RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ulga podatkowa przy zakupie mieszkania? Pity 2015 Program do rocznych rozliczeń

Zwolnienie podatkowe obowiązuje przy sprzedaży i zakupie mieszkania tylko w przypadku, gdy pieniądze pozyskane ze sprzedaży mieszkania nie zostaną ponownie wykorzystane na zakup lokalu mieszkalnego na wynajem. Ulga podatkowa na zakup mieszkania nie znajduje tu swojego zastosowania. Pity 2015 Program podaje, w jakich okolicznościach ulga mieszkaniowa będzie mogła zostać ujęta w ramach druków Pity 2015.

 

Ulga nie dla wynajmujących nowe mieszkania

Jeśli sprzedający mieszkanie z pozyskanych pieniędzy zakupi kolejny lokal mieszkalny i przeznaczy go na wynajem, nie będzie miał, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej.

Kiedy ulga mieszkaniowa przysługuje?

Rozliczenie roczne Pit 2015 będzie mogło ujmować ulgę mieszkaniową, jeśli podatnik dokona odpłatnego zbycia nieruchomości, będącej lokalem mieszkalnym, a pieniądze przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. W takim przypadku ustawa o PIT tratuje przychód ze sprzedaży mieszkania jako przychód zwolniony z podatku od osób fizycznych. Pity 2015 Program umożliwi wówczas rozliczenie takiej ulgi podatkowej w deklaracjach Pity 2014 użytkowników.

Podatnik nie będzie musiał w takim przypadku opłacać podatku dochodowego od zbycia lokalu mieszkalnego. Z odwrotną sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli pieniądze z odpłatnego zbycia nieruchomości podatnik przeznaczy na przykład na zakup mieszkania, ale nie w celu zamieszkania w nim, tylko w celu jego wynajęcia.


Tematyka

Zobacz również

Kupno mieszkania za dochód z akcji a rozliczenie PIT 2015

Dochody kapitałowe podatnik powinien rozliczyć z Urzędem Skarbowym, wypełniając swoje zestawienia pity 2015 na druku PIT-38, przeznaczonym dla dochodów ze sprzedaży kapitałów pieniężnych. Nie ma przy tym zastosowania żadna ulga, jeśli dochody ze zbycia akcji przeznaczone zostały na zakup mieszkania. Taki zakup, jeśli poczyniony był na kredyt hipoteczny, należy osobno rozliczyć z fiskusem, wypełniając druk PCC-3 i opłacając należny podatek od czynności cywilno-prawnych.

Czytaj więcej

Program Pity 2015 rozlicza ulgę mieszkaniową nabytą na zasadach darowizny

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn znajduje zastosowanie w przypadku budynków, lokali stanowiących odrębną własność lub udziałów w prawie albo współwłasności budynku lub lokalu. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego czy na przykład spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego. Rozliczenie pit 2015 powinno ujmować ulgę mieszkaniową nabytą w drodze darowizny, odrębnie od pozostałych zwolnień podatkowych. Pity 2015 mogą na przykład uwzględniać pełną kwotę wolną od podatku przy darowiznach, a jednocześnie wartość nieruchomości, gdy podatnik korzysta z tego tytułu z ulgi mieszkaniowej.

Czytaj więcej