RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Podatki: podatki na świecie


Aktualności ze świata podatków: podatek VAT w San Marino

W Polsce na podatników dokonujących obrotu towarami i usługami konsumpcyjnymi, nakładany jest podatek VAT. System ten funkcjonuje od wielu lat, ale musimy mieć świadomość, że nie wszystkie kraje świata pobierają taką daninę. Do niedawna podatek VAT nie funkcjonował w San Marino, ale jeszcze w 2017 roku najprawdopodobniej ulegnie to zmianie.

Czytaj więcej


Dochody małoletniego dziecka a PIT/ZG

Rodzic zobowiązany jest rozliczyć zagraniczne dochody małoletniego dziecka oraz wszelkie inne dochody, jeśli spełnione są warunki wskazane w ustawie podatkowej PIT. W takich przypadkach wraz z własną deklaracją podatkową PIT-36 złoży także odpowiedni załącznik PIT/ZG.

Czytaj więcej


Trump obniży podatki? Ciekawostki podatkowe ze świata - USA

Wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej był kontrowersyjny i szeroko komentowany. Pomimo objęcia przez Trumpa swojej prezydentury wielu Amerykanów nadal nie może się z nią pogodzić. Być może propozycja, aby obniżyć opodatkowanie przedsiębiorców i zwykłych obywateli sprawi, że dotychczasowi przeciwnicy Trumpa zaczną na niego nieco bardziej przychylnie patrzeć. Niższe podatki, jakie miałby płacić przedsiębiorca wymagają, aby zmienić dotychczasowe regulacje podatkowe w większości stanów w USA. Czy przedsiębiorcy rzeczywiście mają szansę na płacenie niższych podatków? Co słychać w kwestii fiskalnej za Oceanem?

Czytaj więcej


Ciekawostki podatkowe: co to jest tzw. sugar tax?

Ciekawostki podatkowe ze świata podpowiadają, że Wielka Brytania chce wprowadzić szczególny rodzaj podatku. Jest to tzw. sugar tax, czyli podatek od słodkości. Podatki byłyby pobierane od słodkich produktów spożywczych, w tym przede wszystkim słodzonych napojów. Podatek ten ma pojawić się na wyspach w ciągu dwóch najbliższych lat.

Czytaj więcej


Gorący temat PIT 2015 - W dobie kryzysu: dlaczego Polacy zaprzestają płacenia podatków

W Polsce istnieją cztery rodzaje form opodatkowania dochodów. Jeśli podatnicy uzyskują przychody za pośrednictwem płatnika, na przykład z pracy zawodowej lub z umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenie i umów o dzieło, opodatkowane są one za pomocą skali podatkowej. Dwustopniowa skala podatkowa jest również jednym z rodzajów opodatkowania przychodów pochodzących z działalności gospodarczej. Obowiązkowy podatek PIT 2015 płaci się w takim przypadku według stawki 18 lub 32%, w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Czytaj więcej


Jak dyrektywa podatkowa w Polsce wypada na tle innych krajów Unii Europejskiej?

Polski system podatkowy dla wielu podatników w Unii Europejskiej może wydawać się korzystniejszy, niż zagraniczne systemy. Opodatkowanie dochodów według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32% i możliwość skorzystania z innych, zryczałtowanych form opodatkowania działalności gospodarczej, w porównaniu np. z ostatnią skalą podatkową w Wielkiej Brytanii, wynoszącą 50% dochodów, jest atrakcyjne. Deklaracje podatkowe w Polsce nie mogą jednak uwzględniać tak wysokiej kwoty wolnej od podatku, jaka obowiązuje obecnie u Brytyjczyków. Stąd też dopiero po przeanalizowaniu poszczególnych systemów podatkowych można wywnioskować, który jest korzystniejszy – polski czy zagraniczny z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej


Ciekawostki ze świata: Co to jest podatek od kart SIM?

Już pod koniec lipca w Tanzanii ma obowiązywać podatek od kart SIM, tożsamy z podatkiem wprowadzonym pod koniec 2012 roku w Czarnogórze. Jest to podatek telefoniczny, obowiązujący wszystkich obywateli. Na czym polega jego konstrukcja i kto zapłaci nowy podatek od kart SIM w Tanzanii? Czy taki podatek zacznie wkrótce obowiązywać również i w naszym kraju?

Czytaj więcej


Co to jest stypendium stażowe i czy jest ono zwolnione z podatku PIT 2015 - do rocznych rozliczeń służy Pity2015 Program

Ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej wypłacane są w Polsce liczne dotacje i dofinansowania. Środki te pozwalają również na wypłatę tzw. stypendium stażowego pracownikom. Jeśli pracownik zatrudniany jest w danej firmie czy w jednostce budżetowej, biorącej udział w programie operacyjnym Unii Europejskiej, jego wynagrodzenie pokrywane jest ze stypendium stażowego. Jest ono jednocześnie tytułem do ubezpieczenia w ZUS. Od kwoty stypendium stażowego są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jednocześnie, stypendium stażowe wyłączone jest spod obowiązku opodatkowania go podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej


Twój PIT i zasada zwolnienia z progresją w ujęciu programu do rozliczenia rocznego

Coraz więcej osób decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej poza granicami Polski. O tym, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w kraju, decyduje rodzaj rezydencji podatkowej, posiadanej przez podatnika, a także charakter umowy międzynarodowej, jaka została zawarta pomiędzy polskimi organami podatkowymi, a organami podatkowymi państwa, w którym osiągnięty został dochód. Umowy międzynarodowe są zawierane w celu uregulowania przepisów związanych z obciążeniem podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych przez pracowników z zagranicy, w taki sposób, aby nie podlegały one podwójnemu opodatkowaniu. Należy pamiętać, że umowy międzynarodowe są nadrzędne względem przepisów krajowych. Na sposób rozliczania się z urzędem skarbowym z dochodów z zagranicy, wpływa nie tylko rezydencja podatkowa, ale także to, czy podatnik osiągał dochody na terenie Polski, czy też nie. W przypadku opodatkowania dochodów zarówno w kraju jak i za granicą, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, składając rozliczenie pit 2015, podatnik może mieć obowiązek zastosowania jednej z poniższych metod: zasady zwolnienia z progresją, zasady proporcjonalnego odliczenia.

Czytaj więcej


Czy abolicja podatkowa jest tym samym co ulga abolicyjna? Podatki a PITy 2015 Program

Generalnie pojęcie ulgi abolicyjnej, znanej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma niewiele wspólnego z pojęciem abolicji podatkowej. Warto wskazać najważniejsze różnice, które pozwolą na odróżnienie obu podanych terminów. Zapraszamy do przeczytania tego artykułu, w którym staramy się wyjaśnić pojęcie "abolicja podatkowa" oraz pojęcie "ulga abolicyjna".

Czytaj więcej