RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Podatki: podatki na świecie


Gorący temat PIT 2015 - W dobie kryzysu: dlaczego Polacy zaprzestają płacenia podatków

W Polsce istnieją cztery rodzaje form opodatkowania dochodów. Jeśli podatnicy uzyskują przychody za pośrednictwem płatnika, na przykład z pracy zawodowej lub z umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenie i umów o dzieło, opodatkowane są one za pomocą skali podatkowej. Dwustopniowa skala podatkowa jest również jednym z rodzajów opodatkowania przychodów pochodzących z działalności gospodarczej. Obowiązkowy podatek PIT 2015 płaci się w takim przypadku według stawki 18 lub 32%, w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Czytaj więcej


Jak dyrektywa podatkowa w Polsce wypada na tle innych krajów Unii Europejskiej?

Polski system podatkowy dla wielu podatników w Unii Europejskiej może wydawać się korzystniejszy, niż zagraniczne systemy. Opodatkowanie dochodów według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32% i możliwość skorzystania z innych, zryczałtowanych form opodatkowania działalności gospodarczej, w porównaniu np. z ostatnią skalą podatkową w Wielkiej Brytanii, wynoszącą 50% dochodów, jest atrakcyjne. Deklaracje podatkowe w Polsce nie mogą jednak uwzględniać tak wysokiej kwoty wolnej od podatku, jaka obowiązuje obecnie u Brytyjczyków. Stąd też dopiero po przeanalizowaniu poszczególnych systemów podatkowych można wywnioskować, który jest korzystniejszy – polski czy zagraniczny z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej


Ciekawostki ze świata: Co to jest podatek od kart SIM?

Już pod koniec lipca w Tanzanii ma obowiązywać podatek od kart SIM, tożsamy z podatkiem wprowadzonym pod koniec 2012 roku w Czarnogórze. Jest to podatek telefoniczny, obowiązujący wszystkich obywateli. Na czym polega jego konstrukcja i kto zapłaci nowy podatek od kart SIM w Tanzanii? Czy taki podatek zacznie wkrótce obowiązywać również i w naszym kraju?

Czytaj więcej


Co to jest stypendium stażowe i czy jest ono zwolnione z podatku PIT 2015 - do rocznych rozliczeń służy Pity2015 Program

Ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej wypłacane są w Polsce liczne dotacje i dofinansowania. Środki te pozwalają również na wypłatę tzw. stypendium stażowego pracownikom. Jeśli pracownik zatrudniany jest w danej firmie czy w jednostce budżetowej, biorącej udział w programie operacyjnym Unii Europejskiej, jego wynagrodzenie pokrywane jest ze stypendium stażowego. Jest ono jednocześnie tytułem do ubezpieczenia w ZUS. Od kwoty stypendium stażowego są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jednocześnie, stypendium stażowe wyłączone jest spod obowiązku opodatkowania go podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej


Twój PIT i zasada zwolnienia z progresją w ujęciu programu do rozliczenia rocznego

Coraz więcej osób decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej poza granicami Polski. O tym, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w kraju, decyduje rodzaj rezydencji podatkowej, posiadanej przez podatnika, a także charakter umowy międzynarodowej, jaka została zawarta pomiędzy polskimi organami podatkowymi, a organami podatkowymi państwa, w którym osiągnięty został dochód. Umowy międzynarodowe są zawierane w celu uregulowania przepisów związanych z obciążeniem podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych przez pracowników z zagranicy, w taki sposób, aby nie podlegały one podwójnemu opodatkowaniu. Należy pamiętać, że umowy międzynarodowe są nadrzędne względem przepisów krajowych. Na sposób rozliczania się z urzędem skarbowym z dochodów z zagranicy, wpływa nie tylko rezydencja podatkowa, ale także to, czy podatnik osiągał dochody na terenie Polski, czy też nie. W przypadku opodatkowania dochodów zarówno w kraju jak i za granicą, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, składając rozliczenie pit 2015, podatnik może mieć obowiązek zastosowania jednej z poniższych metod: zasady zwolnienia z progresją, zasady proporcjonalnego odliczenia.

Czytaj więcej


Czy abolicja podatkowa jest tym samym co ulga abolicyjna? Podatki a PITy 2015 Program

Generalnie pojęcie ulgi abolicyjnej, znanej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma niewiele wspólnego z pojęciem abolicji podatkowej. Warto wskazać najważniejsze różnice, które pozwolą na odróżnienie obu podanych terminów. Zapraszamy do przeczytania tego artykułu, w którym staramy się wyjaśnić pojęcie "abolicja podatkowa" oraz pojęcie "ulga abolicyjna".

Czytaj więcej