RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Formularze PIT: PIT-12


Co to jest PIT-12? Aktywne formularze

Wypełniony w Programie Pity 2015 formularz PIT-12 musi znaleźć się u pracodawcy przed 10 stycznia 2016 roku. To jeden z najważniejszych warunków przekazania pracodawcy danych do naszej deklaracji rocznej i scedowania na niego obowiązku rozliczenia tej deklaracji. Ale istotne jest również to, że rozliczenie roczne 2015 tego typu jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy podatnik nie osiągał dochodów z innych źródeł. A zatem możemy przekazać PIT-12 naszemu pracodawcy w stosownym terminie tylko wówczas, gdy w danym roku podatkowym uzyskiwaliśmy dochody wyłącznie z pracy na rzecz tego pracodawcy. Ustawodawca przewidział tu jednak wyjątki: PIT-12 można złożyć również w sytuacji, gdy oprócz pracy na etacie podatnik uzyskał dochód ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych albo z kapitałów pieniężnych; pracodawca rozliczy również podatnika, który oprócz pracy u niego prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem.

Czytaj więcej


Rozliczenie PIT-40 przy pomocy PIT 2015 Program

Z uzyskanych w 2015 r. dochodów podatnika może niekiedy rozliczyć pracodawca. Aby jednak było to możliwe, podatnik musi złożyć pracodawcy w określonym terminie oświadczenie w tym zakresie oraz spełnić inne warunki. Udogodnienie to niesie przy tym ze sobą pewne ograniczenia. Płatnik (czyli pracodawca) nie może bowiem uwzględniać większości ulg i odliczeń, z których podatnik mógłby skorzystać, rozliczając się samodzielnie przez darmowy program do rozliczania PIT za 2015r. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni m.in. w art. 31 (czyli przede wszystkim od wynagrodzeń z umowy o pracę), złoży płatnikowi (pracodawcy) przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym stosowne oświadczenie sporządzone wg ustalonego wzoru – płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Oświadczenie, które składa pracownik swojemu pracodawcy w tym celu, zostało oznaczone symbolem PIT-12.

Czytaj więcej


PIT 2015 może wypełnić również Twój pracodawca.

Osoby, które uzyskują przychody głównie z pracy, mogą skorzystać z możliwości rozliczenia swoich dochodów za rok 2015 przez pracodawcę. Jeśli spełniają warunki określone w ustawie, wystarczy, że złożą pracodawcy przed 10 stycznia 2016 r. oświadczenie na formularzu PIT-12 (oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego) – a wtedy ich pit za 2015 rok wypełni i złoży w urzędzie skarbowym płatnik zaliczek na podatek, czyli pracodawca.

Czytaj więcej


PIT 2015 kiedy pracodawca może nas wyręczyć, jak program pity 2015 oszczędzi czas ?

Kiedy pracodawca może nas wyręczyć w złożeniu zeznania PIT? Jeśli w 2015 roku uzyskałeś dochód  u jednego pracodawcy, możesz go poprosić, aby złożył za ciebie rozliczenia podatkowe (pit). Wybierając taką formę rozliczenia się z fiskusem podatnik może mocno ułatwić sobie życie, jednak niewiele osób w ogóle wie o takiej możliwości. Ten sposób rozliczenia jest szczególnie wygodny dla tych podatników, którzy nie korzystają z żadnych ulg podatkowych oraz nie rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.

Czytaj więcej