakie są zalety i wady tego rozwiązania? Możliwość rozliczenia PIT-37 drogą internetową istnieje od kwietnia 2015 roku. Już pierwszego dnia, według danych Ministerstwa Finansów, z tej sposobności skorzystały 333 osoby. Jednak, jak wiele innych nowinek technicznych, tak i ta, wywołała mieszane uczucia wśród internautów-podatników. Jedni twierdzą, że elektroniczny system nie będzie działał poprawnie lub nie sprawdzi się w praktyce, inni natomiast, są zadowoleni z e-PITu, mówiąc, że polski system podatkowy w końcu dogania XXI wiek. Jakie ma zatem plusy i minusy elektronicznego rozliczenia pit? Podstawowym wymogiem, aby rozliczyć się z fiskusem drogą elektroniczną, jest oczywiście dostęp do Internetu. Niezbędne jest również posiadanie systemu Windows i zainstalowanego programu Adobe Reader. Aplikacja udostępniona przez resort pozwala także przesłać e-PIT z komputerów pracujących w systemach Linux i Mac OS. Na pewno przyda się nam także program do rozliczenia pitu za 2015. Jeśli ktoś na co dzień używa komputera spełniającego powyższe wymogi, to wydaje się, że szybko, łatwo i bezpłatnie może złożyć rozliczenie pit za 2015 rok.

Czytaj więcej