RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Formularze PIT: PIT-38


PIT-38 - co takiego rozliczamy na tym formularzu?

Pozyskiwanie w poprzednim roku podatkowym dochodów z tytułu gry na giełdzie, czyli inwestowania w papiery wartościowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z ustawą podatkową z dnia 26 lipca 1991 roku. Inwestor powinien wybrać odpowiedni dla siebie formularz pit i wykazać w nim swoje dochody uzyskiwane samodzielnie z gry na giełdzie. Rozliczenie PIT-38 będzie odpowiednie ku temu, aby rozliczyć z fiskusem dochody kapitałowe i odprowadzić od nich podatek należny do Urzędu Skarbowego. Jak wypełnić taki formularz zeznania podatkowego i w jaki terminie złożyć go na ręce fiskusa?

Czytaj więcej


Kto składa eDeklaracje - PITy 2015 przez Internet

Według danych zgromadzonych przez fiskusa, w 2014 roku 4 miliony polskich podatników posłużyło się elektronicznym formularzem podatkowym, aby dopełnić obowiązku wobec fiskusa z tytułu konieczności wyliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013. W roku 2015 ma być jeszcze lepiej, jeśli chodzi o popularyzację edeklaracji rocznych. Podatnicy wiedzą już, że są one traktowane na równi z tradycyjnymi, papierowymi deklaracjami podatkowymi, ale są wygodniejsze w użytciu. Pozwalają na zaoszczędzenie czasu na zanoszenie lub wysyłanie tradycyjnych druków PIT do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego. Kto może posłużyć się edeklaracją podatkową w praktyce i jak dokonać prawidłowego, skutecznego rozliczenia podatkowego przez Internet?

Czytaj więcej


PITy 2015 Program a rozliczenie się z akcji pracowniczych i dywidendy

Rozliczenie PIT 2015 powinno ujmować wszystkie dochody i przychody, podlegające opodatkowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym ze źródeł dochodów mogą być dywidendy, czyli część zysku spółki o charakterze kapitałowym. Jeśli jest ona dzielona pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy spółki, musi ona znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim formularzu podatkowym. PITy 2015 Program okazuje się być pomocny w ujmowaniu wszelkich dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Inwestor, który uzyskuje dywidendę musi ją uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, wypełniając odpowiednie zeznania pity 2015.

Czytaj więcej


Wybierz dobry formularz PIT - rozliczenie roczne 2015

Wybór właściwego rocznego rozliczenia podatkowego jest kluczowy dla podatników przy składaniu formularzy rocznych PITy 2015 w Urzędzie Skarbowym. Jeśli formularz PIT wypełniony przez podatnika okaże się niewłaściwy dla źródła i metody opodatkowania dochodów czy przychodów, rozliczenie roczne 2015 będzie złożone w Urzędzie Skarbowym nieskutecznie. Dlatego też należy zadbać o to, aby już na etapie wybierania druku PIT wybrać właściwy formularz. Jak tego dokonać?

Czytaj więcej


Kupno mieszkania za dochód z akcji a rozliczenie PIT 2015

Dochody kapitałowe podatnik powinien rozliczyć z Urzędem Skarbowym, wypełniając swoje zestawienia pity 2015 na druku PIT-38, przeznaczonym dla dochodów ze sprzedaży kapitałów pieniężnych. Nie ma przy tym zastosowania żadna ulga, jeśli dochody ze zbycia akcji przeznaczone zostały na zakup mieszkania. Taki zakup, jeśli poczyniony był na kredyt hipoteczny, należy osobno rozliczyć z fiskusem, wypełniając druk PCC-3 i opłacając należny podatek od czynności cywilno-prawnych.

Czytaj więcej


Rozliczenie straty z transakcji kapitałowych w PITy 2015 programie

Inwestując na rynku giełdowym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można liczyć na wysokie zyski w krótkim czasie. Inwestorzy nie tylko kupują akcje, ale również obligacje i certyfikaty strukturyzowane, notowane na giełdzie. Są to transakcje kapitałowe, które mogą przynieść zyski, ale również inwestor może ponieść w wyniku takiej inwestycji stratę. Niektóre produkty strukturyzowane nie zapewniają pełnej ochrony kapitału, a jest ona jedynie warunkowa. Oznacza to, że kapitał zainwestowany przez inwestora w taki produkt będzie chroniony, ale tylko wówczas, gdy zaistnieją wskazane w umowie nabycia produktu, warunki rynkowe. Upraszczając, na inwestycjach w produkty strukturyzowane można również stracić. Taka strata, podobnie jak dochód uzyskiwany z transakcji kapitałowych, musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w rozliczeniu rocznym. Transakcje kapitałowe generujące straty mogą stanowić podstawę odliczenia od dochodu w formularzu PIT.

