RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Porady PIT: dochody zagraniczne


Jak rozliczamy dochody zagraniczne na druku PIT/ZG?

Polscy podatnicy osiągający w poprzednim roku podatkowym dochody zagraniczne mogą być zobowiązani do ujęcia ich w swoim rozliczeniu PIT, składanym w polskim Urzędzie Skarbowym. W jaki sposób należy rozliczyć takie dochody? Czy trzeba przy tym złożyć zestawienie podatkowe na druku PIT/ZG? Jak opodatkowane są dochody zagraniczne i gdzie płaci się podatek - w Polsce, czy w kraju, w jakim zostały osiągnięte?

Czytaj więcej


Dochody z zagranicy (praca w Anglii) i rozliczenie PIT w Polsce po powrocie

Polska emigracja na Wyspach Brytyjskich utworzyła na przestrzeni ostatnich 10 lat ogromną społeczność. Anglicy doceniają nasze zaangażowanie w pracę i solidność, dlatego też pracownicy mogą liczyć na zatrudnienie w angielskich firmach. Praca w Wielkiej Brytanii może być sposobem na to, aby odbudować swoje finanse i zdobyć pieniądze na budowę domu w Polsce. Niektórzy emigranci po kilku latach pracy w Wielkiej Brytanii postanawiają powrócić do ojczyzny i tu układać sobie życie. Wielu z nich już podczas wyjazdu wiedziało, że nie chce na stałe osiedlać się na Wyspach, a przygodę z pracą w Anglii traktuje tymczasowo. Jak takie osoby powinny rozliczyć dochody z zagranicy, jeśli rozliczenie PIT po powrocie składają w polskim Urzędzie Skarbowym?

Czytaj więcej


W roku 2015 mieszkałem i pracowałem za granicą na umowę o pracę - czy po powrocie do kraju z początkiem 2016 roku muszę złożyć PIT 2015 w Polsce?

W sytuacji, gdy Polak w całym 2015 roku mieszkał i pracował legalnie poza granicami kraju, najprawdopodobniej nie będzie miał obowiązku rozliczenia podatkowego z polskim Urzędem Skarbowym. Rozliczenia PITy 2015 w przypadku osób zarobkujących na podstawie umowy o pracę za granicą, składane są w kraju zarobkowania – chyba, że zawarta umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje inaczej.

Czytaj więcej


Podatek od dochodów zagranicznych i PITy 2015

Polacy objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym mają obowiązek rozliczenia wszystkich przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym w polskim urzędzie skarbowym. Rozliczenie PIT musi więc uwzględniać przychody krajowe i zagraniczne. Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy polskich rezydentów podatkowych, a więc osób, które posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej swoje miejsce zamieszkania, mają tu tzw. centrum interesów osobistych lub gospodarczych oraz przebywają na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Tacy podatnicy muszą rozliczać całość swoich przychodów na terytorium Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej


Twój PIT i zasada zwolnienia z progresją w ujęciu programu do rozliczenia rocznego

Coraz więcej osób decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej poza granicami Polski. O tym, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w kraju, decyduje rodzaj rezydencji podatkowej, posiadanej przez podatnika, a także charakter umowy międzynarodowej, jaka została zawarta pomiędzy polskimi organami podatkowymi, a organami podatkowymi państwa, w którym osiągnięty został dochód. Umowy międzynarodowe są zawierane w celu uregulowania przepisów związanych z obciążeniem podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych przez pracowników z zagranicy, w taki sposób, aby nie podlegały one podwójnemu opodatkowaniu. Należy pamiętać, że umowy międzynarodowe są nadrzędne względem przepisów krajowych. Na sposób rozliczania się z urzędem skarbowym z dochodów z zagranicy, wpływa nie tylko rezydencja podatkowa, ale także to, czy podatnik osiągał dochody na terenie Polski, czy też nie. W przypadku opodatkowania dochodów zarówno w kraju jak i za granicą, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, składając rozliczenie pit 2015, podatnik może mieć obowiązek zastosowania jednej z poniższych metod: zasady zwolnienia z progresją, zasady proporcjonalnego odliczenia.

Czytaj więcej


Dochody zagraniczne małżonków a obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej - Program PIT 2015

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia się z osiąganych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Aby móc skorzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania, należy posiadać wspólność majątkową. Łączne rozliczenie roczne 2015 może przynieść małżeństwu znaczne korzyści, jednak warto podkreślić, że nie zawsze złożenie jednej deklaracji podatkowej pozwala na obniżenie wysokości należnego podatku. Korzyści pojawiają się w momencie, gdy jeden z małżonków osiąga dochody obciążone 32% podatkiem, a dochody drugiego z małżonków znajdują się poniżej progu podatkowego (85528 zł). Zsumowanie dochodów obu osób, a następnie podzielenie ich na pół, będzie stanowiło podstawę naliczenia podatku. W ten sposób możliwe jest uniknięcie 32% podatku, a tym samym zmniejszenie obciążenia podatkowego. Jeżeli każdy z małżonków zarabia mniej niż 85528 zł rocznie, wspólne rozliczenie roczne 2015 nie przyniesie żadnych korzyści, ale pozwoli na zaoszczędzenie czasu, niezbędnego do wypełnienia zeznania przez program PIT 2015.

