RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

PIT w firmie: karta podatkowa


Rozliczenie roczne "kartowicza", czyli deklaracja na formularzu PIT-16A

Osoby prowadzące w Polsce pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wybrać jedną z czterech metod rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedną z nich jest karta podatkowa. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na takie rozliczenie roczne z podatku dochodowego, to jako kartowicz wypełnia je, korzystając z odpowiedniego druku. Jest to formularz PIT-16A, zaś deklaracja PIT kartowicza powinna być złożona w Urzędzie Skarbowym w terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego.

Czytaj więcej


Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej - jak wypełniamy PIT-16

Osoby fizyczne rejestrujące pozarolniczą działalność gospodarczą za pośrednictwem wniosku rejestracyjnego CEIDG-1 składanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wybierają metodę opodatkowania dochodów lub przychodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Formę opodatkowania można zmienić w danym roku podatkowym, zachowując ustawowo wymienione terminy. Jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce jest karta podatkowa. Kartowicz składa Pity na formularzach PIT-16A, ale przed zastosowaniem takiego rozliczenia podatkowego musi złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej na druku PIT-16. Jak wypełniona powinna być taka deklaracja Pit?

Czytaj więcej


Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-36

Jednym z najbardziej popularnych rocznych formularzy podatkowych w Polsce, składanych do Urzędów Skarbowych, jest druk PIT-36. Jest on przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Dodatkowo, dochody te musiały być pozyskiwane bez pośrednictwa płatnika, co oznacza, że podatnik rozliczający się na druku PIT36 w poprzednim roku podatkowym był zobowiązany do samodzielnego obliczania i odprowadzania do Urzędu Skarbowego co miesiąc lub co kwartał, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pity tego rodzaju składają fiskusowi przede wszystkim przedsiębiorcy opodatkowujący swoje zarobki właśnie na zasadach ogólnych. Druk PIT-36 powinien trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej


Ciekawe PITy 2015 - Karta podatkowa a etat

Podatnik uzyskujący dochody z pracy zawodowej, na etacie, wypełnia zeznania PITy 2015 na formularzu PIT-37. Takie deklaracje podatkowe PITy 2015 przeznaczone są dla podatników, którzy osiągali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Należy powiedzieć, że rozliczenie roczne 2015 na druku PIT-37 umożliwia podatnikowi skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych.

Czytaj więcej


Rozliczenie formularza PIT-16A dla karty podatkowej w PITy 2015 programie

Karta podatkowa jest uproszczonym sposobem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Od innych metod naliczania podatku różni ją to, że w celu określenia wysokości należnego podatku, nie jest ustalana podstawa opodatkowania. Prawo do wyboru karty podatkowej przysługuje osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą, a także niektórym spółkom cywilnym. Podatnicy korzystający z karty podatkowej mają obowiązek złożyć rozliczenie roczne 2015 tak samo jak osoby korzystające z innych form opodatkowania. Ostatecznym terminem złożenia zeznania jest 31 stycznia 2016 roku. Do rozliczenia z urzędem skarbowym należy wykorzystać PIT-16A druk, który można pobrać jako papierowy formularz w każdym urzędzie albo z Internetu w formie elektronicznej – albo wypełnić w programie PITy 2015.

Czytaj więcej


Porady podatkowe dla lekarzy w PITy 2015 Programie

Prowadzenie praktyki lekarskiej i uzyskiwanie z tytułu takiej działalności dochodów wymaga ich opodatkowania we właściwy sposób. Jeśli zaś lekarz jest zatrudniony na etacie w przychodni lub w szpitalu, a poza tymi miejscami nie wykonuje działalności w postaci praktyki prywatnej, to będzie rozliczał się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Jego rozliczenie roczne 2015 będzie wymagało zastosowania formularza PIT-37, takiego samego jak w przypadku osób pracujących na etatach. Pity 2015 program wskaże, jaki formularz PIT 2015 będzie odpowiedni w przypadku osoby wykonującej działalność lekarską – niezależnie od jej trybu i formy opodatkowania.

Czytaj więcej