RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Formularze PIT: PIT-36


Czy w formie eDeklaracji można składać wszystkie druki PITy?

Wprowadzenie w życie w Polsce możliwości rozliczania się z fiskusem przez internet spowodowało, że można dziś bez konieczności wychodzenia z domu wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec uzyskania w poprzednim roku podatkowym dochodów opodatkowanych PIT.  Podatnicy zastanawiają się często, czy wszystkie druki PITy można składać przez internet. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie i czy eDeklaracja podatkowa może zostać skutecznie złożona na preferencyjnych warunkach ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku? Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości na tym polu, udzielając poniższych podpowiedzi.

Czytaj więcej


Nie wiem, w jakiej formie rozliczyć się z najmu, czyli pytania o korzystne zestawienia PITy

Czerpanie korzyści finansowych z tytułu wynajmowania nieruchomości mieszkalnej lub innej, rodzi po stronie wynajmującego, właściciela np. mieszkania, obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Konieczne będzie w tym względzie złożenie zestawienia PITy. Problem w tym, że rozliczenie roczne może być w takim wypadku składane na druku PIT-36 lub PIT-28. Oznacza to, że dochody z najmu mogą być opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Który sposób będzie korzystniejszy dla podatnika i z czym wybór takiego opodatkowania będzie się wiązał? Opodatkowanie dochodów z najmu ryczałtem upraszcza księgowość podatnika, ale nie umożliwia m.in. dokonania wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem czy odliczenia od kwoty przychodów, kosztów ich uzyskania w danym roku podatkowym. Które rozliczenie PIT będzie więc korzystniejsze dla samego wynajmującego?

Czytaj więcej


Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając się na PIT-37

Podatnicy rozliczający się z fiskusem z tytułu dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, składają Pity na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Ten ostatni druk przeznaczony jest dla podatników pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy. Druk PIT-37 można złożyć jako preferencyjne rozliczenie, łącznie ze współmałżonkiem lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. Dodatkowo, podatnik rozliczający się z wykorzystaniem tego formularza PIT może skorzystać z licznych ulg i odliczeń podatkowych, jeśli spełnia warunki wymienione w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie to będą ulgi?

Czytaj więcej


PIT 37 a PIT 36 - jak wybrać odpowiedni dla siebie druk

Rozliczenie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej jest zdecydowanie najpopularniejszym rozliczeniem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. Podatnicy rozliczający się w ten sposób swoje PITy wypełniają z wykorzystaniem druków PIT 37 lub PIT 36 i odprowadzają do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy według stawki 18 lub 32%. Dla kogo odpowiednie będą poszczególne druki pit i w jakim terminie powinny one trafić do Urzędu Skarbowego?

Czytaj więcej


Kto jest uprawniony do złożenia zestawienia PIT 37

W terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego podatnicy w Polsce muszą złożyć między innymi zestawienia Pity na drukach PIT-37 oraz PIT-36. Oba drugi są bardzo popularne. Dla kogo zatem przeznaczone jest właściwie zestawienie PIT 37? Czym różnią się od siebie druki PIT37 i PIT36?

Czytaj więcej


Korekta PIT 36 - poradnik

Rozliczenie PIT-36 to jeden z najbardziej popularnych druków podatkowych wypełnianych przez polskich rezydentów podatkowych. PIT 36 przeznaczony jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. Dochody te musieli ponadto uzyskiwać samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, co oznacza, że sami byli odpowiedzialni za obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. PIT-36, podobnie jak i wszystkie inne formularze podatkowe, podlegają korekcie. Korekta PIT 36 dokonana może zostać podatnika na papierowym druku podatkowym lub z wykorzystaniem e-deklaracji. Jak powinna być dokonana korekta Pit w przypadku druku PIT-36?

Czytaj więcej


PIT-36 w pytaniach podatników

Uzyskując dochody opodatkowane skalą podatkową, bez pośrednictwa płatnika, podatnik ma obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem druku PIT-36. Druk ten powinien trafić w ręce fiskusa w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Kto wypełnia takie zeznanie podatkowe i na jakich zasadach? Czy będzie ono umożliwiało rozliczenie się na preferencyjnych zasadach, z zastosowaniem ulg i odliczeń podatkowych?

Czytaj więcej


Co grozi w sytuacji nieujawnienia wszystkich źródeł przychodów?

Polscy rezydenci podatkowi objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani do rozliczania się z fiskusem ze wszystkich dochodów - krajowych i zagranicznych. Ich zeznania Pity muszą trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w terminie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Deklaracja PIT może uwzględniać tylko przychody podatnika lub przychody i koszty, gdy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy rozliczenie roczne jest składane na drukach PIT-36 lub PIT-37, w związku z opodatkowaniem dochodów na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Jeśli fiskus w toku kontroli finansów podatnika odkryje nieujawnione źródła przychodów, nieujęte w rocznym rozliczeniu podatkowym, może nałożyć na podatnika karę finansową i pociągnąć go do odpowiedzialności karno-skarbowej za wykroczenie lub przestępstwo podatkowe, w zależności od wysokości uszczuplenia finansów Skarbu Państwa przez podatnika. Nie ma przy tym większego znaczenia to, czy nieujawnienie pewnych źródeł przychodów miało charakter nieumyślny czy zamierzony. 

Czytaj więcej


Wybierz dobry formularz PIT - rozliczenie roczne 2015

Wybór właściwego rocznego rozliczenia podatkowego jest kluczowy dla podatników przy składaniu formularzy rocznych PITy 2015 w Urzędzie Skarbowym. Jeśli formularz PIT wypełniony przez podatnika okaże się niewłaściwy dla źródła i metody opodatkowania dochodów czy przychodów, rozliczenie roczne 2015 będzie złożone w Urzędzie Skarbowym nieskutecznie. Dlatego też należy zadbać o to, aby już na etapie wybierania druku PIT wybrać właściwy formularz. Jak tego dokonać?

Czytaj więcej


Uproszczone zaliczki na podatek PIT 2015 - kiedy firma wchodzi do spółki osobowej

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, to między innymi przedsiębiorcy, którzy mają możliwość rozliczania się z fiskusem na różnych zasadach. Podatek PIT 2015 mogą oni płacić w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub w formie skali podatkowej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność i opłacali dotąd podatek PIT 2015 na zasadzie podatku liniowego lub skali, mogą skorzystać z możliwości opłacania zaliczek uproszczonych.

Czytaj więcej