RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

PIT w firmie: skala podatkowa


Kiedy firma przekazuje pewne składniki swego majątku na cele osobiste pracowników - podatki Pity 2015 w praktyce

W przypadku gdy firma decyduje się przekazać pracownikowi na potrzeby osobiste części swojego majątku firmowego, wówczas pociąga za sobą konkretne czynności podatkowe i księgowe. Należy bowiem wycofać z działalności środek trwały, co jest równoznaczne z jego wykreśleniem z ewidencji środków trwałych. Jeśli środek ten podlegał amortyzacji, wówczas należy zaprzestać dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych w kolejnych miesiącach prowadzenia działalności.

Czytaj więcej


Jakie faktury uniemożliwiają odliczenia Vat - roczny PIT 2015 z Programem

Podatnicy zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym jako czynni płatnicy podatku VAT, mają możliwość odliczenia wartości zapłaconego VAT od kwoty podatku należnego do zapłaty w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Oprócz tego, podatnicy ci niezależnie od podatku VAT, opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie Pit 2015 składają na odpowiednim dla nich formularzu. Wszystkie aktualne formularze PITy 2015 można znaleźć w PITy 2015 Programie, dostępnym bezpłatnie za pośrednictwem Internetu.

Czytaj więcej


Na czym polega składanie PIT przez Internet - pytania podatników dot. e-Deklaracji

Pozyskiwanie przychodów lub dochodów podlegających w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wymusza na podatnikach rozliczenie roczne PIT. Muszą oni ująć w odpowiednim formularzu podatkowym wszystkie swoje ubiegłoroczne przychody i ewentualnie pomniejszyć je o koszty ich uzyskania, aby wyliczyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeszcze kilka lat temu w okresie rozliczeń podatkowych w Urzędach Skarbowych panował tłok. Obecnie ta sytuacja ulega zmianom, głównie za sprawą wprowadzenia internetowego systemu rozliczeń podatkowych. E-Deklaracje nie są jeszcze tak popularne jak papierowe druki rozliczeń podatkowych, ale z roku na rok coraz więcej podatników wypełnia PIT przez Internet i przesyła go pocztą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Nie musi więc odwiedzać Urzędu osobiście. Zyskuje czas i może skutecznie rozliczyć się z fiskusem bez konieczności opuszczania swojego domu. Na czym polega składanie PIT przez Internet?

Czytaj więcej


Dlaczego "liniowców" jest mniej niż przedsiębiorców opodatkowanych wg skali - podatki roczne przedsiębiorców z Programem PITy 2015

Program Pity 2015 wprowadza podatników w świat podatków, przedstawia różnice pomiędzy sposobami rozliczeń z fiskusem, prezentuje możliwe do wykorzystania ulgi... Jest to aplikacja, którą można pobrać z sieci za darmo, a dzięki której rozliczenie roczne 2015 – może zostać sporządzone szybko i bez stresu. Pamiętajmy, że niezwykle wygodnie będzie nam wypełniać druki PITy 2015 i załączniki do nich na formularzach aktywnych (PDF), które również Program zawiera. Podatnicy wypełniający swoje rozliczenie roczne 2015, na pewno zastanawiają się, dlaczego ogromna większość z nich rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 % oraz 32 %. Tak jest faktycznie, ponieważ większość podatników wypełnia druki PITy 2015, rozliczając się właśnie na zasadach ogólnych. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego podatników liniowych jest zdecydowanie mniej? Odpowiedź jest prosta, otóż nie wszyscy podatnicy są uprawnieni do korzystania z tej formy opodatkowania. Rozliczenie roczne 2015 na zasadzie liniowej nie może być wykonane przez osobę nie posiadającą działalności gospodarczej, a więc przy tym warunku odpada ogromna większość społeczeństwa. Liniowo nie rozliczą się także spółki, na przykład komandytowe.

Czytaj więcej


Sprzedaż akcesoriów fotograficznych a możliwa forma opodatkowania

Sprzedażą dowolnych rzeczy ruchomych może zajmować się okazjonalnie osoba fizyczna, a więc każdy kto posiada przedmiot o możliwej do ustalenia wartości. Sprzedaż rzeczy może być również przedmiotem działalności gospodarczej. W każdym z opisanych przypadków sprzedaż będzie miała odmienne konsekwencje podatkowe.

Czytaj więcej


Ze sprzedaży nieruchomości będącej majątkiem firmy mogę rozliczyć się na druku PIT39 ? - komplet formularzy w Programie PITy 2015.

Prowadzisz działalność gospodarczą i nie wiesz, jak odprowadzić podatek od sprzedaży nieruchomości, która jest składnikiem majątku twojego przedsiębiorstwa? Aby bezproblemowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, musisz wiedzieć z jakiego formularza skorzystać i jak poprawnie wypełnić rozliczenie Pit 2015. Warto, abyś po przeczytaniu naszego artykułu skorzystał z Programu Pity 2015, który pozwoli ci w prosty sposób rozliczyć się z fiskusem. Kluczowe znaczenie w omawianej sytuacji ma to, z jaką nieruchomością mamy do czynienia. Musisz wiedzieć, że sprzedaż budynku lub lokalu mieszkalnego, który zajmujesz na prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie generować przychodu z działalności gospodarczej. Jednak nie oznacza to, że taka sprzedaż w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W tym wypadku będziesz musiał zapłacić podatek z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli zatem prowadzisz przedsiębiorstwo w mieszkaniu, które jest twoją własnością i chcesz je sprzedać, to nie zapłacisz podatku z tytułu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Inaczej będzie jednak, jeśli jako przedsiębiorca zechcesz sprzedać lokal użytkowy, np. warsztat czy halę produkcyjną.

