RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Formularze PIT: PIT-39


Przychód ze sprzedaży nieruchomości, czyli zeznanie PIT-39

Odpłatne zbycie nieruchomości powoduje, że po stronie podatnika powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze sprzedaży nieruchomości generalnie rozlicza się, wypełniając zeznanie podatkowe roczne z wykorzystaniem deklaracji PIT-39. A w jakim terminie formularz Pit 39 powinien trafić do Urzędu Skarbowego i w jaki sposób poprawnie się go wypełnia?

Czytaj więcej


PIT-39 w przypadku sprzedaży mieszkania ze spadku

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest opłacany między innymi z tytułu zbycia nieruchomości. Jeśli mieszkanie stanowiące obiekt sprzedaży zostało nabyte lub wybudowane w latach 2009-2013, to podatnik przy realizacji transakcji jego zbycia będzie zobowiązany do złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji PIT39. Rozliczenie Pit na tym druku dotyczy przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości. Umieszcza się w nim informacje dotyczące zbytej nieruchomości mieszkalnej. Podatek z tego tytułu należy uiścić w całości do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Czytaj więcej


Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-39

Przy sprzedaży nieruchomości zbywca uzyskuje kwotę stanowiącą przychód z tytułu dokonania takiej transakcji. W kontekście obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Tryb opodatkowania w Pit odpłatnego zbycia nieruchomości uzależniony jest od tego, kiedy owa nieruchomość została nabyta lub wybudowana przez podatnika. Określenie czasu, w którym nastąpiła budowa lub zakup nieruchomości wskazuje również, jakie formularze Pity powinny być wypełniane przez podatników. Jeśli przychód został pozyskany z tytułu zbycia nieruchomości nabytej lub wybudowanej w latach 2009-2012 podatnik musi rozliczyć transakcję na PIT-39. Jak poprawnie wypełnić taki druk podatkowy?

Czytaj więcej


Do czego służy druk Pit39 ?

Rozliczenie podatkowe PIT musi być zawsze składane na odpowiednim druku podatkowym przez podatników. Muszą oni więc wiedzieć, dla kogo przeznaczony jest dany formularz na zeznanie roczne podatkowe. Jednym z kłopotliwych formularzy PIT jest druk Pit39. Nie jest on standardowym drukiem służącym na rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z fiskusem. Kto zatem wypełni PITy na takich drukach? Kiedy PIT-39 znajduje swoje zastosowanie i w jakim terminie powinien on trafić do Urzędu Skarbowego?

Czytaj więcej


PIT 39 - instrukcja, jak wypełnić

Polski rezydent podatkowy zobowiązany jest do rozliczenia się z polskim Urzędem Skarbowym z dochodów lub przychodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym, o ile ich źródła podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód do opodatkowania może być generowany przez sprzedaż nieruchomości w danym roku podatkowym. Jeśli podatnik nie miał prawa do skorzystania w takim przypadku z ulg podatkowych i zwolnienia z opłacania podatku od przychodu ze zbycia nieruchomości, będzie zobowiązany do rozliczenia przychodu powstałego ze sprzedaży nieruchomości na odpowiednim druku podatkowym. Takim drukiem będzie rozliczenie PIT-39. Jak wypełnić taki formularz podatkowy i w jakim terminie powinien on trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego, aby obowiązek podatkowy został zrealizowany, zaś podatnik nie narażał się na przykre konsekwencje ze strony fiskusa?

Czytaj więcej


PIT 39 - co rozliczamy na tym formularzu, jak wypełniamy

Przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych może pochodzić z pracy wykonywanej przez podatnika, albo na przykład ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulg podatkowych i zwolnienia z opłacania podatku od przychodu ze zbycia nieruchomości, będzie musiał rozliczyć taką sprzedaż składając odpowiedni formularz pit we właściwym względem jego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Takim formularzem będzie rozliczenie PIT 39. Dla kogo właściwy będzie taki formularz pit i kiedy należy go złożyć w urzędzie? Jak wypełnić PIT-39?

Czytaj więcej


Rozliczenie Pit przez Internet - porady i informacje dla każdego

Deklaracje PITy podatnicy w Polsce mogą złożyć na kilka różnych sposobów do właściwych względem miejsca zamieszkania Urzędów Skarbowych. Rozliczenie Pit mogą zanieść osobiście do Urzędu, ale w takim przypadku niejednokrotnie przyjdzie im czekać w długich kolejkach do kancelarii Urzędu Skarbowego, w którym urzędnik sprawdzi poprawność formalną składanego przez nich formularza podatkowego. Rozliczenie Pit można równie dobrze wysłać listem poleconym fiskusowi lub skorzystać z systemu e-Deklaracji. Deklaracje PITy składane przez Internet to wygodna forma rozliczenia podatkowego i dopełnienia obowiązków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych względem fiskusa.

Czytaj więcej


Składasz kilka różnych druków pit w PITy 2015 program z różnymi wskazaniami OPP 1%?

Podatnik, który za 2015 rok składa kilka różnych egzemplarzy pit, używając programu do rozliczeń PIT, może w każdym z nich wpisać inną organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. swojego podatku. Podatnik, który składa za pomocą programu kilka różnych druków pit może 1 proc. swojego podatku przekazać dla jednej wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Sytuacja zmienia się, gdy podatnik będzie składał kilka zeznań, np. PIT-28, rozliczając przychody z najmu, PIT-38, rozliczając przychody ze zbycia papierów wartościowych, oraz PIT-37, wykazując w nim przychody uzyskane ze stosunku pracy. W każde rozliczenie podatkowe 2015 będzie można wpisać inną organizację, dla której ma trafić 1 proc. podatku.

Czytaj więcej


Gdzie należy wykazać przychody ze sprzedaży domu w pity 2015 program ?

Podatnik, który w 2014 roku sprzedał mieszkanie lub dom, nabyte po 31 grudnia 2008 r., musi złożyć rozliczenie pit za 2014r. w urzędzie skarbowym, lub dla łatwości użyć darmowej aplikacji - programu do rozliczeń PIT. Transakcje zbycia nieruchomości trzeba wykazać w urzędzie w skarbowym. Rodzaj formularza podatkowego, który trzeba wypełnić w związku z obrotem nieruchomościami, zależy od daty nabycia zbywanej nieruchomości. Nieruchomości kupione od 1 stycznia 2014 r. i sprzedane w ubiegłym roku trzeba będzie wykazać w zeznaniu PIT-39. Za 2014 rok będzie on składany po raz pierwszy.

Czytaj więcej


Programem PITy 2015 przez internet 5 formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Bez posiadania tzw. podpisu elektronicznego przez Internet będziemy mogli wysłać następujące formularze pit: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, najwygodniej przy użyciu dostępnego na naszej stronie programu do rozliczeń - zapraszamy do pobierania!

Czytaj więcej