RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ulga z tytułu darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych - w rozliczeniu rocznym 2015

Darowizny, jakie podatnicy dokonują na Kościół, objęte są ulgami podatkowymi. Ulegają one odliczeniu od dochodu w pełnej kwocie darowizny. Ulga od darowizny na działalność kościelnych osób prawnych jest przyznawana tylko w określonych warunkach, kiedy darowizna przekazywana jest na konkretne cele charytatywno-opiekuńcze. Program do rozliczania pit 2015 podpowiada, w jaki sposób prawidłowo wypełnić formularze pity 2015 z uwzględnieniem ulgi z tytułu darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Pity 2015 program pozwoli ustrzec się sytuacji, w której konieczne będzie złożenie korekty zeznania podatkowego, z uwagi na niewłaściwe i nieuprawnione skorzystanie z ulgi z tytułu darowizn.

 

Dla kogo ulga podatkowa?

Jak już zostało powiedziane, nie wszystkie darowizny na Kościół podlegają odliczeniu od dochodu w postaci ulgi podatkowej. Muszą one być dokonywane albo na cele kultu religijnego, albo na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego lub innych kościołów i związków wyznaniowych, uprawnionych ku temu na podstawie odrębnych umów.

Podatnik przekazujący darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze może skorzystać z ulgi założonej w przepisach prawa podatkowego. Działalność charytatywno-opiekuńcza będąca przedmiotem darowizny umożliwia jej wyłączenie z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. W praktyce oznacza to, że ulga od darowizn będzie mogła uwzględniać pełną przekazaną kwotę na Kościół, niezależnie od tego, jaką część dochodu podatnika owa darowizna będzie stanowić.

Dla darowizn klasyfikowanych do celów charytatywno-opiekuńczych nie stosuje się limitu odliczenia od dochodu. Warto przy tym wspomnieć, że przekazana przez podatnika darowizna nie musi wpływać na rzecz kościelnej osoby prawnej wyłącznie w formie pieniężnej, ale może być to również świadczenie w naturze.

Rozliczenie darowizny na Kościół w zeznaniu podatkowym

Program do rozliczania PIT 2015 pozwoli na skorzystanie z ulgi od darowizn i na jej ujęcie w zeznaniu. Rozliczenie pit będzie mogło uwzględnić darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze, o ile darowizny te przekazano m.in. na rzecz:

 • Kościoła Katolickiego,
 • Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 • Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
 • Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,
 • Kościóła Ewangelicko-Metodystycznego,
 • Kościóła Chrześcijan Baptystów,
 • Kościóła Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Kościóła Polskokatolickiego,
 • Kościóła Katolickiego Mariawitów,
 • Kościóła Starokatolickiego Mariawitów,
 • Kościóła Zielonoświątkowego.

Jeśli darowizna wyrażona jest w towarach przekazanych na cele charytatywno-opiekuńcze, wówczas kwotą darowizny jest wartość towaru łącznie z podatkiem VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego.

Pity 2015 program pomoże w prawidłowym ujęciu darowizny i ulgi na darowiznę w rozliczeniu rocznym. W kolejnych rubrykach formularzy pity 2015 należy zawrzeć wartość darowizny, wartość odliczenia oraz dane identyfikacyjne obdarowanego. Wszystkie te dane muszą znaleźć się w załączniku do rozliczenia podatkowego – PIT/O, który również można wypełnić w programie komputerowym.


Tematyka

Zobacz również

Kto w PIT 2015 nie może odliczyć darowizny na szczytne cele?

Darowizna w Pity 2015 pozwala podatnikom na zmniejszenie  podstawy opodatkowania, od której wyliczany jest podatek PIT 2015. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, mogą przekazać darowiznę na szczytny cel i ująć ją w rocznym rozliczeniu podatkowym, z pomocą PITy 2015 Programu. Aplikacja komputerowa pokazuje jednak, kto nie ma możliwości odliczenia darowizny, pomimo jej dokonania w poprzednim roku podatkowym.

Czytaj więcej

Czy darowizna przekazana przeze mnie na dom dziecka bez statusu OPP uprawnia mnie do ulgi w PIT 2015

Podatnik może w ramach swojej rocznej deklaracji podatkowej przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Czy jednak taki status niezbędny jest w przypadku przekazywania darowizn przez podatnika i korzystania z odpowiedniej ulgi? Czy rozliczenie pit 2015 polskiego podatnika, który przekazał darowiznę na rzecz domu dziecka nieposiadającego statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), będzie mogło uwzględnić ulgę na darowiznę? Czy ulga podatkowa będzie wówczas wykorzystana poprawnie? Odpowiada na to PITy 2015 Program.

Czytaj więcej

Czy darowiznę wolną od podatku muszę zgłosić w US? Rady w PITy 2015 Programie

Darowizną nazywamy nieodpłatne przekazanie swojego majątku innym. Nie ma znaczenia, czy darowizna ma formę pieniężną, czy też inną – materialną. Obdarowany darowizną nie musi płacić od niej żadnego podatku tylko wówczas, jeżeli otrzymał ją od osoby zaliczanej do tzw. grupy zerowej. Do zerowej grupy podatkowej należą: wstępni – czyli rodzice, zstępni – czyli dzieci, mąż, żona, rodzeństwo, pasierb, ojczym oraz macocha. Zwolnienie takie jest całkowite, co oznacza, że cała otrzymana kwota jest zwolniona od podatku od darowizny. Jest ono także nielimitowane, dzięki czemu kwota darowizny (lub wartość jej przedmiotu) nie jest w żaden sposób ograniczona. Jeżeli rodzice przekazują darowiznę zamężnym dzieciom, połowa wartości darowizny, przypadająca np. na córkę, nie zostanie opodatkowana, jednak połowa przypadająca na zięcia będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu. Aby tego uniknąć, należy wyraźnie zaznaczyć, że całość kwoty darowizny (lub cała jej wartość) zostaje przekazana na córkę. Obdarowany darowizną ma obowiązek w ciągu sześciu miesięcy zgłosić ją w urzędzie skarbowym za pomocą oświadczenia SD-Z2.

Czytaj więcej

Czy darowiznę wpisać w rozliczenie PIT 2015, pit 2015 program darowizny

Czy darowiznę dla najbliższych trzeba wpisać w rozliczenie PIT za 2015? Darowizna w programie do rozliczania pitów za 2015 rok. Zgodnie z ustawą podatkową, podatnik, który przekazał darowiznę osobie z najbliższej rodziny, np. swojemu dziecku i zgłosił ją do urzędu skarbowego, nie będzie musiał wpisywać  jej w rozliczenie roczne. Do grona osób, którym można przekazać darowiznę bez konieczności wpisywania jej w PIT, oprócz dzieci należą także: rodzice, małżonek, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha (tzw. zerowa grupa podatkowa). Osoby otrzymujące darowiznę od najbliższych, korzystają ze zwolnienia od podatku. Na zgłoszenie właściwemu urzędowi skarbowemu danych o darowiźnie (za pomocą druku zawiadomienia SD-2), obdarowany podatnik ma sześć miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli otrzymania darowizny. Do jego obowiązków należy także udokumentowanie otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek bankowy.

Czytaj więcej