RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Formularze PIT: PIT-38


PIT-38 - kto rozlicza się na tym druku?

Druki podatkowe PIT są przeznaczone do rozliczania konkretnych grup dochodów pochodzących ze ściśle określonych źródeł. Druki Pity powinny być dobierane przez podatników pod kątem metody opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dla kogo przeznaczone będzie rozliczenie PIT38? Czy pozwoli na rozliczenie dochodów z pracy zawodowej? W jakim terminie PIT-38 powinien trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika?

Czytaj więcej


Dochody giełdowe w zeznaniu rocznym

Podatnicy inwestujący swój kapitał na Giełdzie Papierów Wartościowych z tytułu uzyskiwanych dochodów kapitałowych muszą rozliczyć się z podatku dochodowego PIT. Jakie zeznanie roczne powinni oni złożyć, aby ująć w nim prawidłowo dochody giełdowe? Jaka jest podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów pochodzących z gry na giełdzie?

Czytaj więcej


PIT-38 - co takiego rozliczamy na tym formularzu?

Pozyskiwanie w poprzednim roku podatkowym dochodów z tytułu gry na giełdzie, czyli inwestowania w papiery wartościowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z ustawą podatkową z dnia 26 lipca 1991 roku. Inwestor powinien wybrać odpowiedni dla siebie formularz pit i wykazać w nim swoje dochody uzyskiwane samodzielnie z gry na giełdzie. Rozliczenie PIT-38 będzie odpowiednie ku temu, aby rozliczyć z fiskusem dochody kapitałowe i odprowadzić od nich podatek należny do Urzędu Skarbowego. Jak wypełnić taki formularz zeznania podatkowego i w jaki terminie złożyć go na ręce fiskusa?

Czytaj więcej


Kto składa eDeklaracje - PITy 2015 przez Internet

Według danych zgromadzonych przez fiskusa, w 2014 roku 4 miliony polskich podatników posłużyło się elektronicznym formularzem podatkowym, aby dopełnić obowiązku wobec fiskusa z tytułu konieczności wyliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013. W roku 2015 ma być jeszcze lepiej, jeśli chodzi o popularyzację edeklaracji rocznych. Podatnicy wiedzą już, że są one traktowane na równi z tradycyjnymi, papierowymi deklaracjami podatkowymi, ale są wygodniejsze w użytciu. Pozwalają na zaoszczędzenie czasu na zanoszenie lub wysyłanie tradycyjnych druków PIT do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego. Kto może posłużyć się edeklaracją podatkową w praktyce i jak dokonać prawidłowego, skutecznego rozliczenia podatkowego przez Internet?

Czytaj więcej


PITy 2015 Program a rozliczenie się z akcji pracowniczych i dywidendy

Rozliczenie PIT 2015 powinno ujmować wszystkie dochody i przychody, podlegające opodatkowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym ze źródeł dochodów mogą być dywidendy, czyli część zysku spółki o charakterze kapitałowym. Jeśli jest ona dzielona pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy spółki, musi ona znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim formularzu podatkowym. PITy 2015 Program okazuje się być pomocny w ujmowaniu wszelkich dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Inwestor, który uzyskuje dywidendę musi ją uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, wypełniając odpowiednie zeznania pity 2015.

Czytaj więcej


Wybierz dobry formularz PIT - rozliczenie roczne 2015

Wybór właściwego rocznego rozliczenia podatkowego jest kluczowy dla podatników przy składaniu formularzy rocznych PITy 2015 w Urzędzie Skarbowym. Jeśli formularz PIT wypełniony przez podatnika okaże się niewłaściwy dla źródła i metody opodatkowania dochodów czy przychodów, rozliczenie roczne 2015 będzie złożone w Urzędzie Skarbowym nieskutecznie. Dlatego też należy zadbać o to, aby już na etapie wybierania druku PIT wybrać właściwy formularz. Jak tego dokonać?

Czytaj więcej


Kupno mieszkania za dochód z akcji a rozliczenie PIT 2015

Dochody kapitałowe podatnik powinien rozliczyć z Urzędem Skarbowym, wypełniając swoje zestawienia pity 2015 na druku PIT-38, przeznaczonym dla dochodów ze sprzedaży kapitałów pieniężnych. Nie ma przy tym zastosowania żadna ulga, jeśli dochody ze zbycia akcji przeznaczone zostały na zakup mieszkania. Taki zakup, jeśli poczyniony był na kredyt hipoteczny, należy osobno rozliczyć z fiskusem, wypełniając druk PCC-3 i opłacając należny podatek od czynności cywilno-prawnych.

Czytaj więcej


Rozliczenie straty z transakcji kapitałowych w PITy 2015 programie

Inwestując na rynku giełdowym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można liczyć na wysokie zyski w krótkim czasie. Inwestorzy nie tylko kupują akcje, ale również obligacje i certyfikaty strukturyzowane, notowane na giełdzie. Są to transakcje kapitałowe, które mogą przynieść zyski, ale również inwestor może ponieść w wyniku takiej inwestycji stratę. Niektóre produkty strukturyzowane nie zapewniają pełnej ochrony kapitału, a jest ona jedynie warunkowa. Oznacza to, że kapitał zainwestowany przez inwestora w taki produkt będzie chroniony, ale tylko wówczas, gdy zaistnieją wskazane w umowie nabycia produktu, warunki rynkowe. Upraszczając, na inwestycjach w produkty strukturyzowane można również stracić. Taka strata, podobnie jak dochód uzyskiwany z transakcji kapitałowych, musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w rozliczeniu rocznym. Transakcje kapitałowe generujące straty mogą stanowić podstawę odliczenia od dochodu w formularzu PIT.

Czytaj więcej


PITy 2015 Program rozliczy osoby, które zbyły się udziałów w spółce

Rozliczenie pit 2015 powinno uwzględniać wszystkie przychody podatnika, łącznie z tymi, które uzyskał z odpłatnego zbycia udziałów w spółce. Pity 2015 program będzie pomocny dla użytkowników, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli właśnie takie przychody. Rozliczenie udziałów w spółce musi zostać dokonane na odpowiednim drukach PITy 2015, a mianowicie na formularzu PIT-38, służącym do rozliczenia inwestycji kapitałowych. Inwestycją taką może być właśnie sprzedaż udziałów w spółce.

Czytaj więcej


PITY 2015 program ułatwi wypełnienie deklaracji PIT-38

Podatnicy, którzy w 2015 roku inwestowali na giełdzie papierów wartościowych, a w trakcie roku zmienili swoje dane adresowe (np. adres zamieszkania, adres do korespondencji), powinni pamiętać o aktualizacji tych danych nie tylko w urzędzie skarbowym przed złożeniem deklaracji PIT, ale również w biurze maklerskim. Jeśli tego nie zrobią mogą nie otrzymać druku PIT-8C na czas. Druk ten może zostać bowiem wysłany na już nieaktualny dla podatnika adres. PIT-8C powinien zostać sporządzony i wysłany inwestorowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu do końca lutego.  Jeśli PIT-8C zostanie wysłany na stary adres podatnika, i ten go nie odbierze, to będzie musiał wnioskować o duplikat tego dokumentu, co może być już czynnością dodatkowo płatną.

Czytaj więcej