RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Formularze PIT: PIT-11


Otrzymałem spóźniony PIT11 - jak dokonać korekty wysłanego już PIT 37

Zestawienie PIT roczne podatnika, który w poprzednim roku podatkowym uzyskiwał dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%, powinno zostać złożone na druku PIT-37. Musi ono trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Podstawą rozliczenia podatkowego w takim przypadku może być informacja podatkowa PIT11, którą podatnik powinien otrzymać od płatnika zaliczek na PIT w terminie do 28 lutego kolejnego roku podatkowego. Niestety, pracodawcy niekoniecznie muszą wywiązać się z takiego obowiązku względem pracownika, choć grożą im za to kary. Podatnik nawet jeśli nie otrzymał PIT-11 w terminie, musi rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Często też podatnicy zapominają, że uzyskali dochód za pośrednictwem płatnika i nie ujmują takiego źródła przychodu w rocznej deklaracji podatkowej, zwłaszcza, jeśli wcześniej nie uzyskają PIT11. Czy w takim przypadku korekta PIT 37 nadal będzie możliwa? Czy jej podstawą może być uzyskanie spóźnionej informacji PIT11?

Czytaj więcej


PITy 2015 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Jeśli podatnik w całym roku podatkowym nie osiągnął żadnych dochodów opodatkowanych w kraju albo poza jego granicami, nie będzie musiał składać rozliczenia Pity 2015 w Urzędzie Skarbowym. Rejestracja takiego podatnika w Urzędzie Pracy nie jest równoznaczna z przejęciem przez urząd obowiązków płatnika podatku dochodowego. Dopiero przy wypłacie zasiłków dla bezrobotnych mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją.

Czytaj więcej


Błędne koszty uzyskania przychodu w PIT-11 - i co teraz? Pomoc w Programie PITy 2015

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, to nic innego, jak znany wielu podatnikom PIT-11. Taki dokument wystawia płatnik, czyli pracodawca opłacający składki na rzecz swojego pracownika. Jak podaje Program PITy 2015, taki druk pracownik musi otrzymać najpóźniej ostatniego dnia lutego, po to, by móc bez przeszkód wypełnić swoje rozliczenie Pit 2015 i oddać je do Urzędu Skarbowego maksymalnie do 30 kwietnia 2016 r. Podatnik musi zawsze zdawać sobie sprawę, iż jest odpowiedzialny za swoje zestawienia podatkowe PITy 2015. Nawet jeśli PIT-11 został wystawiony z błędem, to i tak podatnik jest zobowiązany do tego, by rozliczyć się z fiskusem z takich przychodów, jakie rzeczywiście osiągnął.

Czytaj więcej


Brak PIT 11 nie usprawiedliwia niezłożenia rocznej deklaracji PIT 2015 dla fiskusa !

Podstawą wypełnienia rozliczenia podatkowego za poprzedni rok jest dla wszystkich pracowników i zleceniobiorców, uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, druk PIT-11. Rozliczenie roczne PIT 2015 pracowników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody wyłącznie z pracy zawodowej, na etacie, lub wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych, powinno zostać dokonane na druku PIT-37. PITy 2015 Program jest pomocny w dokonywaniu takich rozliczeń. Deklaracje podatkowe PITy 2015 sporządzone przy jego pomocy na pewno będą bezbłędne i również mogą zostać wysłane bezpośrednio pocztą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej


PIT-11 od pracodawcy a samodzielne rozliczenie programem PIT 2015

PIT-11 jest informacją przekazywaną przez pracodawcę wszystkim zatrudnionym pracownikom z osobna. Pracodawca ma czas do 28 lutego 2016 roku na przekazanie podwładnym informacji PIT-11 za rok 2015. W formularzu tym muszą znaleźć się dane odnoszące się do uzyskanych przez podatników dochodów. Formularz PIT-11 wypełniony przez pracodawcę trafia również do Urzędu skarbowego. Wypełniając rozliczenie roczne 2015 tradycyjnie, ręcznie, lub za pośrednictwem programu komputerowego, zawsze podstawą do tego będzie PIT-11 od pracodawcy. Jeśli pracownik zatrudniony jest u kilku pracodawców, otrzyma kilka formularzy PIT-11. Program PIT 2015  pomoże mu samodzielnie uporać się z rozliczeniem podatkowym. Pity 2015 nie będą dla niego żadnym problemem, jeśli skorzysta z wymienionego programu, który etapami wskaże mu, jakie informacje podać w kolejnych rubrykach formularza.

