RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Porady PIT: PIT małżeństwa


Pierwszy wspólny PIT małżonków - podpowiadamy!

Preferencyjne rozliczenia podatkowe pozwalają na szybką i legalną optymalizację podatkową. Rozliczenie PIT można złożyć między innymi na zasadach przewidzianych dla osób pozostających w związkach małżeńskich, prawnie usankcjonowanych. Małżonkowie mają przywilej składania deklaracji PIT wspólnie, na jednym druku podatkowym. Ich rozliczenie roczne pozwoli zaoszczędzić i wypracować w wielu przypadkach pokaźny zwrot z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli przygotowujesz się do złożenia pierwszego wspólnego PIT małżonków - przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak zrobić to poprawnie.

Czytaj więcej


Rozliczenie roczne przez Internet małżonków

Rozliczenie roczne PIT małżonkowie mogą złożyć osobiście, w urzędzie skarbowym, wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet, posługując się przy tym e-deklaracją podatkową. Jakie warunki muszą przy tym spełnić?

Czytaj więcej


PIT małżonków: kiedy bardziej opłaca się złożyć oddzielne zeznania?

Rozliczenia PIT małżonków to preferencyjne zeznania podatkowe roczne, z których skorzystasz, jeśli spełniasz ustawowe warunki. Co ciekawe, nie zawsze zestawienie PIT wspólne dla żony i męża będzie korzystniejsze, niż dwie oddzielne deklaracje. Sprawdź, kiedy lepszym rozwiązaniem będzie oddzielna deklaracja PIT dla ciebie i twojego współmałżonka.

Czytaj więcej


Czy małżonkowie rozliczający się razem składają druk PIT-36?

Roczne rozliczenie podatkowe składa w urzędzie skarbowym każdy polski rezydent podatkowy, który w poprzednim roku uzyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli i ty zaliczasz się do tej grupy, to sprawdź, czy przypadkiem nie masz uprawnień do wspólnego rozliczenia z żoną lub z mężem. W niniejszym artykule odpowiemy na następujące pytania: kiedy małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie? Czy właściwym formularzem PIT na wspólne rozliczenie małżonków będzie PIT-36? Na czym polega preferencyjne opodatkowanie małżonków?

Czytaj więcej


PIT przez Internet - razem z małżonkiem

Istnieją generalnie trzy możliwości złożenia deklaracji podatkowej PIT w urzędzie skarbowym właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika. Można złożyć PIT przez internet, posługując się elektronicznym formularzem podatkowym, albo skorzystać z tradycyjnego rozliczenia podatkowego papierowego, który należy wysłać listem poleconym pocztą (pamiętając o zwrotnym potwierdzeniu odbioru) albo zanieść go osobiście do urzędu skarbowego, co czasem wiąże się z koniecznością oczekiwania w długich kolejkach. Niezależnie od tego, czy podatnik posługuje się PIT elektronicznym czy papierowym, zawsze może skorzystać z przysługujących mu ulg i preferencji. Jedną z nich jest wspólny PIT żony i męża, który pozwala na optymalizację wysokości zobowiązania podatkowego wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak powinna wyglądać taka e-deklaracja małżeństwa?

Czytaj więcej


Opodatkowanie małżeństwa - jakie druki PIT

Pozostawanie w związku małżeńskim stwarza możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków. Takie rozliczenie roczne małżonków jest dokonywane na preferencyjnych warunkach, a z reguły małżonkowie uzyskują realne korzyści finansowe z tego tytułu. Jak zatem wygląda PIT małżeństwa i na jakim druku powinien on być złożony w Urzędzie Skarbowym? Czy takie wspólne opodatkowanie pozwala na odniesienie z tego względu pewnych profitów?

Czytaj więcej


Czy małżonkowie mogą złożyć jedno wspólne rozliczenie PIT przez Internet?

Rozliczenie online pozwala na szybkie i skuteczne wywiązanie się z obowiązku wobec fiskusa i złożenie swojej deklaracji PIT, bez wychodzenia z domu. Dziś coraz więcej podatników decyduje się skorzystać z takiej opcji. Czy jednak małżonkowie, którzy spełniają określone w ustawie o PIT warunki będą mogli złożyć wspólne rozliczenie PIT przez Internet? Czy taka preferencja podatkowa jest możliwa do zastosowania w PIT online?

Czytaj więcej


Terminy rozliczeń z fiskusem dla różnych form opodatkowania

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym ma obowiązek rozliczenia się z polskim fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym celu powinien on wypełnić i złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiedni druk rozliczenia rocznego PIT. Do najpopularniejszych formularzy podatkowych zalicza się PIT-37 oraz PIT-36. Oba przeznaczone są na rozliczenia osób pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Takie druki PIT powinny trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Nie dla wszystkich rozliczeń rocznych obowiązuje ten sam termin graniczny złożenia odpowiednich dokumentów na ręce fiskusa. Bywa i tak, że rozliczenia należy dokonać do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. Jeśli podatnik spóźni się ze swoim zeznaniem podatkowym i przekroczy terminy wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami.

Czytaj więcej


Oddzielne PITy 37 małżonków

Ustawodawca podatkowy ustanowił dla niektórych grup podatników referencyjne metody rozliczania się z fiskusem. Na odliczeniach mogą skorzystać na przykład rodzice wychowujący wspólnie lub samotnie swoje pociechy, jak również małżonkowie, którzy co do zasady prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. W praktyce jednak oboje małżonkowie mogą rozliczać PITy 37  lub inne rodzaje deklaracji podatkowych razem nawet wtedy, gdy w rzeczywistości nie mieszkają wspólnie. W tego rodzaju fakty fiskus się nie zagłębia, tym bardziej, iż nie posiada narzędzi i uprawnień do sprawdzania tego, jaki styl życia prowadzą podatnicy.

Czytaj więcej


EDeklaracja dla początkujących - mini poradnik

Pomimo faktu, że eDeklaracje są składane coraz częściej w polskich Urzędach Skarbowych, wielu podatników obawia się nimi posługiwać w momencie wypełniania swoich deklaracji Pity. Wolą wysłać papierowy druk PIT listem poleconym na adres urzędu, albo zanieść rozliczenie roczne osobiście fiskusowi. Niemniej, elektroniczne deklaracje podatkowe dają oszczędność czasu. Nie trzeba nigdzie chodzić, tylko można bezpośrednio z domu lub z biura własnej firmy wypełnić rozliczenie roczne, dołączyć do niego odpowiednie załączniki, a następnie wysłać je pocztą elektroniczną do fiskusa. Przedstawiamy poradnik, który śmiało mógłby nosić tytuł „EDeklaracja dla początkujących”. Nasz zbiór wskazówek powinien pomóc każdemu podatnikowi, który nie do końca wie, jak wypełnić e-rozliczenie podatkowe i wysłać je fiskusowi w trybie online.

Czytaj więcej