RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

e-Deklaracje: e-Deklaracje a ulga podatkowa


Roczne PITy z ulgą na dzieci a rozliczenie PIT drogą elektroniczną

Roczne PITy podatników mogą trafić do urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania na trzy sposoby: przy osobistej wizycie podatnika w urzędzie, pocztą za pośrednictwem listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet. Jeśli podatnik decyduje się na rozliczenie PIT drogą elektroniczną, nie rezygnuje tym samym z możliwości zastosowania w nim ulg i preferencji podatkowych. Może on zastosować w e-deklaracji rocznej ulgę rodzinną. Jak powinna być rozliczona prawidłowo ulga na dzieci w PIT składanym online?

Czytaj więcej


Czy deklaracje PITy przez Internet pozwalają na rozliczenie wszystkich dostępnych ulg podatkowych?

Dużym ułatwieniem dla wszystkich podatników w Polsce jest możliwość składania zdecydowanej większości rocznych formularzy podatkowych PIT online. Deklaracje PITy przez Internet są wypełniane na drukach elektronicznych, zawierających dokładne te same pola, co tradycyjne druki papierowe. Czy będzie możliwe rozliczenie ulg podatkowych w PIT składanym przez internet? Czy ulga podatkowa nierozerwalnie związana jest z papierowym zeznaniem podatkowym rocznym?

Czytaj więcej


Podatek od nieruchomości w przypadku PIT przez Internet

Przy dokonywaniu odpłatnej sprzedaży nieruchomości poza prowadzoną działalnością gospodarczą, podatnik występujący w roli zbywcy musi liczyć się z koniecznością odprowadzenia na rzecz fiskusa naliczonego podatku. Podatek od nieruchomości opłacany jest według zryczałtowanej stawki 19 proc., ale podstawą opodatkowania jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Istnieją sposoby na uniknięcie opłacania takiej daniny po sprzedaży nieruchomości. Niemniej jeśli podatek od nieruchomości będzie trzeba jednak zapłacić, to czy rozliczenie PIT przez internet pozwoli podatnikowi na wywiązanie się z tego obowiązku wobec fiskusa?

Czytaj więcej


Dochody małoletniego dziecka w e-deklaracji PIT rodzica/opiekuna

Dziecko, które już w wieku lat kilkunastu jest na tyle operatywne i zaradne, aby mieć własne pieniądze i zarabiać, to dla rodziców lub opiekunów powód do dumy. Nastolatek, który zarabia pozyskuje jednak przychód do opodatkowania. Warto wiedzieć, jak rozliczyć dochody małoletniego dziecka, zwłaszcza że to rodzic lub opiekun w wielu przypadkach musi je wykazać w swojej własnej deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawdź, kiedy i twoja e-deklaracja PIT lub rozliczenie papierowe będzie musiało uwzględniać takie dochody, a kiedy dziecko samo będzie zobowiązane do złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT na swoje nazwisko.

Czytaj więcej


Jakie ulgi mogą być rozliczane w e-deklaracjach PITy?

Rozliczenie PIT składasz w urzędzie skarbowym w związku z pozyskiwanymi przez ciebie w poprzednim roku podatkowym przychodami lub dochodami, o ile jesteś objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kluczową częścią rozliczenia jest wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatku należnego fiskusowi. Dzięki odpowiednim odliczeniom podatkowym, z których możesz skorzystać na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, będziesz mógł zmniejszyć swoje zobowiązanie wobec fiskusa. Wszelkie ulgi podatkowe wpisujesz w odpowiednie miejsca w deklaracji. Czy wiesz, że e-deklaracje PITy także pozwalają na zoptymalizowanie rozliczenia podatkowego za pośrednictwem ulg i preferencji podatkowych?...

Czytaj więcej


O co chodzi w e-deklaracjach PIT - poznaj szczegóły

Obowiązkowe roczne rozliczenie podatkowe PIT możesz złożyć w trybie online czy posługując się drukiem elektronicznym odpowiedniego programu. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z takiej możliwości, specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy poradnik dotyczący szczegółów rozliczania w trybie online. E-Deklaracje podatkowe wbrew pozorom nie są tak skomplikowane, jak mogłoby wydawać się na pierwszy rzut oka. Z naszego poradnika dowiesz się: które formularze PIT złożysz w trybie online? Jak weryfikowana jest tożsamość podatnika w przypadku rozliczeń za pomocą e-deklaracji? Czy można skorzystać w e-deklaracjach z ulg podatkowych?

Czytaj więcej


PIT-37 i ulga rodzinna - e-Deklaracja

Deklaracja podatkowa PIT-37 to popularne rozliczenie roczne, składane przez wszystkich podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową, a były one wypłacane przez płatnika. Jego pośrednictwo powodowało przy okazji, że jako podatnik nie musiałeś sam wyliczać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaletą deklaracji PIT-37 jest to, że możesz za jej pośrednictwem wygodnie rozliczyć się z fiskusem w trybie online. E-Deklaracja PIT-37 będzie traktowana przez urząd skarbowy jak druk papierowy, dlatego nie ma problemu, abyś skorzystał w niej z przysługujących ci ulg i odliczeń podatkowych. Taką ulgą może być ulga rodzinna. Sprawdź, jak ją rozliczyć i czy rzeczywiście dochody ze źródeł, które były dla ciebie właściwe w poprzednim roku podatkowym, powinieneś rozliczyć na PIT-37?

Czytaj więcej


E-deklaracja PIT z ulgą na dwoje dzieci - wskazówki dla podatnika

Rodzice z co najmniej dwójką dzieci w rodzinie, które spełniają warunki zastosowania ulgi na dziecko, nie muszą jednocześnie spełniać kryterium dochodowego, aby wykorzystać taką preferencję. Ulga na dwoje dzieci przyznawana jest w zakresie podatku PIT bez względu na wysokość dochodów podatników lub podatnika, w zależności od tego, czy rodzice dziecka rozliczają się łącznie, na jednym druku PIT współmałżonków, czy osobno i dzielą się prawem do ulgi na dziecko. Możliwe jest też ujęcie ulgi rodzinnej w deklaracji elektronicznej. Jak powinna wyglądać e-Deklaracja PIT z ulgą prorodzinną? Czy będzie ona traktowana na równi z papierowym formularzem podatkowym?

Czytaj więcej


Rozliczenie PIT z dzieckiem - przez Internet

Jedną z preferencji podatkowych, z jakich mogą korzystać na określonych warunkach polscy podatnicy, jest możliwość złożenia PIT z dzieckiem. Jest to opcja przeznaczona dla tzw. samotnych rodziców, którzy składają w rzeczywistości rozliczenie PIT ze swoją pociechą, a podatek naliczany jest od połowy łącznych dochodów rodzica i dziecka, nawet wtedy, gdy małoletni nic nie zarabiał w poprzednim roku podatkowym. Czy takie deklaracje podatkowe samotnych rodziców mogą być składane jako PITy przez Internet? Czy taka preferencja podatkowa będzie obowiązywała także dla zeznań online?

Czytaj więcej


Czy stratę można rozliczyć za pośrednictwem e-Deklaracji?

Podatnik, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej lub jednolitego podatku liniowego, za podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przyjmuje swój dochód. Jest on różnicą pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania. Jeśli koszt jest wyższy w danym roku niż suma przychodu, występuje strata podatkowa. W efekcie podatnik może w kolejnych latach podatkowych złożyć PIT ze stratą. Na czym to polega i czy e-Deklaracja podatkowa roczna, jaką składa się przez internet, może posłużyć podatnikowi do rozliczenia straty?

Czytaj więcej