RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Ulgi podatkowe


Roczne PITy z ulgą na dzieci a rozliczenie PIT drogą elektroniczną

Roczne PITy podatników mogą trafić do urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania na trzy sposoby: przy osobistej wizycie podatnika w urzędzie, pocztą za pośrednictwem listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet. Jeśli podatnik decyduje się na rozliczenie PIT drogą elektroniczną, nie rezygnuje tym samym z możliwości zastosowania w nim ulg i preferencji podatkowych. Może on zastosować w e-deklaracji rocznej ulgę rodzinną. Jak powinna być rozliczona prawidłowo ulga na dzieci w PIT składanym online?

Czytaj więcej


Kto składa załącznik PIT/D i jak powinien go poprawnie wypełnić?

Przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy składają do urzędów skarbowych odpowiednie druki podatkowe. Płacą na podstawie dokonanych w nich obliczeń, podatek roczny należny fiskusowi. Może on zostać obniżony, dzięki zastosowaniu licznych ulg i preferencji podatkowych. W takim przypadku konieczne jednak staje się wypełnienie odpowiednich załączników do głównej deklaracji podatkowej. Kto zatem będzie zobowiązany do tego, aby wypełnić i złożyć na ręce fiskusa załącznik PIT/D?

Czytaj więcej


Na jakich formularzach PITy możliwe będzie skorzystanie z ulgi na kilkoro dzieci

Ulga rodzinna jest przywilejem przysługującym rodzicom i opiekunom dzieci. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, jakie warunki należy spełnić, aby złożyć PITy z ulgą na dzieci. Czy ulga na kilkoro dzieci będzie mogła być ujęta w dowolnym formularzu podatkowym rodziców lub opiekunów małoletnich dzieci? Niestety, nie. Zatem jakie pity z ulgą prorodzinną będą ją ujmować w sposób poprawny?

Czytaj więcej


E-Deklaracja PIT z ulgą na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w rozliczeniach PITy Polaków jest ulga rodzinna. Jest to ulga przyznawana tym podatnikom, którzy wychowywali i sprawowali opiekę nad dzieckiem w poprzednim roku podatkowym. Można ująć ją zarówno wówczas, gdy podatnik posługuje się papierowym rozliczeniem PIT, jak i składa deklarację przez internet. E-Deklaracja z ulgą jest sporządzana dokładnie na tych samych zasadach, co rozliczenie papierowe. Należy pamiętać, że od niedawna podatnicy rozliczający się z fiskusem z zastosowaniem ulgi na jedno dziecko muszą spełniać kryterium dochodowe, aby legalnie mogła ona zostać odliczona. Kiedy zatem będzie przysługiwała ulga na jedno dziecko?

Czytaj więcej


Jakie ulgi mogą być rozliczane w e-deklaracjach PITy?

Rozliczenie PIT składasz w urzędzie skarbowym w związku z pozyskiwanymi przez ciebie w poprzednim roku podatkowym przychodami lub dochodami, o ile jesteś objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kluczową częścią rozliczenia jest wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatku należnego fiskusowi. Dzięki odpowiednim odliczeniom podatkowym, z których możesz skorzystać na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, będziesz mógł zmniejszyć swoje zobowiązanie wobec fiskusa. Wszelkie ulgi podatkowe wpisujesz w odpowiednie miejsca w deklaracji. Czy wiesz, że e-deklaracje PITy także pozwalają na zoptymalizowanie rozliczenia podatkowego za pośrednictwem ulg i preferencji podatkowych?...

Czytaj więcej


Katalog wydatków na cele rehabilitacyjne

Wydatki dokonywane na cele rehabilitacyjne, między innymi na zakup sprzętów, urządzeń czy narzędzi, mogą być podstawą dokonania odliczenia w PIT. Niepełnosprawny podatnik uprawniony jest bowiem na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku - do ulgi na rehabilitację. Ulga rehabilitacyjna przysługuje z tytułu ponoszonych wydatków na rehabilitację oraz na ułatwianie codziennych czynności życiowych. Przepisy ustawy o PIT w sposób szczegółowy wskazują, jakie wydatki na cele rehabilitacyjne mogą być ujęte w ramach ulgi rehabilitacyjnej, spełniając owa funkcję ułatwienia wykonywania czynności życiowych, podnosząc komfort życia.

Czytaj więcej


PIT-37 i ulga rodzinna - e-Deklaracja

Deklaracja podatkowa PIT-37 to popularne rozliczenie roczne, składane przez wszystkich podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową, a były one wypłacane przez płatnika. Jego pośrednictwo powodowało przy okazji, że jako podatnik nie musiałeś sam wyliczać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaletą deklaracji PIT-37 jest to, że możesz za jej pośrednictwem wygodnie rozliczyć się z fiskusem w trybie online. E-Deklaracja PIT-37 będzie traktowana przez urząd skarbowy jak druk papierowy, dlatego nie ma problemu, abyś skorzystał w niej z przysługujących ci ulg i odliczeń podatkowych. Taką ulgą może być ulga rodzinna. Sprawdź, jak ją rozliczyć i czy rzeczywiście dochody ze źródeł, które były dla ciebie właściwe w poprzednim roku podatkowym, powinieneś rozliczyć na PIT-37?

Czytaj więcej


PITy a ulga dla honorowych dawców krwi

Fakt oddawania krwi do stacji krwiodawstwa jest jednym z podstawowych warunków, jaki musi spełnić podatnik chcący zastosować w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym ulgę z tytułu krwiodawstwa. Ulga na krew przyznawana jest w rozliczeniach PITy dla osób, które oddają krew w określonych punktach, bez pobierania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. Kto może ująć taką ulgę w swoim rozliczeniu rocznym i czy ulga dla honorowych dawców krwi jest w jakiś sposób limitowana?

Czytaj więcej


Czy rodzic adopcyjny rozlicza PIT na takich samych preferencyjnych warunkach, co zwykły rodzic?

Rodzic rozliczający się z fiskusem może w swoim rozliczeniu rocznym skorzystać z odliczenia z tytułu wychowywania dzieci. Ulga na dziecko, określana także jako ulga rodzinna, pozwala na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi. Czy Pity rodziców adopcyjnych również mogą uwzględniać ulgę prorodzinną?

Czytaj więcej


Kto składa rozliczenie na druku PIT-2K

Wśród standardowych formularzy podatkowych służących na rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na próżno można szukać formularza PIT-2K. Tego rodzaju druki PIT są przeznaczone dla podatników, którzy korzystają z ulg podatkowych. PIT-2K muszą wypełnić ci podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczenia ulgi odsetkowej w swojej deklaracji rocznej.

Czytaj więcej