RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

e-Deklaracje: e-Deklaracje z programem


Elektroniczny podpis na deklaracji PIT - konieczny czy nie?

Elektroniczne deklaracje podatkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich podatników. Dzięki nim można wygodnie rozliczyć się z fiskusem bez konieczności odwiedzania osobiście Urzędu Skarbowego. Deklaracja PIT przez Internet może być wypełniona, a następnie wysłana do fiskusa w trybie zdalnym, bez wychodzenia z domu. Czy jednak podatnik jest zobowiązany umieścić na niej swój elektroniczny podpis, aby uwiarygodnić swoją tożsamość? W jaki sposób twórcy systemu e-deklaracji podatkowych rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mają zweryfikować swoją tożsamość w toku wysyłki PIT przez Internet? Deklaracja PIT przez Internet może zostać złożona przez większość podatników w Polsce, niezależnie od tego, z jakiej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych korzystają. Popularność edeklaracji podatkowej odzwierciedlają statystyki z 2014 roku, kiedy to ponad 4 mln podatników posłużyło się e-deklaracją podatkową, aby rozliczyć się z fiskusem ze swoich przychodów lub dochodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym. Zwiększona popularność deklaracji PIT przez Internet najpewniej wynika z tego, że uproszczono zasady weryfikowania tożsamości podatników, którzy chcą się nią posłużyć. Podpis elektroniczny w zdecydowanej większości przypadków nie jest potrzebny.

Czytaj więcej


Dla kogo zeznanie Pit przez Internet, czyli tajemnice formularzy PITy - online

Od kilku lat w Polsce promowane są e-deklaracje podatkowe. Rozliczenia Pity online cieszą się wśród polskich podatników coraz większą popularnością. Na złożenie zeznania PIT w wersji online, według danych Urzędów Skarbowych w Polsce, zdecydowało się ponad 4 mln podatników. Nie ulega wątpliwości, że zeznania Pit przez Internet są wygodne w użyciu dla osób chcących rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ale jeszcze nie każdy podatnik będzie mógł rozliczyć się w trybie online w praktyce. Jakie formularze PITy dostępne są do złożenia do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej?

Czytaj więcej


Czy wypełniając Edeklaracje, można skorzystać ze wszystkich ulg tak samo jak w papierowym PIT?

Podatnicy mają obecnie możliwość rozliczenia się z fiskusem przez Internet z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie rozliczenie podatkowe dokonywane jest na takich samych zasadach jak papierowy PIT. Rozliczenia roczne PITy drogą elektroniczną można składać zawsze, o ile dostępne są odpowiednie druki edeklaracji podatkowych, a podatnik może zweryfikować swoją tożsamość na podstawie ubiegłorocznej kwoty przychodów. W przeciwnym wypadku nie będzie mógł posłużyć się e-deklaracją podatkową, tylko papierowym drukiem rozliczenia podatkowego. Edeklaracje podatkowe z powodzeniem mogą być złożone z zastosowaniem ulg podatkowych. Ulgi w PIT elektronicznym lub papierowym rozlicza się w taki sam sposób.

Czytaj więcej


Rozliczenie przez Internet - PIT jako eDeklaracja rozwiązaniem dla nowoczesnych podatników

Jeszcze kilka lat temu rozliczanie się przez Internet z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, było mało popularne wśród podatników. Taka sytuacja była spowodowana przede wszystkim tym, że rozliczenie PIT jako eDeklaracja wymagało posłużenia się przez podatnika elektronicznym podpisem kwalifikowanym, z ważnym certyfikatem. Wyrobienie takiego podpisu pociągało zaś za sobą dodatkowe koszty. Dlatego też tylko nieliczne osoby, głównie przedsiębiorcy, posiadały taki podpis i korzystały z możliwości rozliczania się z fiskusem przez Internet. Dziś rozliczenie pit przez Internet jest zdecydowanie bardziej popularne, bowiem w ogóle nie trzeba go podpisywać. Pole na podpis podatnika pozostaje puste, a weryfikacja tożsamości podatnika odbywa się na podstawie kwoty przychodu, jaką podatnik wpisuje podczas przesyłania pocztą elektroniczną eDeklaracji podatkowej do fiskusa. Chodzi tu o kwotę przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Jeśli jest ona zgodna z rzeczywiście złożonym zeznaniem rocznym, eDeklaracja podatkowa zostanie złożona jak najbardziej skutecznie.

Czytaj więcej


PIT-37 poz. 130 - co wpisać?

Osoby pozyskujące w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%, za pośrednictwem płatnika, wypełniają roczne zeznanie podatkowe zwykle z zastosowaniem formularza PIT-37. Jest on przeznaczony między innymi dla szerokiej grupy pracowników etatowych i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Istnieje możliwość złożenia formularza PIT-37 na preferencyjnych zasadach, łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Kto jeszcze posłuży się przy okazji rozliczania z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z formularza PIT-37? Co podatnik powinien wpisać do deklaracji w pozycji 130?

