RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

PIT w firmie: podatek liniowy


Uproszczone zaliczki na podatek PIT 2015 - kiedy firma wchodzi do spółki osobowej

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, to między innymi przedsiębiorcy, którzy mają możliwość rozliczania się z fiskusem na różnych zasadach. Podatek PIT 2015 mogą oni płacić w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub w formie skali podatkowej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność i opłacali dotąd podatek PIT 2015 na zasadzie podatku liniowego lub skali, mogą skorzystać z możliwości opłacania zaliczek uproszczonych.

Czytaj więcej


Dlaczego "liniowców" jest mniej niż przedsiębiorców opodatkowanych wg skali - podatki roczne przedsiębiorców z Programem PITy 2015

Program Pity 2015 wprowadza podatników w świat podatków, przedstawia różnice pomiędzy sposobami rozliczeń z fiskusem, prezentuje możliwe do wykorzystania ulgi... Jest to aplikacja, którą można pobrać z sieci za darmo, a dzięki której rozliczenie roczne 2015 – może zostać sporządzone szybko i bez stresu. Pamiętajmy, że niezwykle wygodnie będzie nam wypełniać druki PITy 2015 i załączniki do nich na formularzach aktywnych (PDF), które również Program zawiera. Podatnicy wypełniający swoje rozliczenie roczne 2015, na pewno zastanawiają się, dlaczego ogromna większość z nich rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 % oraz 32 %. Tak jest faktycznie, ponieważ większość podatników wypełnia druki PITy 2015, rozliczając się właśnie na zasadach ogólnych. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego podatników liniowych jest zdecydowanie mniej? Odpowiedź jest prosta, otóż nie wszyscy podatnicy są uprawnieni do korzystania z tej formy opodatkowania. Rozliczenie roczne 2015 na zasadzie liniowej nie może być wykonane przez osobę nie posiadającą działalności gospodarczej, a więc przy tym warunku odpada ogromna większość społeczeństwa. Liniowo nie rozliczą się także spółki, na przykład komandytowe.

Czytaj więcej


Płacę podatek liniowy. Czy mogę złożyć PIT 2015 jako samotny rodzic?

Dla kawalerów lub panien, osób rozwiedzionych oraz wdów lub wdowców wychowujących dzieci, wypełnienie deklaracji pit 2015 może przynieść dodatkowe oszczędności. Osoba samotnie wychowująca dziecko ma bowiem prawo rozliczyć się wspólnie z dzieckiem (nawet jeśli nie ma ono żadnych dochodów) i dzięki temu obliczyć podatek od połowy zarobionych przez siebie w danym roku pieniędzy.  Jednak samotny rodzic może skorzystać z niższej stawki podatku tylko wtedy, gdy jego dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych. Wybór liniowej formy opodatkowania – oraz innych preferencyjnych metod – wyklucza możliwość obniżenia podstawy opodatkowania.

Czytaj więcej


Deklaracja Pit dla podatku liniowego - druki pity przeznaczone dla liniowców

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mają do wyboru jedną z czterech metod opodatkowania swoich przychodów lub dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uproszczoną metodą rozliczenia będzie podatek liniowy, który stanowi realną alternatywę dla opodatkowania skalą podatkową zakładającą opodatkowanie dochodów do wysokości 85 528 zł rocznie stawką 18%, a nadwyżki według stawki 32% podatku dochodowego. Bez względu na wysokość dochodów rocznych podatek liniowy zawsze ma taką samą stawkę - 19 proc. Jaki druk podatkowy powinni wybrać liniowcy i w jakim terminie ich deklaracja Pit powinna trafić do Urzędu Skarbowego?

Czytaj więcej