RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Ulgi podatkowe: na krew


Czy honorowi dawcy krwi płacą mniejszy podatek PIT 2015

Wypełniając swój pit w Programie PITy 2015, honorowy dawca krwi wykazuje niższą podstawę opodatkowania. Ulgę za oddaną krew mogą odliczyć ci podatnicy, którzy składają rozliczenie PIT 2015 na formularzach:

  • PIT-37
  • PIT-36
  • PIT-28

Honorowi krwiodawcy rozliczający się przy pomocy deklaracji PIT-37 lub PIT-36 pomniejszą swój dochód o wartość oddanej krwi. Z kolei tak zwani ryczałtowcy wykażą w zeznaniu PIT-28 odpowiednio pomniejszony przychód. Zarówno pierwsi, jak i drudzy uzyskają w ten sposób obniżenie podstawy opodatkowania, a więc zapłacą niższy podatek.

Czytaj więcej


Ulga dla krwiodawców

Zgodnie z polskim prawem krwiodawca może skorzystać z ulgi zmniejszającej wysokość podatku należnego. Warunek jest jeden – musi oddać krew bezpłatnie, kierując się ustawą o publicznej służbie zdrowia. W praktyce oznacza to, iż musi zostać zarejestrowany w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (PSK) oraz dysponować odpowiednim zaświadczeniem, potwierdzającym fakt honorowego krwiodawstwa. Podatnik, który nie spełnia obu tych warunków (np. sprzedał krew w celach zarobkowych lub zgodził się na jej pobranie w sytuacji kryzysowej ratującej ludzkie życie) – nie może skorzystać z powyższego odliczenia. Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż oddanie krwi „na ratunek” w szpitalu publicznym jest interpretowane przez urząd skarbowy jako darowizna na rzecz takiej placówki, to zaś oznacza, iż nie można odliczyć jej od dochodu. Jeśli jednak szpital posiada status PSK i może dopełnić wszystkich formalności (czyli zarejestrować okazjonalnego krwiodawcę oraz wydać mu zaświadczenie), przetoczenie krwi „na ratunek” kwalifikuje podatnika do skorzystanie z ulgi. Dodajmy jeszcze, iż krwiodawca nie traci prawa do odliczenia, jeżeli odda krew konkretnej osobie (np. komuś z najbliższej rodziny). Musi jednak przekazać swoją darowiznę za pośrednictwem publicznej służby zdrowia.

Czytaj więcej


Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców w rozliczeniu rocznym PIT 2015 przez PITy 2015 program

Honorowi krwiodawcy mają swoją ulgę podatkową, do wpisania w rozliczenie roczne 2015. Za każdy litr oddanej w 2015 roku krwi, mogą od rozliczenia pitu odliczyć 130 zł. Maksymalnie można odliczyć nie więcej niż sześć procent swojego dochodu, wliczając w to inne odliczane darowizny, w tym te na rzecz organizacji pożytku publicznego i na cele kultu religijnego.

Czytaj więcej