Czytaj więcej


Czy pracodawca może przesłać mi przez internet PIT-11 do rozliczenia rocznego 2015?

czy pit można przesłać InternetemKażdy, kto w roku podatkowym uzyskuje jakikolwiek dochód, zobowiązany jest złożyć rozliczenie roczne 2015. W tym celu należy pobrać odpowiedni formularz PIT i zgromadzić wymagane do jego wypełnienia dokumenty. Aby prawidłowo wypełnić pit, potrzebne są przede wszystkim dane jak numer PESEL albo NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, niezbędny do zidentyfikowania podatnika przez właściwy urząd skarbowy, a także formularz PIT11. Druk ten przesyła nam pracodawca lub pracodawcy, u których pobieraliśmy wynagrodzenie w czasie trwania roku podatkowego, z jakiego będziemy się rozliczać. Formularz PIT-11 zawiera wszelkie informacje o naszych dochodach. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć go nam do końca lutego 2016, abyśmy mogli sporządzić swoje rozliczenie roczne 2015 i złożyć je w urzędzie w wymaganym terminie. Taki dokument (PIT11) trafia równocześnie do Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej


Rozliczenie z Programem PITy 2015 ułatwia zaokrąglanie kwot w dół i w górę

Obowiązek rozliczenia się z fiskusem i poprawnego wypełnienia druków podatkowych przysparzał już problemy niejednemu z nas. Tym bardziej, że wytyczne w sprawie druków podatkowych wciąż się zmieniają. Jednym z problemów, jakie napotykamy przy okazji rozliczenia się z urzędem skarbowym, jest kwestia zaokrągleń. Co prawda w druku podatkowym znajdziesz informacje, w którym miejscu kwoty należy zaokrąglić, niemniej nie ma tam informacji, czy należy zaokrąglić kwotę w dół, czy też w górę. Takie dane znajdziesz już w broszurce informacyjnej, przygotowanej specjalnie dla każdego druku podatkowego z osobna. O ile kwestia zaokrągleń może wydawać się nam błahostką, jednak ma duże znaczenie dla poprawności naszego druku, jakim jest rozliczenie roczne 2015. Co ważne, w wielu przypadkach błędne i nieumiejętne zaokrąglanie – może skutkować złym wypełnieniem druku podatkowego.

Czytaj więcej


PITY 2015 - czy PIT-11 wysłany przez pracodawcę mailem jest ważny??

W związku z zatrudnieniem pracownika, na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek sporządzenia rocznej informacji podatkowej PIT-11, jak i przekazania jej (najpóźniej do końca lutego następującego po danym roku podatkowym) do właściwego urzędu skarbowego oraz do pracownika, dla którego dokument ten jest niezbędny aby mógł złożyć rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Szukając oszczędności przedsiębiorcy często zastanawiają się: czy istnieje możliwość przesłania informacji rocznej pit za pomocą poczty elektronicznej?

Czytaj więcej


Korzystając z pity 2015 program unikniesz najpowszechniejszych błędów popełnianych w deklaracjach podatkowych.

Administracja skarbowa corocznie odnotowuje spektrum błędów i nieprawidłowości w wypełnianiu formularzy podatkowych. Skutecznym sposobem zmniejszenia lub całkowitej eliminacji uchybień w rocznym zeznaniu PIT jest aplikacja pity 2015 program. Pozwala ona w łatwy i szybki sposób poprawnie wypełnić poszczególne rubryki formularza. W ostatnich latach zauważono znaczący wyrost liczby podatników wykorzystujących elektroniczne rozliczenie pit. Użytkownicy interaktywnego narzędzia zachwalają jego przejrzystość. Program do pitów pozwala oszczędzać czas spędzany w przeszłości na wypełnieniu klasycznej, papierowej wersji zeznania. Program jest gwarantem przyjaznego i bezpiecznego uzupełnienia pól formularza. Elektroniczną aplikację można pobrać zupełnie bezpłatnie z naszej strony internetowej. Instalacja oraz użytkowanie programu nie powinna przysporzyć kłopotów nawet początkującym internautom. Obszernie rozbudowana opcja ‘pomocy’ zminimalizuje ryzyko popełnienia przez podatnika błędu.

Czytaj więcej


Pity 2015 program instalacja i wybór właściwego formularza PIT 2015

"PITy 2015 program" reklamowany jest jako niezwykle praktyczne narzędzie do rozliczania pitów, przy tym bardzo łatwe w obsłudze. Rzeczywiście, ten darmowy program posiada wiele zalet ujawniających się podczas użytkowania. Również instalacja tej aplikacji nie należy do zadań trudnych. Program do pobrania jest na stronie epity.pl lub pity2015program.pl. Należy kliknąć w ikonę z napisem „pobierz”, by uruchomić ściąganie aplikacji na własny komputer. Dobrze jest w tym czasie zamknąć okna wszystkich aplikacji, by nie blokowały instalacji. Kolejnym krokiem jest uruchomienie programu i wybór nowego formularza, aby przejść do tworzenia własnego zeznania podatkowego. Ponieważ program pozwala na zamknięcie niedokończonego formularza i powrót do edycji, w przyszłości będziemy mogli wybrać nowy formularz lub otworzyć poprzedni.

Czytaj więcej