Czytaj więcej


PITy 2015 Program rozliczy osoby, które zbyły się udziałów w spółce

Rozliczenie pit 2015 powinno uwzględniać wszystkie przychody podatnika, łącznie z tymi, które uzyskał z odpłatnego zbycia udziałów w spółce. Pity 2015 program będzie pomocny dla użytkowników, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli właśnie takie przychody. Rozliczenie udziałów w spółce musi zostać dokonane na odpowiednim drukach PITy 2015, a mianowicie na formularzu PIT-38, służącym do rozliczenia inwestycji kapitałowych. Inwestycją taką może być właśnie sprzedaż udziałów w spółce.

Czytaj więcej


PITY 2015 program ułatwi wypełnienie deklaracji PIT-38

Podatnicy, którzy w 2015 roku inwestowali na giełdzie papierów wartościowych, a w trakcie roku zmienili swoje dane adresowe (np. adres zamieszkania, adres do korespondencji), powinni pamiętać o aktualizacji tych danych nie tylko w urzędzie skarbowym przed złożeniem deklaracji PIT, ale również w biurze maklerskim. Jeśli tego nie zrobią mogą nie otrzymać druku PIT-8C na czas. Druk ten może zostać bowiem wysłany na już nieaktualny dla podatnika adres. PIT-8C powinien zostać sporządzony i wysłany inwestorowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu do końca lutego.  Jeśli PIT-8C zostanie wysłany na stary adres podatnika, i ten go nie odbierze, to będzie musiał wnioskować o duplikat tego dokumentu, co może być już czynnością dodatkowo płatną.

Czytaj więcej


Pity 2015 program rozliczy dochód ze sprzedaży udziałów w spółce. Rozliczenie pity 2015 bez tajemnic.

Rozliczenie roczne za 2015r. dla niektórych oznacza trudny i długi czas spędzony nad wystawianiem swojego formularza pit.
Nie musi być jednak tak, jak zwykle, kiedy to z ołówkiem w ręku wystawialiśmy druki, które następnie trafiały do fiskusa. Obecnie istnieją inne rozwiązania, które pozwalają na uniknięcie tego typu problematycznych sytuacji. Jednym z nich jest bez wątpienia niezwykle pomocy darmowy program pit 2015, który jest aplikacją komputerową, przeznaczoną dla każdego podatnika, który chce uniknąć monotonnego i żmudnego wystawiania swoich formularzy. Program można bezpłatnie pobrać z portali i korzystać z niego bez żadnych ograniczeń. Program przyda się nie tylko tym osobom, które rozliczają swoje dochody z popularnych form zatrudnienia, na przykład umowy o pracę czy też zlecenie, ale również podatnikom, którzy osiągają zyski na rynkach kapitałowych. Dla nich także przeznaczony jest program do rozliczenia pit, dzięki któremu unikną wszystkich kłopotów związanych z wystawianiem bezbłędnych druków dla fiskusa.

Czytaj więcej


Składasz kilka różnych druków pit w PITy 2015 program z różnymi wskazaniami OPP 1%?

Podatnik, który za 2015 rok składa kilka różnych egzemplarzy pit, używając programu do rozliczeń PIT, może w każdym z nich wpisać inną organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. swojego podatku. Podatnik, który składa za pomocą programu kilka różnych druków pit może 1 proc. swojego podatku przekazać dla jednej wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Sytuacja zmienia się, gdy podatnik będzie składał kilka zeznań, np. PIT-28, rozliczając przychody z najmu, PIT-38, rozliczając przychody ze zbycia papierów wartościowych, oraz PIT-37, wykazując w nim przychody uzyskane ze stosunku pracy. W każde rozliczenie podatkowe 2015 będzie można wpisać inną organizację, dla której ma trafić 1 proc. podatku.

Czytaj więcej