RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

program do pit


Rozliczenie PIT przez Internet - coraz więcej podatników tak się rozlicza!

Z roku na rok zdecydowanie przybywa podatników, którzy chętnie składają swoje rozliczenie PIT przez Internet. Nie wymaga ono od podatnika osobistej wizyty w urzędzie skarbowym, ani konieczności wysyłania formularzy PITy Pocztą Polską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. To wszystko sprawia, że fiskus może szybciej i łatwiej sprawdzać poprawność złożonych deklaracji PIT, a podatnicy w krótszym czasie uzyskać ewentualny zwrot podatkowy. Poza tym rozliczenie przez internet jest prostsze nawet dla tych podatników, którzy nigdy wcześniej nie rozliczali się samodzielnie. Kreator rozliczenia online krok po kroku przeprowadzi ich przez kolejne pola w formularzu PIT i pomoże je wypełnić.

Czytaj więcej


Dla kogo przeznaczona jest deklaracja PIT-6?

Podatnicy rozliczający się z fiskusem z tytułu dochodów pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej są zobowiązani do złożenia szczególnej deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego. Jest to deklaracja PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. Druk pit6 ma szczególny charakter ponieważ składa się go przed rokiem podatkowym. W jakim terminie formularz Pit-6 należy złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym?

Czytaj więcej


Na jakim druku PIT sporządzić rozliczenie roczne, gdy w roku podatkowym osiągałem dochody z kilku różnych źródeł

Wielu podatników nie ogranicza się do jednego źródła dochodów, gdyż ich potrzeby lub aspiracje są zdecydowanie wyższe niż stawka, jaką może wypłacać im jeden płatnik czyli pracodawca. Dzięki temu, iż ustawodawca daje możliwość podjęcia zatrudnienia w różnych formach, nie ma przeszkód by popisać umowy z kilkoma pracodawcami lub zleceniodawcami. Podatnik ma także możliwość czerpania zysków nie tylko w wyniku świadczenia stosunku pracy, ale również z innych źródeł.

Czytaj więcej


Dla kogo zeznanie Pit przez Internet, czyli tajemnice formularzy PITy - online

Od kilku lat w Polsce promowane są e-deklaracje podatkowe. Rozliczenia Pity online cieszą się wśród polskich podatników coraz większą popularnością. Na złożenie zeznania PIT w wersji online, według danych Urzędów Skarbowych w Polsce, zdecydowało się ponad 4 mln podatników. Nie ulega wątpliwości, że zeznania Pit przez Internet są wygodne w użyciu dla osób chcących rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ale jeszcze nie każdy podatnik będzie mógł rozliczyć się w trybie online w praktyce. Jakie formularze PITy dostępne są do złożenia do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej?

Czytaj więcej


Czy wypełniając Edeklaracje, można skorzystać ze wszystkich ulg tak samo jak w papierowym PIT?

Podatnicy mają obecnie możliwość rozliczenia się z fiskusem przez Internet z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie rozliczenie podatkowe dokonywane jest na takich samych zasadach jak papierowy PIT. Rozliczenia roczne PITy drogą elektroniczną można składać zawsze, o ile dostępne są odpowiednie druki edeklaracji podatkowych, a podatnik może zweryfikować swoją tożsamość na podstawie ubiegłorocznej kwoty przychodów. W przeciwnym wypadku nie będzie mógł posłużyć się e-deklaracją podatkową, tylko papierowym drukiem rozliczenia podatkowego. Edeklaracje podatkowe z powodzeniem mogą być złożone z zastosowaniem ulg podatkowych. Ulgi w PIT elektronicznym lub papierowym rozlicza się w taki sam sposób.

Czytaj więcej


PIT37 w pytaniach i odpowiedziach

Zeznanie podatkowe roczne powinno uwzględniać wszystkie dochody podatnika, pozyskane nie tylko na terytorium kraju, ale również za granicą. Polscy rezydenci podatkowi muszą wywiązać się z obowiązku rozliczenia z fiskusem, bowiem w przeciwnym wypadku narażają się na nałożenie wysokich kar finansowych. Problem w tym, że często nie wiedzą, na jakim druku podatkowym powinni złożyć zeznanie roczne. Najpopularniejszym formularzem PIT w Polsce pozostaje PIT37. Dla kogo jest przeznaczony i jak rozliczyć się z wykorzystaniem takiego druku podatkowego?

Czytaj więcej


PIT-37 - najbardziej powszechny druk pit wciąż wzbudza wątpliwości podatników

Najważniejszym zadaniem podatników przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jest wybór właściwego rozliczenia podatkowego. Wątpliwości podatników budzą różne druki pity, nawet te najbardziej popularne, jak rozliczenie PIT-37. Wiele osób nie wie, jak wypełnić taki formularz PIT i dla kogo właściwie jest on przeznaczony. Podpowiadamy, jak prawidłowo posłużyć się deklaracją PIT-37 i rozliczyć się z fiskusem na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej


Otrzymałem spóźniony PIT11 - jak dokonać korekty wysłanego już PIT 37

Zestawienie PIT roczne podatnika, który w poprzednim roku podatkowym uzyskiwał dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%, powinno zostać złożone na druku PIT-37. Musi ono trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Podstawą rozliczenia podatkowego w takim przypadku może być informacja podatkowa PIT11, którą podatnik powinien otrzymać od płatnika zaliczek na PIT w terminie do 28 lutego kolejnego roku podatkowego. Niestety, pracodawcy niekoniecznie muszą wywiązać się z takiego obowiązku względem pracownika, choć grożą im za to kary. Podatnik nawet jeśli nie otrzymał PIT-11 w terminie, musi rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Często też podatnicy zapominają, że uzyskali dochód za pośrednictwem płatnika i nie ujmują takiego źródła przychodu w rocznej deklaracji podatkowej, zwłaszcza, jeśli wcześniej nie uzyskają PIT11. Czy w takim przypadku korekta PIT 37 nadal będzie możliwa? Czy jej podstawą może być uzyskanie spóźnionej informacji PIT11?

Czytaj więcej


Uwaga na termin rozliczeń rocznych - PITy 2015

Rozliczenia roczne za dany rok podatkowy muszą zostać wypełnione przez zobowiązanych do tego podatników, którzy następnie powinni dostarczyć swoje PITy 2015 do właściwego względem miejsca zamieszkania, Urzędu Skarbowego. W roku 2015 wprowadzono w życie nowe terminy na rozliczenia roczne, w związku z wymuszeniem na niektórych grupach podatkowych tego, aby ich deklaracje podatkowe były składane wyłącznie drogą elektroniczną. Korzystając z edeklaracji podatkowych PITy 2015 można zachować dotychczasowe, wydłużone terminy rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakich terminów powinni zatem dotrzymać poszczególni podatnicy w Polsce, rozliczając się z Urzędem Skarbowym z tytułu swoich przychodów i dochodów?

Czytaj więcej


PIT przez Internet po raz pierwszy w życiu

Wprowadzenie do obiegu rocznych deklaracji podatkowych w formie elektronicznej zrewolucjonizowało system rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych polskich podatników z fiskusem. Dziś zdecydowana większość obywateli uzyskujących jakiekolwiek dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym PIT ma możliwość wypełnienia przez internet swojego zeznania rocznego i wysłania go pocztą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. E-deklaracje podatkowe roczne stają się z roku na rok coraz bardziej powszechne i wypełniają je osoby posługujące się różnymi drukami podatkowymi. W jaki sposób podatnik powinien wypełnić i złożyć PIT przez Internet po raz pierwszy w życiu?

Czytaj więcej