Czytaj więcej


Deklaracja PIT przez Internet a 1% podatku na OPP

Możliwość rozliczenia PITy przez Internet sprawia, że podatnicy nie muszą już obecnie odwiedzać Urzędu Skarbowego, aby wywiązać się ze swojego zobowiązania wobec fiskusa. Mogą nie wychodząc z domu wysłać swój roczny Pit przez Internet, korzystając z poczty elektronicznej, do Urzędu Skarbowego i uzyskać w ciągu zaledwie kilku minut UPO, czyli dokument Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Jest on zaświadczeniem, że deklaracja PIT została sporządzona i wysłana fiskusowi poprawnie. Nawet więc jeśli, druk PIT podatnika w jakikolwiek sposób by zaginął w systemie, ma on potwierdzenie tego, że sam, terminowo wywiązał sie z obowiązku rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy formularze edeklaracji PITy podatników wypełniane są na takich samych zasadach jak papierowe, tradycyjne rozliczenia roczne? Czy wypełniając rozliczenie PIT przez Internet będzie istniała możliwość przekazania przez podatnika 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Czytaj więcej


Weryfikacja danych podatnika PIT: NIP czy PESEL?

Wypełniając roczne rozliczenie podatkowe PIT podatnicy muszą wypełnić poprawnie wszystkie pola formularza przeznaczone do wypełnienia dla nich. Pozostałe, oznaczone w odpowiedni sposób pola formularza PIT wypełnia Urząd Skarbowy, do którego składają deklarację roczną. Na górze każdego formularza podatkowego, na pierwszej stronie, znajduje się miejsce na wpisanie numeru identyfikacji podatkowej. Wielu podatników ma problem, czy w miejscu tym powinni podać swój numer NIP, nadany przez Urząd Skarbowy, czy powinni raczej posłużyć się numerem PESEL? Jakie zasady obowiązują przy tym polskich podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?

Czytaj więcej


Rozliczenie podatkowe przez Internet - eDeklaracja PIT 2015

Jeszcze do niedawna wysyłanie rozliczeń podatkowych PIT przez Internet, w trybie zdalnym, było dostępne dla niewielkiej rzeszy podatników w Polsce. Niewielki procent rozliczeń rocznych trafiał do Urzędu Skarbowego właśnie za pośrednictwem systemu eDeklaracji. Było to spowodowane tym, że aby wysłać rozliczenie podatkowe przez Internet należało posiadać certyfikowany, kwalifikowany podpis elektroniczny, który kosztuje około 200 zł na rok. Przeciętny podatnik nie chciał wysyłać rozliczenie Pit przez Internet z uwagi na konieczność poniesienia z tego tytułu pewnych kosztów. Obecnie nie trzeba już mieć podpisu elektronicznego, aby wysłać PIT zdalnie, w trybie online. eDeklaracja PIT 2015 może zostać przesłana fiskusowi przez Internet przez większość podatników, o ile znają oni swoją sumę przychodów wykazanych w ubiegłorocznej deklaracji podatkowej. Wygoda zastosowania eDeklaracji sprawia, że coraz więcej Polaków przekonuje się co do tego, aby rozliczyć sie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych właśnie w ten sposób. Jak tego dokonać?

Czytaj więcej


Najszybszy zwrot podatku - deklaracja PIT przez internet

Podatnik wywiązując się ze swojego zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ma możliwość złożenia rocznego rozliczenia podatkowego na trzy różne sposoby. Deklaracja PIT może zostać złożona osobiście, w Urzędzie Skarbowym właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika, w formie papierowej, albo też taki sam formularz PIT podatnik może wysłać fiskusowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ostatnią możliwością jest wysłanie deklaracji w trybie online. Edeklaracja PIT 2015 pozwala na szybkie i wygodne rozliczenie podatkowe. Dodatkowo, deklaracja PIT przez internet pozwala na skrócenie okresu oczekiwania na zwrot podatku nadpłaconego w ciągu roku podatkowego. Fiskus otrzymuje bowiem sprawdzony pod względem formalnym formularz PIT w formie elektronicznej, co od razu jest dużym ułatwieniem dla urzędników. Nie muszą oni bowiem wprowadzać informacji podatkowych z formularza papierowego do systemu elektronicznego, zaoszczędzając dzięki temu sporo czasu.

Czytaj więcej


Złożyłem PIT 2015 przez Internet - czy dostanę szybszy zwrot podatku?

Niektóre osoby składają roczny PIT 2015 w ostatnim momencie, ale oczekują od skarbówki zwrotu podatku w najkrótszym możliwym terminie. W praktyce, Urząd Skarbowy ma 3-miesięczny okres  na to, by odesłać nadpłacony podatek za rok podatkowy 2015. Co zrobić, by otrzymać zwrot szybciej? Program pity 2015 podpowiada, iż jeśli zależy nam na szybkim przelewie od fiskusa, nasza  deklaracja podatkowa PIT 2015 powinna być złożona odpowiednio wcześnie. Im szybciej złożymy PIT w skarbówce, tym szybciej zostanie on zweryfikowany przez urzędników skarbowych.

Czytaj więcej