RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Porady PIT: darowizna/spadek


Czy alimenty mogą być darowizną? PITy 2015 Program niezbędny przy rozliczeniu rocznym 2015

Alimenty są często mylone z darowizną. Należy jednak pamiętać, że alimenty i darowizny są regulowane przez odrębne przepisy podatkowe i nie istnieje między nimi powiązanie. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są przez prawo podatkowe traktowane jako przychody z innych źródeł. Z podatku są zwolnione alimenty wypłacane dzieciom, które nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, oraz dzieciom otrzymującym rentę/zasiłek, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Jeżeli obowiązek alimentacyjny występuje w stosunku do innej osoby, alimenty podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit, należy zapłacić podatek, który w pity 2015 programie jest naliczany na zasadach ogólnych. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Właśnie z tego powodu alimenty nie mogą być darowizną.

Czytaj więcej


Rozlicz swoją darowiznę w programie PITy 2015

Bardzo często zdarza się, że przedmiotem naszego rozliczenia rocznego stają się darowizny, jakie przeznaczyliśmy na poczet bliskich, czy też różnego rodzaju organizacji. W takim przypadku, poza podstawowym formularzem podatkowym, jakim jest pit 2015 PIT 37, PIT-38, czy PIT-36 ( w zależności od rodzaju osiąganego przez nas dochodu), zobligowani jesteśmy złożyć również druk PIT-0, czyli formularz podatkowy, w którym wykazuje się wszelkiego rodzaju ulgi i darowizny. Rozliczenie roczne 2015 nie dotyczy jednak wszystkich darowizn. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy odliczeniu podlegają darowizny przekazane na takie cele, jak:

  • darowizny na wolontariat, a także szeroko rozumiane Organizacje Pożytku Publicznego,
  • darowizny na ośrodki kultu religijnego.

Również honorowi krwiodawcy mają możliwość odpisania w ramach darowizny swojej działalności w ramach Honorowego Krwiodawstwa.

Czytaj więcej


Kto ustala wartość podarowanych rzeczy? Podatek od darowizny a PITy 2015 Program w rozliczeniu

Wartość darowizny jest zwykle ustalana pomiędzy darczyńcą a beneficjentem, ale to ten drugi wpisuje w deklarację składaną do Urzędu Skarbowego wartość danej rzeczy. Fiskus dopuszcza możliwość przekazywania sobie drogocennych ruchomości i nieruchomości, gdyż na przykład na łonie rodziny, najbliższych znajomych powinna funkcjonować taka naturalna możliwość. Jednak rozliczenie darowizny ma na celu wyeliminowanie praktyk przekazywania sobie w sposób oficjalny ruchomości i nieruchomości za darmo, a rozliczania się pod przysłowiowym stołem w celu uniknięcia podatku. Jak podaje PITy 2015 Program, darowizny przekazywane w najbliższej rodzinie są zwolnione od podatku. W zależności, co wchodzi w skład darowanej masy, czasami trzeba jednak zapłacić podatek, jeśli praktyka przekazania odbywa się wśród osób niespokrewnionych.

Czytaj więcej


Kogo obciąża podatek od darowizny? Dający a obdarowany w rozliczeniu z programem PITy 2015

Generalnie, podatek od darowizny ciąży wyłącznie na osobach fizycznych. Oznacza to, że jeśli obdarowanymi są osoby prawne lub inne jednostki i podmioty, to nie będą one w świetle prawa obowiązującego w Polsce płatnikami podatku od spadków i darowizn.  Obdarowany będący jednak osobą fizyczną – zapłaci od darowizny należny fiskusowi podatek.

Czytaj więcej


Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a roczne zeznanie podatkowe - w PITy 2015 Programie

Jeśli właśnie odziedziczyłeś spadek po bliskim, pamiętaj, że w takiej sytuacji ciąży na Tobie obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego. W przeciwnym wypadku możesz być narażony na nieprzyjemności w postaci wezwania do skarbówki, jak również konieczności składania wyjaśnień i opłacania kary grzywny. Dlatego, jeśli otrzymałeś spadek z dobrodziejstwem inwentarza, nie zwlekaj i już dziś zgłoś ten fakt do urzędu skarbowego. W przypadku, kiedy pierwszy raz masz do czynienia ze spadkiem i koniecznością uregulowania podatku z tego tytułu, możesz skorzystać z pomocy aplikacji, jaką jest program PITy 2015. Dzięki tej całkowicie bezpłatnej aplikacji komputerowej znajdziesz odpowiedni druk podatkowy pit 2015, a także dokonasz odpowiednich wyliczeń. Dzięki temu programowi szybko i bez najmniejszych komplikacji rozliczysz swoje rozliczenie roczne 2015, a także wyślesz swoje gotowe zeznanie pit 2015 wprost do urzędu skarbowego, dzięki aplikacji e-deklaracja.

