RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Porady PIT


Roczne PITy z ulgą na dzieci a rozliczenie PIT drogą elektroniczną

Roczne PITy podatników mogą trafić do urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania na trzy sposoby: przy osobistej wizycie podatnika w urzędzie, pocztą za pośrednictwem listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet. Jeśli podatnik decyduje się na rozliczenie PIT drogą elektroniczną, nie rezygnuje tym samym z możliwości zastosowania w nim ulg i preferencji podatkowych. Może on zastosować w e-deklaracji rocznej ulgę rodzinną. Jak powinna być rozliczona prawidłowo ulga na dzieci w PIT składanym online?

Czytaj więcej


Jak rozliczamy dochody zagraniczne na druku PIT/ZG?

Polscy podatnicy osiągający w poprzednim roku podatkowym dochody zagraniczne mogą być zobowiązani do ujęcia ich w swoim rozliczeniu PIT, składanym w polskim Urzędzie Skarbowym. W jaki sposób należy rozliczyć takie dochody? Czy trzeba przy tym złożyć zestawienie podatkowe na druku PIT/ZG? Jak opodatkowane są dochody zagraniczne i gdzie płaci się podatek - w Polsce, czy w kraju, w jakim zostały osiągnięte?

Czytaj więcej


Podatek od nieruchomości w przypadku PIT przez Internet

Przy dokonywaniu odpłatnej sprzedaży nieruchomości poza prowadzoną działalnością gospodarczą, podatnik występujący w roli zbywcy musi liczyć się z koniecznością odprowadzenia na rzecz fiskusa naliczonego podatku. Podatek od nieruchomości opłacany jest według zryczałtowanej stawki 19 proc., ale podstawą opodatkowania jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Istnieją sposoby na uniknięcie opłacania takiej daniny po sprzedaży nieruchomości. Niemniej jeśli podatek od nieruchomości będzie trzeba jednak zapłacić, to czy rozliczenie PIT przez internet pozwoli podatnikowi na wywiązanie się z tego obowiązku wobec fiskusa?

Czytaj więcej


Na jakich formularzach PITy możliwe będzie skorzystanie z ulgi na kilkoro dzieci

Ulga rodzinna jest przywilejem przysługującym rodzicom i opiekunom dzieci. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, jakie warunki należy spełnić, aby złożyć PITy z ulgą na dzieci. Czy ulga na kilkoro dzieci będzie mogła być ujęta w dowolnym formularzu podatkowym rodziców lub opiekunów małoletnich dzieci? Niestety, nie. Zatem jakie pity z ulgą prorodzinną będą ją ujmować w sposób poprawny?

Czytaj więcej


E-Deklaracja PIT z ulgą na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w rozliczeniach PITy Polaków jest ulga rodzinna. Jest to ulga przyznawana tym podatnikom, którzy wychowywali i sprawowali opiekę nad dzieckiem w poprzednim roku podatkowym. Można ująć ją zarówno wówczas, gdy podatnik posługuje się papierowym rozliczeniem PIT, jak i składa deklarację przez internet. E-Deklaracja z ulgą jest sporządzana dokładnie na tych samych zasadach, co rozliczenie papierowe. Należy pamiętać, że od niedawna podatnicy rozliczający się z fiskusem z zastosowaniem ulgi na jedno dziecko muszą spełniać kryterium dochodowe, aby legalnie mogła ona zostać odliczona. Kiedy zatem będzie przysługiwała ulga na jedno dziecko?

Czytaj więcej


Jak rozliczyć się z fiskusem z dochodów z najmu?

Najem polega na wynajmowaniu nieruchomości przez właścicieli dla osób wynajmujących. Pozyskiwane dochody z najmu powodują, że trzeba z tego tytułu opłacić w odpowiedni sposób podatki. Jaki PIT będzie właściwy do tego, aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu dochodów, jakie w poprzednim roku podatkowym podatnik pozyskiwał z tytułu najmu?

Czytaj więcej


Pierwszy wspólny PIT małżonków - podpowiadamy!

Preferencyjne rozliczenia podatkowe pozwalają na szybką i legalną optymalizację podatkową. Rozliczenie PIT można złożyć między innymi na zasadach przewidzianych dla osób pozostających w związkach małżeńskich, prawnie usankcjonowanych. Małżonkowie mają przywilej składania deklaracji PIT wspólnie, na jednym druku podatkowym. Ich rozliczenie roczne pozwoli zaoszczędzić i wypracować w wielu przypadkach pokaźny zwrot z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli przygotowujesz się do złożenia pierwszego wspólnego PIT małżonków - przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak zrobić to poprawnie.

Czytaj więcej


Podpowiadamy Ci, jakie metody opodatkowania najmu są najkorzystniejsze

Najem prywatny pozwala na czerpanie korzyści majątkowych z posiadanej nieruchomości mieszkalnej, którą właściciel - osoba fizyczna wynajmuje poza prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to całkowicie zgodne z prawem. Korzyści te pociągają jednak za sobą określone płatności. Podatnik musi opłacić podatki od najmu według określonej metody opodatkowania PIT. Warto wiedzieć, jakie opodatkowanie można przy tym zastosować i które będzie korzystniejsze dla podatnika?

Czytaj więcej


Sprzedaż nieruchomości - porady dot. druku PIT-39

Przy sprzedaży nieruchomości podatnik uzyskuje pewną pulę pieniędzy, stanowiącą jego przychód z całej transakcji. Podlega on zwykle opodatkowaniu, choć nie każde zbycie nieruchomości będzie obciążone podatkiem PIT. Jeśli podatnik nie będzie mógł jednak skorzystać ze zwolnienia podatkowego, wówczas musi wypełnić odpowiedni formularz podatkowy i rozliczyć się z podatku z fiskusem. Będzie to deklaracja PIT-39. Jak wypełnić formularz Pit 39 i w jakim terminie owy pit39 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego?

Czytaj więcej


Podatek od spadku i darowizny - szczegóły opodatkowania w Polsce

Deklaracje podatkowe roczne PIT pozwalają na rozliczenie podatników z podatku dochodowego. Składa się je w oznaczonym terminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na drukach tych rozliczamy także opodatkowanie spadków i darowizn. Polska ma odrębne przepisy regulujące takie kwestie podatkowe.  Należy się nimi posiłkować zawsze wtedy, gdy jest się spadkobiercą lub osobą obdarowaną. W niniejszym artykule wskażemy, ile wynosi podatek od spadku i darowizn oraz kiedy można uniknąć jego opłacania.

Czytaj więcej