RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ulga odsetkowa w pity 2015 program

Ulga odsetkowa przestała istnieć w 2007 roku, jednak w związku z występowaniem tzw. praw nabytych, podatnicy którzy nabyli do niej prawo przed rozpoczęciem 2007 roku, nadal mają możliwość do korzystania z niej. W związku z tym ulga ta może być wykorzystywana w rozliczeniach rocznych aż do końca 2027 roku, a wycofanie ulgi powoduje, że aktualnie nie ma możliwości nabycia do niej praw. Podatnikom, których rozliczenie pit może uwzględniać ulgę odsetkową, na pewno prawidłowe jej rozliczenie znacznie ułatwi program do rozliczania pit za 2014 rok. Program ten jest kompleksowym narzędziem, dzięki któremu zeznanie roczne można wypełnić dużo szybciej i łatwiej. Dzięki programowi można uniknąć najczęściej popełnianych błędów, które mogą powodować konieczność złożenia korekty deklaracji rocznej. Przyjrzyjmy się zatem bliżej uldze odsetkowej, jak już wspomniano, prawa do niej można było nabyć przed 2007 rokiem, nabycie praw miało miejsce w wyniku zaciągnięcia kredytu, który miał zaspokoić potrzeby mieszkaniowe podatnika.

 

Inwestycja mieszkaniowa, na którą otrzymany został kredyt, musiała zostać zrealizowana na terenie Polski i mieć formę:

  • budowy bądź rozbudowy/przebudowy budynku mieszkalnego,
  • zakupu nowego budynku mieszkalnego,
  • zakupu nowego mieszkania.

ulga podatkowa 2012Ulga odsetkowa, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy odsetek, tak samo jak w latach poprzednich, możemy pomniejszyć podstawę opodatkowania o odsetki, które zapłaciliśmy w związku z zaciągniętym wcześniej kredytem, który przeznaczony został na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Należy pamiętać, że ulga obejmuje jedynie część odsetkową kredytu, część kapitałowa nie jest przedmiotem zwolnienia. Dodatkowo ulga obejmuje odsetki od tak zwanych kredytów refinansowych, które zostały zaciągnięte przez podatnika w celu pokrycia zobowiązań wynikających z otrzymanego wcześniej kredytu na cele mieszkaniowe.

Ulga odsetkowa jest limitowana, co oznacza, że podstawę opodatkowania można pomniejszyć o odsetki tylko od pewnej kwoty, która nie jest zależna od wysokości kredytu otrzymanego przez podatnika. Maksymalna kwota, od której odsetki można uwzględnić w formie ulgi odsetkowej zmienia się co rok. Należy jednak pamiętać, że dla każdego podatnika, któremu przysługuje prawo do ulgi, kwota ta jest niezmienna, a jej właściwa wysokość, to limit obowiązujący w roku, w którym podatnik po raz pierwszy skorzystał z ulgi (dokonał odliczenia). Limity obowiązujące w poszczególnych latach są następujące:

  • lata 2002-2007: 189 000 zł,
  • 2008 r.: 212 870 zł,
  • 2009 r.: 243 460 zł,
  • 2010 r.: 264 810 zł,
  • 2012 r.: 325 990 zł
  • 2014 r.: 279 160 zł.

Zatem jeżeli odliczenia związanego z ulgą odsetkową dokonaliśmy po raz pierwszy w 2008 r., co roku mamy możliwość odliczenia odsetek od kwoty 212 870 zł.

Podatnicy, którzy będą w rozliczeniu za 2014 r. korzystać z ulgi odsetkowej po raz pierwszy, mają obowiązek złożyć wraz z deklaracją podatkową załącznik PIT/2K (oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych), natomiast za każdym razem, kiedy w rozliczeniu rocznym uwzględniamy ulgę odsetkową, powinniśmy załączyć również formularz PIT/D (informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym). Bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym, że skorzystanie z ulgi jest możliwe dopiero w momencie, gdy inwestycja została zakończona, a zatem nie można dokonać odliczenia w trakcie realizacji inwestycji (mimo że zaciągnięcie kredytu nakłada na kredytobiorcę terminową spłatę rat).


Tematyka

Zobacz również

Edeklaracje - najszybsza i najlepsza metoda na rozliczenie z fiskusem!

Jeszcze kilka lat temu wiele osób płaciło rachunki na poczcie lub w banku, tłocząc się przy tak zwanych okienkach tracąc cenny czas i nerwy. Dzisiaj ta sprawa wygląda nieco inaczej, coraz więcej z nas korzysta z bankowości elektronicznej, która jest zdecydowanie tańsza i oszczędza czas. Bardzo podobne przeobrażenia technologiczne przechodzi kwestia wypełniania i wysyłania deklaracji podatkowych. Coraz mniej podatników decyduje się na ręczne wypisywanie zeznań oraz fundowanie sobie wątpliwej przyjemności stania w kolejce w Urzędzie Skarbowym. Proces ten nie jest jednak taki prosty i oczywisty. Naturalnym jest nadal, iż zanim edeklaracja zostanie wysłana, przez głowę podatnika z pewnością przejdzie wątpliwość czy aby na pewno wiadomość elektroniczna trafi do odbiorcy, i czy jest rzeczywiście bezpieczna w systemie informatycznym. Osoby nie zdecydowane tak do końca na elektroniczną wysyłkę zeznań pit warto uspokoić, iż faktycznie nasze  e – PITy są tak samo ważne jak te papierowe oraz, iż są bezpieczne. Każdy wysyłający swojej zeznanie generuje także potwierdzenie wysyłki, dzięki czemu ma potwierdzenie, że edeklaracja dotarła do odbiorcy. Potwierdzenie o którym mowa jest tak samo ważne jak papierowa kopia z pieczęcią urzędu. Pit wysłany przez internet nie różni się w rzeczywistości od tego, który jest wypełniany ręcznie. Chodzi tu tylko o automatyzację i wygodę.

Czytaj więcej

Dlaczego PITy 2015 Program jest aplikacją przyjemną w obsłudze?

Coroczne dopełnienie obowiązku rozliczenia swoich przychodów z fiskusem nie zalicza się do przyjemnych. Należy przy wykorzystaniu właściwego formularza PIT 2015 rozliczyć przychody ze wszystkich źródeł, z których uzyskiwaliśmy je w danym roku podatkowym, stanowiącym podstawę rozliczenia. Warto powiedzieć, że rozliczenie roczne 2015 może ujmować liczne ulgi i odliczenia, o ile podatnik ma prawo do ich zastosowania. Dzięki nim można pomniejszyć należny fiskusowi podatek.

Czytaj więcej

Ciekawostki ze świata: Co to jest podatek od kart SIM?

Już pod koniec lipca w Tanzanii ma obowiązywać podatek od kart SIM, tożsamy z podatkiem wprowadzonym pod koniec 2012 roku w Czarnogórze. Jest to podatek telefoniczny, obowiązujący wszystkich obywateli. Na czym polega jego konstrukcja i kto zapłaci nowy podatek od kart SIM w Tanzanii? Czy taki podatek zacznie wkrótce obowiązywać również i w naszym kraju?

Czytaj więcej