Czytaj więcej


Prawa majątkowe tytułem zachowku a podatek dochodowy w programie PIT 2015

Co roku każdy podatnik ma obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym ze swoich dochodów. Jednym z ich składników mogą być prawa majątkowe, jakie podatnik nabył tytułem zachowku. Rozliczenie roczne 2015 generalnie powinno ujmować wszystkie dochody opodatkowane podatkiem dochodowym. Czy jednak zasada ta odnosi się również do zachowku? Pity 2015 Program podpowiada, czy PIT 2015 ma ujmować dochody z tytułu zachowku, czy też nie.

Czytaj więcej


Czy darowiznę wolną od podatku muszę zgłosić w US? Rady w PITy 2015 Programie

Darowizną nazywamy nieodpłatne przekazanie swojego majątku innym. Nie ma znaczenia, czy darowizna ma formę pieniężną, czy też inną – materialną. Obdarowany darowizną nie musi płacić od niej żadnego podatku tylko wówczas, jeżeli otrzymał ją od osoby zaliczanej do tzw. grupy zerowej. Do zerowej grupy podatkowej należą: wstępni – czyli rodzice, zstępni – czyli dzieci, mąż, żona, rodzeństwo, pasierb, ojczym oraz macocha. Zwolnienie takie jest całkowite, co oznacza, że cała otrzymana kwota jest zwolniona od podatku od darowizny. Jest ono także nielimitowane, dzięki czemu kwota darowizny (lub wartość jej przedmiotu) nie jest w żaden sposób ograniczona. Jeżeli rodzice przekazują darowiznę zamężnym dzieciom, połowa wartości darowizny, przypadająca np. na córkę, nie zostanie opodatkowana, jednak połowa przypadająca na zięcia będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu. Aby tego uniknąć, należy wyraźnie zaznaczyć, że całość kwoty darowizny (lub cała jej wartość) zostaje przekazana na córkę. Obdarowany darowizną ma obowiązek w ciągu sześciu miesięcy zgłosić ją w urzędzie skarbowym za pomocą oświadczenia SD-Z2.

Czytaj więcej


Skutki podatkowe otrzymanej darowizny pieniężnej - deklaracje PITy

Darowizna definiowana jest jako nieodpłatne przekazanie rzeczy lub środków pieniężnych innej osobie lub organizacji. Darczyńca nie ponosi żadnych kosztów, prócz rzecz jasna wartości samej darowizny, z tytułu jej przekazania. Darowizna pieniężna przynosi jednak skutki podatkowe po stronie obdarowanego, który w niektórych przypadkach zobowiązany będzie zapłacić podatek od darowizny w rocznej deklaracji podatkowej PIT. Jak ująć taką darowiznę i ile podatku należy od niej odprowadzić na rzecz Urzędu Skarbowego? Czy deklaracje PITy  w sposób szczególny będą ujmowały darowiznę? Jakie rozliczenie roczne złoży w takim przypadku podatnik?

Czytaj więcej


Czy darowiznę wpisać w rozliczenie PIT 2015, pit 2015 program darowizny

Czy darowiznę dla najbliższych trzeba wpisać w rozliczenie PIT za 2015? Darowizna w programie do rozliczania pitów za 2015 rok. Zgodnie z ustawą podatkową, podatnik, który przekazał darowiznę osobie z najbliższej rodziny, np. swojemu dziecku i zgłosił ją do urzędu skarbowego, nie będzie musiał wpisywać  jej w rozliczenie roczne. Do grona osób, którym można przekazać darowiznę bez konieczności wpisywania jej w PIT, oprócz dzieci należą także: rodzice, małżonek, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha (tzw. zerowa grupa podatkowa). Osoby otrzymujące darowiznę od najbliższych, korzystają ze zwolnienia od podatku. Na zgłoszenie właściwemu urzędowi skarbowemu danych o darowiźnie (za pomocą druku zawiadomienia SD-2), obdarowany podatnik ma sześć miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli otrzymania darowizny. Do jego obowiązków należy także udokumentowanie otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek bankowy.

Czytaj więcej


Czy w rozliczenie roczne pitu 2015 program należy wpisać prezenty od bliskich

Czy w rozliczenie roczne pit za 2015r. należy wpisać prezenty od bliskich? Boże Narodzenie, Wielkanoc, Mikołajki, Walentynki, imieniny, urodziny, ślub – w ciągu roku jest wiele okazji, kiedy otrzymujemy od bliskich prezenty. Czy wszystkie upominki powinniśmy wpisać w nasz PIT, czyli w  rozliczenie roczne podatku? Prawdopodobieństwo, że urząd skarbowy zainteresuje się podarunkami, które wręczyli nam członkowie rodziny, nie jest na szczęście duże. Bardziej interesujące dla urzędników będą te prezenty, które są wartościowe i otrzymane od osób niespokrewnionych z nami.

Czytaj więcej