RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ulga dla krwiodawców

Zgodnie z polskim prawem krwiodawca może skorzystać z ulgi zmniejszającej wysokość podatku należnego. Warunek jest jeden – musi oddać krew bezpłatnie, kierując się ustawą o publicznej służbie zdrowia. W praktyce oznacza to, iż musi zostać zarejestrowany w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (PSK) oraz dysponować odpowiednim zaświadczeniem, potwierdzającym fakt honorowego krwiodawstwa. Podatnik, który nie spełnia obu tych warunków (np. sprzedał krew w celach zarobkowych lub zgodził się na jej pobranie w sytuacji kryzysowej ratującej ludzkie życie) – nie może skorzystać z powyższego odliczenia. Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż oddanie krwi „na ratunek” w szpitalu publicznym jest interpretowane przez urząd skarbowy jako darowizna na rzecz takiej placówki, to zaś oznacza, iż nie można odliczyć jej od dochodu. Jeśli jednak szpital posiada status PSK i może dopełnić wszystkich formalności (czyli zarejestrować okazjonalnego krwiodawcę oraz wydać mu zaświadczenie), przetoczenie krwi „na ratunek” kwalifikuje podatnika do skorzystanie z ulgi. Dodajmy jeszcze, iż krwiodawca nie traci prawa do odliczenia, jeżeli odda krew konkretnej osobie (np. komuś z najbliższej rodziny). Musi jednak przekazać swoją darowiznę za pośrednictwem publicznej służby zdrowia.

 

JAK OBLICZYĆ WYSOKOŚĆ ULGI

Warto zwrócić uwagę, iż w świetle prawa podatkowego przekazanie krwi jest niczym 

ulga dla krwiodawcówinnym, jak darowizną i powinno być tak jak wszystkie inne darowizny identycznie rozliczane. Takie stanowisko fiskusa oznacza ni mniej ni więcej, iż darowizna polegająca na honorowym krwiodawstwie sumuje się z wszystkimi innymi darowiznami (np. na OPP lub na cele kultu religijnego). To zaś oznacza, iż łączny limit wszystkich darowizn w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu podatnika.

W przypadku każdej darowizny o charakterze niepieniężnym konieczne jest oszacowanie jej rzeczywistej wartości. Aczkolwiek krew nie jest przedmiotem w świetle prawa cywilnego, jednak Ministerstwo Zdrowia zaproponowało jej pieniężny ekwiwalent: litr krwi został wyceniony na 130 zł, litr osocza – na 170 zł, natomiast litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – na 200 zł.

 

Niestety, z tą „wyceną” nie zgadzają się przedstawiciele fiskusa. Zdaniem Ministerstwa Finansów, osoby, które oddają krew lub jej składniki, mają prawo do ulgi jedynie w wysokości 130 zł. Mamy więc do tu czynienia z różnymi przepisami oraz niekorzystną dla krwiodawców interpretacją urzędów skarbowych.

Jeszcze kilka lat temu w dokumencie wydanym przez PSK musiała pojawić się adnotacja o wartości krwi będącej przedmiotem darowizny. Jednak obecnie jednostki realizujące zadania w zakresie krwiodawstwa wpisują na zaświadczeniu jedynie ilość bezpłatnie oddanej krwi. Tak więc ciężar obliczenia wysokości darowizny został przerzucony na podatnika, który musi samodzielnie przeprowadzić stosowne obliczenia, przy czym może on przyjąć ekwiwalent narzucony przez Ministra Finansów lub stosować ekwiwalenty podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Często zdarza się jednak, iż jeśli wybierze drugie rozwiązanie - z punktu prawnego jak najbardziej dopuszczalne - jego wyliczenia zostaną zanegowane przez przedstawicieli organu podatkowego.

DLA KOGO ULGA?

Ulgę na krew rozliczamy w załączniku PIT/O, podając następujące informacje: kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikacyjne obdarowanego (czyli adres i nazwę punktu krwiodawstwa).

Ulgę mogą odliczyć osoby składające następujące pity 2015: PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. W przypadku ryczałtowców należy odliczyć darowiznę od przychodu. Natomiast osobom rozliczającym się za pomocą karty podatkowej lub podatku liniowego, prawo do ulgi za krew nie przysługuje.


Tematyka

Zobacz również

Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców w rozliczeniu rocznym PIT 2015 przez PITy 2015 program

Honorowi krwiodawcy mają swoją ulgę podatkową, do wpisania w rozliczenie roczne 2015. Za każdy litr oddanej w 2015 roku krwi, mogą od rozliczenia pitu odliczyć 130 zł. Maksymalnie można odliczyć nie więcej niż sześć procent swojego dochodu, wliczając w to inne odliczane darowizny, w tym te na rzecz organizacji pożytku publicznego i na cele kultu religijnego.

Czytaj więcej