RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Formularze PIT: PIT-36


Podstawowe różnice między PIT przez Internet a tradycyjnym (papierowym) rozliczeniem rocznym

Rozliczenia roczne PITy pozwalają polskim rezydentom podatkowym na wywiązanie się z obowiązku rozliczenia podatkowego z fiskusem, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczanego od dochodów lub przychodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym. Rozliczenie PIT można złożyć na kilka różnych sposobów. Tradycyjne, papierowe formularze podatkowe składa się osobiście, we właściwym względem miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym lub też listem poleconym Pocztą Polską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Można także wygodnie, bez wychodzenia z domu złożyć zeznanie PIT przez Internet. Jakie występują różnice pomiędzy formularzem PIT papierowym, a elektronicznym?

Czytaj więcej


Wybór formy opodatkowania dla najmu prywatnego

Rozliczenie najmu prywatnego jest obowiązkiem wynajmującego mieszkanie czy dom w trybie prywatnym, czyli poza prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik trudniący się najmem prywatnym może wybrać, jaka forma opodatkowania najmu będzie odpowiednia dla niego. Najem prywatny może być opodatkowany w dwójnasób - skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy powiedzieć, że każdy podatnik sam powinien przeanalizować, która forma opodatkowania najmu prywatnego będzie w jego przypadku korzystniejsza. Z reguły u podatników, którzy mają szansę na skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowej oraz ponoszących wysokie koszty wynajmu mieszkania, bardziej korzystna będzie skala podatkowa. U pozostałych podatników prowadzących najem prywatny, lepsze pod względem ekonomicznym będzie opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj więcej


Świeżo założona własna działalność gospodarcza a roczny Pit

Młody przedsiębiorca musi zmagać się z wieloma wymaganiami formalnymi w zakładaniu działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności powinien zarejestrować swoją działalność w odpowiedniej instytucji. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne będzie wypełnienie formularza CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taki formularz można złożyć osobiście w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy, bądź też w trybie online. Z kolei spółki rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym. W obu przypadkach przedsiębiorca musi wybrać metodę opodatkowania działalności gospodarczej. Świeżo założona własna działalność gospodarcza rozliczana będzie na drukach podatkowych odpowiednich dla wybranej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit na przykład dla skali podatkowej składany będzie przez przedsiębiorcę z wykorzystaniem formularza PIT-36, który powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jakie zestawienia PITy składają młodzi przedsiębiorcy i jakie metody opodatkowania wybierają najczęściej dla własnej działalności?

Czytaj więcej


PIT-36, czyli e-deklaracja przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce może rozliczać się z wykorzystaniem jednej z czterech metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Będzie to rozliczenie według skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Jeśli wybór padnie na skalę podatkową, rozliczenia PITy co roku przedsiębiorca będzie zobowiązany wypełniać z wykorzystaniem druku PIT-36.

Czytaj więcej


Dochody małoletniego dziecka a PIT/ZG

Rodzic zobowiązany jest rozliczyć zagraniczne dochody małoletniego dziecka oraz wszelkie inne dochody, jeśli spełnione są warunki wskazane w ustawie podatkowej PIT. W takich przypadkach wraz z własną deklaracją podatkową PIT-36 złoży także odpowiedni załącznik PIT/ZG.

Czytaj więcej


E-deklaracje PITy - PIT-37 i PIT-36

Dwie deklaracje podatkowe: PIT-37 i PIT-36 - najczęściej są wypełniane przez polskich podatników. Są one do siebie podobne, ponieważ obie odnoszą się do opodatkowania na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej zawierającej dwie stawki: 18 i 32 procent podatku dochodowego. Można je składać jako e-deklaracje. Czy chcesz wiedzieć, dla kogo właściwie są one przeznaczone i jakie dokładnie różnice występują pomiędzy nimi? Zapoznaj się z naszym artykułem; zapraszamy!

Czytaj więcej


Czy małżonkowie rozliczający się razem składają druk PIT-36?

Roczne rozliczenie podatkowe składa w urzędzie skarbowym każdy polski rezydent podatkowy, który w poprzednim roku uzyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli i ty zaliczasz się do tej grupy, to sprawdź, czy przypadkiem nie masz uprawnień do wspólnego rozliczenia z żoną lub z mężem. W niniejszym artykule odpowiemy na następujące pytania: kiedy małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie? Czy właściwym formularzem PIT na wspólne rozliczenie małżonków będzie PIT-36? Na czym polega preferencyjne opodatkowanie małżonków?

Czytaj więcej


PIT-36 jako e-deklaracja - dowiedz się, jak to się robi

Przez internet swoje PITy roczne rozlicza coraz więcej polskich podatników. Ty też możesz tego dokonać - szybko, łatwo i skutecznie, między innymi wtedy, gdy składasz deklarację podatkową z wykorzystaniem druku PIT-36.

Czytaj więcej


Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-36

Jednym z najbardziej popularnych rocznych formularzy podatkowych w Polsce, składanych do Urzędów Skarbowych, jest druk PIT-36. Jest on przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Dodatkowo, dochody te musiały być pozyskiwane bez pośrednictwa płatnika, co oznacza, że podatnik rozliczający się na druku PIT36 w poprzednim roku podatkowym był zobowiązany do samodzielnego obliczania i odprowadzania do Urzędu Skarbowego co miesiąc lub co kwartał, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pity tego rodzaju składają fiskusowi przede wszystkim przedsiębiorcy opodatkowujący swoje zarobki właśnie na zasadach ogólnych. Druk PIT-36 powinien trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej


Czym PIT-36 przez Internet różni się od PIT-36 w formie tradycyjnej?

Deklaracja podatkowa roczna na druku PIT-36 jest składana przez podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc., bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że każdorazowo formularz PIT-36 powinni wybierać podatnicy, którzy byli zobowiązani w ciągu roku podatkowego do obliczania i opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego. Mają oni możliwość złożyć PIT-36 albo w formie tradycyjnego, papierowego formularza podatkowego, albo przez internet. Czy e-Deklaracja PIT-36 czymś różni się od deklaracji tradycyjnej?

Czytaj więcej