Czytaj więcej


Jaki druk Pit będzie odpowiedni dla samozatrudnienia w roli przedstawiciela handlowego

Ustalmy najpierw, iż miano „samozatrudnienie” przestało obowiązywać w polskim prawie w 2014 roku. Obecnie jednak funkcjonuje ono w języku potocznym, a w rzeczywistości utożsamia ono prowadzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego, czyli – samodzielnie, we własnym imieniu i na własny rachunek. Można powiedzieć zatem, że pojęcie samozatrudnienia oraz prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej – są tożsame. Samozatrudnionym zwykło określać się przedsiębiorcę, który pracuje we własnym imieniu, na własny rachunek i na własne ryzyko. Samozatrudniony posiada własną, zarejestrowaną firmę, co stwarza mu możliwość osiągania zwykle wyższych zysków, niż w przypadku pracy na etacie, choć wiąże się to również z ponoszeniem większego ryzyka straty (każda osoba prowadząca swoją firmę zdaje sobie z tego sprawę). Dla treści tego artykułu istotniejsze jednak, że samozatrudniony niekoniecznie musi występować tylko we własnym imieniu, bowiem może on podejmować działania jako przedstawiciel handlowy, reprezentując tym samym inną markę.

Czytaj więcej


Okolicznościowe usługi fotograficzne (śluby, wesela, chrzty) a rozliczenie roczne z Urzędem Skarbowym

Jeśli fotografowanie, to nasze hobby i mamy talent do robienia zdjęć, być może ktoś z rodziny poprosi nas o uwiecznienie na zdjęciach ważnej dla niego uroczystości. Być może zaproponuje nam zapłatę. Może się zdarzyć również tak, że sami spróbujemy zarabiać w ten sposób i zaczniemy oferować swoje usługi jako fotograf na komuniach, ślubach czy przyjęciach. Musimy jednak pamiętać, że zrodzi to konsekwencje podatkowe. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś prosi fotografa-amatora o sesję zdjęciową przed ślubem. Nie stać go na wynajęcie profesjonalnej ekipy, a wiedząc o trudnej kondycji finansowej znajomego, chce mu zapłacić za czas poświęcony na robienie zdjęć i za koncepcję całej sesji. Ani fotograf, ani osoba zamawiająca zdjęcia nie prowadzą firmy. Czy powinny zawrzeć umowę cywilno-prawną (na przykład umowę-zlecenie lub umowę o dzieło)? Kto w takiej sytuacji powinien zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy? Czy autorzy zdjęć  wykazują dochód tego typu w swoich zeznaniach PITy? Ponieważ w Kodeksie cywilnym nie istnieją zapisy wyłączające jakąkolwiek grupę spośród osób mogących zawierać umowy cywilno-prawne, Ministerstwo Finansów uznaje, że ustawodawca dopuszcza możliwość zawierania takich umów również przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czytaj więcej


Czy do rozliczeń Pity 2015 w przypadku umów zleceń przeznaczony jest tylko jeden formularz?

Najczęściej rozliczenia Pity 2015 zleceniobiorców są dokonywane na formularzu PIT-37, a podstawą rozliczenia jest otrzymana od zleceniodawcy informacja podatkowa PIT-11. PIT-37 to formularz przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika. Takie formularze pity 2015 wypełniają z reguły pracownicy etatowi oraz właśnie zleceniobiorcy. Deklaracja roczna Pit 2015 na druku PIT-37 powinna trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Czytaj więcej


Czy stratę rozliczamy jednorazowo? Roczne zeznanie podatkowe z Programem Pity 2015

Rozliczenie roczne 2015 uwzględniać powinno wszystkie przychody uzyskane przez podatnika w danym roku podatkowym, opodatkowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W PIT 2015 należy wskazać poniesione koszty uzyskania przychodów, odliczyć ulgi oraz uwzględnić dostępne dla podatnika preferencje podatkowe. W wypełnieniu każdej deklaracji podatkowej pomoże Program Pity 2015. Czym jest strata podatkowa? Jeśli w deklaracji podatkowej PIT 2015 podatnika przychody są niższe od kosztów ich uzyskania, zamiast dochodu, podatnik wykazuje w danym roku podatkowym poniesienie straty. Stratę nie można jednak rozliczyć jednorazowo, w jednej deklaracji podatkowej. Tryb jej rozliczenia wskazuje ustawa o PIT. Odpowiedzi na to, jak rozliczyć stratę podatkową udzieli również Program PITy 2015.

Czytaj więcej