Czytaj więcej


Kto jest zwolniony z podatku od dochodów zagranicznych?

Jeśli w roku ubiegłym osiągnąłeś dochody z pracy zagranicą, sprawdź koniecznie, czy jesteś zobowiązany do sporządzenia druku podatkowego, jakim jest PIT 2015. Zanim przystąpisz do sporządzenia swojego rozliczenia rocznego 2015 – warto sprawdzić, czy Twoje dochody otrzymane za stosunek pracy za granicą, podlegają obowiązkowi rocznego rozliczenia się z fiskusem. Bowiem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko dochody osiągane w niektórych krajach podlegają opodatkowaniu i obowiązkowi uwzględnienia ich w zeznaniu rocznym składanym w Polsce. W związku z dwojakimi umowami międzynarodowymi, jakie zawarła Polska z poszczególnymi krajami, istnieją również przypadki, kiedy Twoje zagraniczne dochody nie muszą być ujęte w druku pit 2015. Jeśli słabo orientujesz się w przepisach podatkowych, jeśli na samą myśl o druku, jakim jest rozliczenie roczne 2015, przechodzą Cię ciarki i zaczyna boleć głowa, czas sięgnąć po pomoc. Pity 2015 program – to komputerowa aplikacja, z pomocą której szybko przebrniesz przez swoje rozliczenie roczne 2015 zwłaszcza w sytuacji, w jakiej osiągasz profity wynikające z pełnienia pracy poza granicami naszego kraju.

Czytaj więcej


Pity 2015 Program rozliczy cię gdy wykonujesz zlecenia w Polsce, a dochody przyjmujesz z zagranicy

Sytuacja ekonomiczna w naszym kraju nie jest może najgorsza, ale wiele osób decyduje się na migracje i zarobkowanie za granicą. Jadąc do Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji mają, przed sobą nowe możliwości i szanse na lepsze pieniądze. Coraz częściej można spotkać się z tym, że zagraniczne firmy zlecają pracę na terenie Polski i wypłacają wynagrodzenie w obcej walucie np. w Euro. Dzieje się tak np. w pracy freelancera, który zdalnie przez komputer może wykonywać zlecenia dla zagranicznych firm, nie wychodząc z domu i otrzymując dochody zagraniczne. Tak osiągane przychody kwalifikują się do tego, aby wpisać je w rozliczenie PIT 2015. Rozlicza się je w Polsce, ponieważ osoba, która przyjmuje takie zlecenia jest rezydentem Polski, czyli na stałe mieszka na terytorium naszego kraju. Mimo że nasz kraj ma podpisane umowy z innymi państwami w celu unikania podwójnego opodatkowania, to jednak w tej sytuacji nie mają one żadnego zastosowania. Jako rezydent Polski musisz się rozliczać w swoim kraju. Kwestie innych form rozliczeń pojawiają się wówczas, gdy obywatel mieszka poza terytorium naszego państwa.

Czytaj więcej


PIT 2015 wspólny z małżonkiem dla nierezydenta podatkowego - PITy 2015 Program

Rozliczenie pit 2015 może być zrealizowane na wspólnym formularzu przez współmałżonków pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który następuje rozliczenie. Należy powiedzieć, że konieczne jest przy tym utrzymywanie pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej. W przeciwnym wypadku małżonkowie muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym dwa pity 2015.

Czytaj więcej


Pracowałeś za granicą? Rozlicz przychody z saksów w PITy 2015 program.

 Zgodnie z polskim prawem polski podatnik (polski rezydent podatkowy, osoba zamieszkała na terytorium Polski) musi złożyć rozliczenie podatkowe za 2015 rok, łatwe do zrobienia przy pomocy programu do rozliczeń pit, od wszystkich swoich dochodów - również tych uzyskanych za granicą. Sytuację tę może zmienić jedynie umowa międzynarodowa zawarta z krajem, w którym został osiągnięty dochód. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że osiąganie w Polsce (z pracy, zleceń itp. wykonywanych w Polsce) dochodów od podmiotów zagranicznych traktowane jest jak dochód osiągnięty w Polsce, opodatkowany na zasadach ogólnych, w Polsce. Umowa międzynarodowa nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.

Czytaj więcej