RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Formularze PIT: PIT-40


PITy 2015 Program do rocznych deklaracji podatkowych. Czy PIT40 może złożyć zleceniobiorca?

Jeśli pracownik złoży na ręce płatnika, czyli pracodawcy, przed 10 stycznia roku podatkowego formularz PIT-12, będzie mógł skorzystać z rozliczenia go przez płatnika składek  na druku PIT-40. Rozliczenie roczne PIT 2015 będzie wówczas spoczywało w gestii pracodawcy. Z podobnego przywileju nie może skorzystać zleceniobiorca. PITy 2015 Program wskaże, w jaki sposób powinien on samodzielnie rozliczyć swoje dochody z danego roku podatkowego, na właściwym druku Pit 2015.

Czytaj więcej


PIT-40A z Programem PITy 2015 - ważne informacje o druku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może rozliczyć zeznanie podatkowe PIT 2015 za ubezpieczonego, ale nie w każdym przypadku...

Czytaj więcej


Co to jest PIT-12? Aktywne formularze

Wypełniony w Programie Pity 2015 formularz PIT-12 musi znaleźć się u pracodawcy przed 10 stycznia 2016 roku. To jeden z najważniejszych warunków przekazania pracodawcy danych do naszej deklaracji rocznej i scedowania na niego obowiązku rozliczenia tej deklaracji. Ale istotne jest również to, że rozliczenie roczne 2015 tego typu jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy podatnik nie osiągał dochodów z innych źródeł. A zatem możemy przekazać PIT-12 naszemu pracodawcy w stosownym terminie tylko wówczas, gdy w danym roku podatkowym uzyskiwaliśmy dochody wyłącznie z pracy na rzecz tego pracodawcy. Ustawodawca przewidział tu jednak wyjątki: PIT-12 można złożyć również w sytuacji, gdy oprócz pracy na etacie podatnik uzyskał dochód ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych albo z kapitałów pieniężnych; pracodawca rozliczy również podatnika, który oprócz pracy u niego prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem.

Czytaj więcej


Rozliczenie PIT-40 przy pomocy PIT 2015 Program

Z uzyskanych w 2015 r. dochodów podatnika może niekiedy rozliczyć pracodawca. Aby jednak było to możliwe, podatnik musi złożyć pracodawcy w określonym terminie oświadczenie w tym zakresie oraz spełnić inne warunki. Udogodnienie to niesie przy tym ze sobą pewne ograniczenia. Płatnik (czyli pracodawca) nie może bowiem uwzględniać większości ulg i odliczeń, z których podatnik mógłby skorzystać, rozliczając się samodzielnie przez darmowy program do rozliczania PIT za 2015r. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni m.in. w art. 31 (czyli przede wszystkim od wynagrodzeń z umowy o pracę), złoży płatnikowi (pracodawcy) przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym stosowne oświadczenie sporządzone wg ustalonego wzoru – płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Oświadczenie, które składa pracownik swojemu pracodawcy w tym celu, zostało oznaczone symbolem PIT-12.

Czytaj więcej


Wypełnij edeklarację PIT - bez zastrzeżeń!

Możliwość złożenia rocznego rozliczenia podatkowego przez Internet jest coraz bardziej popularna w Polsce, głównie za sprawą licznych kampanii namawiających podatników do skorzystania z tego szybkiego sposobu na złożenie deklaracji rocznej. Jak szacuje fiskus, w roku 2014 wpłynęło do Urzędu Skarbowego drogą internetową ponad 4 mln formularzy podatkowych. Deklaracja PIT  wysłana przez Internet skraca niewątpliwie czas potrzebny podatnikowi na dokonanie skutecznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie deklaracje pity można wypełnić w formie elektronicznego rozliczenia podatkowego? Czy wymagany jest przy tym podpis elektroniczny?

Czytaj więcej