RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

PIT w firmie: karta podatkowa


Ciekawe PITy 2015 - Karta podatkowa a etat

Podatnik uzyskujący dochody z pracy zawodowej, na etacie, wypełnia zeznania PITy 2015 na formularzu PIT-37. Takie deklaracje podatkowe PITy 2015 przeznaczone są dla podatników, którzy osiągali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Należy powiedzieć, że rozliczenie roczne 2015 na druku PIT-37 umożliwia podatnikowi skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych.

Czytaj więcej


Rozliczenie formularza PIT-16A dla karty podatkowej w PITy 2015 programie

Karta podatkowa jest uproszczonym sposobem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Od innych metod naliczania podatku różni ją to, że w celu określenia wysokości należnego podatku, nie jest ustalana podstawa opodatkowania. Prawo do wyboru karty podatkowej przysługuje osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą, a także niektórym spółkom cywilnym. Podatnicy korzystający z karty podatkowej mają obowiązek złożyć rozliczenie roczne 2015 tak samo jak osoby korzystające z innych form opodatkowania. Ostatecznym terminem złożenia zeznania jest 31 stycznia 2016 roku. Do rozliczenia z urzędem skarbowym należy wykorzystać PIT-16A druk, który można pobrać jako papierowy formularz w każdym urzędzie albo z Internetu w formie elektronicznej – albo wypełnić w programie PITy 2015.

Czytaj więcej


Porady podatkowe dla lekarzy w PITy 2015 Programie

Prowadzenie praktyki lekarskiej i uzyskiwanie z tytułu takiej działalności dochodów wymaga ich opodatkowania we właściwy sposób. Jeśli zaś lekarz jest zatrudniony na etacie w przychodni lub w szpitalu, a poza tymi miejscami nie wykonuje działalności w postaci praktyki prywatnej, to będzie rozliczał się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Jego rozliczenie roczne 2015 będzie wymagało zastosowania formularza PIT-37, takiego samego jak w przypadku osób pracujących na etatach. Pity 2015 program wskaże, jaki formularz PIT 2015 będzie odpowiedni w przypadku osoby wykonującej działalność lekarską – niezależnie od jej trybu i formy opodatkowania.

Czytaj więcej