RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Porady PIT


Rozliczenie roczne przez Internet małżonków

Rozliczenie roczne PIT małżonkowie mogą złożyć osobiście, w urzędzie skarbowym, wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet, posługując się przy tym e-deklaracją podatkową. Jakie warunki muszą przy tym spełnić?

Czytaj więcej


Różnica między dzierżawą a najmem w kontekście zeznań PIT

Dzierżawa i najem to umowy, które pozwalają na pozyskiwanie korzyści finansowych z tytułu posiadanej nieruchomości. Jeśli i ty w poprzednim roku podatkowym miałeś swój udział w zyskach z najmu lub dzierżawy, musisz złożyć zeznanie PIT na odpowiednim druku i rozliczyć się z takich przychodów lub dochodów z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy moje zeznania PIT będą różniły się między sobą w przypadku przychodów wyłącznie z najmu lub wyłącznie z dzierżawy. Jakie różnice występują pomiędzy tymi dwiema umowami?

Czytaj więcej


Dochody małoletniego dziecka w e-deklaracji PIT rodzica/opiekuna

Dziecko, które już w wieku lat kilkunastu jest na tyle operatywne i zaradne, aby mieć własne pieniądze i zarabiać, to dla rodziców lub opiekunów powód do dumy. Nastolatek, który zarabia pozyskuje jednak przychód do opodatkowania. Warto wiedzieć, jak rozliczyć dochody małoletniego dziecka, zwłaszcza że to rodzic lub opiekun w wielu przypadkach musi je wykazać w swojej własnej deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawdź, kiedy i twoja e-deklaracja PIT lub rozliczenie papierowe będzie musiało uwzględniać takie dochody, a kiedy dziecko samo będzie zobowiązane do złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT na swoje nazwisko.

Czytaj więcej


Dochody małoletniego dziecka a PIT/ZG

Rodzic zobowiązany jest rozliczyć zagraniczne dochody małoletniego dziecka oraz wszelkie inne dochody, jeśli spełnione są warunki wskazane w ustawie podatkowej PIT. W takich przypadkach wraz z własną deklaracją podatkową PIT-36 złoży także odpowiedni załącznik PIT/ZG.

Czytaj więcej


PIT małżonków: kiedy bardziej opłaca się złożyć oddzielne zeznania?

Rozliczenia PIT małżonków to preferencyjne zeznania podatkowe roczne, z których skorzystasz, jeśli spełniasz ustawowe warunki. Co ciekawe, nie zawsze zestawienie PIT wspólne dla żony i męża będzie korzystniejsze, niż dwie oddzielne deklaracje. Sprawdź, kiedy lepszym rozwiązaniem będzie oddzielna deklaracja PIT dla ciebie i twojego współmałżonka.

Czytaj więcej


Czy małżonkowie rozliczający się razem składają druk PIT-36?

Roczne rozliczenie podatkowe składa w urzędzie skarbowym każdy polski rezydent podatkowy, który w poprzednim roku uzyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli i ty zaliczasz się do tej grupy, to sprawdź, czy przypadkiem nie masz uprawnień do wspólnego rozliczenia z żoną lub z mężem. W niniejszym artykule odpowiemy na następujące pytania: kiedy małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie? Czy właściwym formularzem PIT na wspólne rozliczenie małżonków będzie PIT-36? Na czym polega preferencyjne opodatkowanie małżonków?

Czytaj więcej


PIT-37 i ulga rodzinna - e-Deklaracja

Deklaracja podatkowa PIT-37 to popularne rozliczenie roczne, składane przez wszystkich podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową, a były one wypłacane przez płatnika. Jego pośrednictwo powodowało przy okazji, że jako podatnik nie musiałeś sam wyliczać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaletą deklaracji PIT-37 jest to, że możesz za jej pośrednictwem wygodnie rozliczyć się z fiskusem w trybie online. E-Deklaracja PIT-37 będzie traktowana przez urząd skarbowy jak druk papierowy, dlatego nie ma problemu, abyś skorzystał w niej z przysługujących ci ulg i odliczeń podatkowych. Taką ulgą może być ulga rodzinna. Sprawdź, jak ją rozliczyć i czy rzeczywiście dochody ze źródeł, które były dla ciebie właściwe w poprzednim roku podatkowym, powinieneś rozliczyć na PIT-37?

Czytaj więcej


PIT-39 - poradnik, jak wypełnić

Sprzedaż nieruchomości generuje powstanie po stronie sprzedającego przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten może nie być opłacany, jeśli sprzedający będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Przedstawiamy poradnik PIT dotyczący polskich rezydentów podatkowych, którzy w poprzednim roku podatkowym wygenerowali dochód do opodatkowania za pośrednictwem odpłatnej sprzedaży nieruchomości. W takim przypadku osoby te będą zobowiązane do rozliczenia przychodu powstałego ze sprzedaży nieruchomości z wykorzystaniem odpowiedniego druku podatkowego. Będą musiały złożyć PIT-39. Poprawne wypełnienie pit39 wymaga znajomości konstrukcji tej deklaracji podatkowej. Dla kogo przeznaczone jest zeznanie roczne Pit 39 i jakie informacje powinniśmy w nim ująć?

Czytaj więcej


Czy podatek od nieruchomości można opłacić w ratach?

Zbycie nieruchomości przez podatnika w poprzednim roku podatkowym powoduje, że po jego stronie powstaje przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek PIT nie płaci się, jeśli w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, podatnik spożytkuje uzyskaną kwotę pieniędzy na tzw. własne cele mieszkaniowe. W przeciwnym wypadku PITy takich osób będą uwzględniały podatek od nieruchomości. Czy można rozłożyć na raty płatność takiej daniny na rzecz fiskusa? Czy podatek w ratach będzie w ogóle możliwy?

Czytaj więcej


Czy rodzic adopcyjny rozlicza PIT na takich samych preferencyjnych warunkach, co zwykły rodzic?

Rodzic rozliczający się z fiskusem może w swoim rozliczeniu rocznym skorzystać z odliczenia z tytułu wychowywania dzieci. Ulga na dziecko, określana także jako ulga rodzinna, pozwala na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi. Czy Pity rodziców adopcyjnych również mogą uwzględniać ulgę prorodzinną?

Czytaj więcej