RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

jak wypełnić PIT w programie internetowym


Weryfikacja danych podatnika PIT: NIP czy PESEL?

Wypełniając roczne rozliczenie podatkowe PIT podatnicy muszą wypełnić poprawnie wszystkie pola formularza przeznaczone do wypełnienia dla nich. Pozostałe, oznaczone w odpowiedni sposób pola formularza PIT wypełnia Urząd Skarbowy, do którego składają deklarację roczną. Na górze każdego formularza podatkowego, na pierwszej stronie, znajduje się miejsce na wpisanie numeru identyfikacji podatkowej. Wielu podatników ma problem, czy w miejscu tym powinni podać swój numer NIP, nadany przez Urząd Skarbowy, czy powinni raczej posłużyć się numerem PESEL? Jakie zasady obowiązują przy tym polskich podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?

Czytaj więcej


PITy 2015 Program do rocznych deklaracji podatkowych. Czy PIT40 może złożyć zleceniobiorca?

Jeśli pracownik złoży na ręce płatnika, czyli pracodawcy, przed 10 stycznia roku podatkowego formularz PIT-12, będzie mógł skorzystać z rozliczenia go przez płatnika składek  na druku PIT-40. Rozliczenie roczne PIT 2015 będzie wówczas spoczywało w gestii pracodawcy. Z podobnego przywileju nie może skorzystać zleceniobiorca. PITy 2015 Program wskaże, w jaki sposób powinien on samodzielnie rozliczyć swoje dochody z danego roku podatkowego, na właściwym druku Pit 2015.

Czytaj więcej


Piszę wzory prac magisterskich na zlecenie - czy muszę wykazać te niewielkie zarobki w moim PIT 2015?

Działalność polegającą na pisaniu wzorów prac magisterskich na zlecenie na gruncie prawa podatkowego można uznać za działalność wykonywaną osobiście lub działalność gospodarczą. Jeśli takie działania mają charakter powtarzalny i są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, wówczas podatnik powinien zarejestrować działalność gospodarczą. Jeśli jednak działalność wykonywana jest osobiście, bez zatrudniania osób trzecich, to nie wymaga ona rejestracji. Opodatkowanie dochodów pochodzących z działalności wykonywanej osobiście realizowane jest za pośrednictwem skali podatkowej. Rozliczenie roczne 2015 przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, powinno zostać złożone na formularzu podatkowym PIT-36, jako że podatnik sam w takim przypadku zobowiązany jest do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czytaj więcej


Nie wiem do którego US jestem przypisany - roczny Pit z Programem PITy 2015

Każdy podatnik w Polsce uzyskujący dochody opodatkowane w kraju, musi rozliczyć się z nich z fiskusem. Rozliczenie PIT 2015 podatnik musi złożyć w wyznaczonym terminie. Większość osób uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, z tytułu zawartych umów o pracę, rozlicza je na formularzu PIT-37. Pity 2015 należy wypełnić i złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, we właściwym Urzędzie Skarbowym. Można też przesłać wypełniony druk PIT za pomocą poczty elektronicznej.

Czytaj więcej


Literówki i brak podpisu - Unikamy niemądrych błędów dzięki Programowi PITy 2015

Jeśli podatnik składa roczne PITy 2015 w formie tradycyjnej, papierowej, musi pamiętać o konieczności ich podpisania i samodzielnego sprawdzenia. Musi skontrolować, czy deklaracja pit 2015 nie zawiera żadnych literówek, które byłyby powodem korekty zeznania podatkowego w przyszłości. Program PITy 2015 likwiduje konieczność samodzielnego kontrolowania poprawności wypełnianych druków PIT.

Czytaj więcej


Formalne i merytoryczne różnice między rozliczeniami PIT 36 a PIT 37

Opodatkowanie dochodów przy użyciu skali podatkowej powoduje, że roczne rozliczenia podatkowe podatnicy zmuszeni są składać do właściwego względem miejsca zamieszkania lub siedziby działalności Urzędu Skarbowego, na drukach PIT37 lub PIT36. Jakie różnice formalne i merytoryczne występują pomiędzy tymi dwoma drukami. Kiedy w zastosowaniu będzie formularz PIT-37, a kiedy podatnik bezwzględnie na swoje roczne rozliczenie podatkowe powinien wykorzystać druk PIT-36?

Czytaj więcej


Czy Internet odlicza się od dochodu? PITy 2015 Program do rozliczenia ulgi.

Regulacje prawne dotyczące zasad korzystania z ulgi na internet uległy zmianie. Początkowo ulga ta miała zniknąć całkowicie, ostatecznie jednak została, choć w mocno ograniczonym zakresie. Warto zatem zapoznać się ze zmienionymi regulacjami, aby sprawdzić, czy i kiedy mamy prawo do odliczenia ulgi internetowej w rozliczeniu rocznym 2013. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2014 roku, ulgę na internet można odliczyć od dochodu tylko w kolejno po sobie następujących dwóch latach, jednak tylko jeśli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystało się z tego odliczenia. Osoby, które w 2013 roku po raz pierwszy skorzystały z tej ulgi mogą ją odliczyć już tylko w 2014 roku. Limit tego odliczenia pozostaje na poziomie 760 zł rocznie – zatem kwota odliczenia nie uległa zmianie i maksymalnie taką kwotę można będzie wpisać na deklaracji w PITy 2014 programie.

Czytaj więcej


Czy aktywując PITy 2015 Program - trzeba znać szczegóły ustawy o opodatkowaniu PIT?

Wypełnienie i złożenie właściwego formularza podatkowego do Urzędu Skarbowego wielu polskim podatnikom spędza sen z powiek. Deklaracje Pity 2015 wypełniane samodzielnie, bez wsparcia biura rachunkowego czy osoby znającej się na zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wcale nie muszą być błędne. Nie trzeba też studiować ustawy o PIT, aby rozliczyć się ze swoich przychodów lub dochodów z Urzędem Skarbowym. PITy 2015 Program likwiduje problem rozliczenia podatkowego, a opodatkowanie PIT przestaje mieć dla polskich podatników jakiekolwiek tajemnice.

Czytaj więcej


Instalacja i deinstalacja

Czytaj więcej


W darmowym Programie PITy 2015 aktywne formularze zawsze na czas!

Obowiązek podatkowy wobec Urzędu Skarbowego zakłada, że każdy podatnik w Polsce, uzyskujący przychody opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, złoży odpowiednią deklarację podatkową fiskusowi, we wskazanym w ustawie terminie. Rozliczenie roczne 2015 powinno zostać zadeklarowane w Urzędach Skarbowych do 30 kwietnia 2016 roku, o ile jest rozliczeniem np. na druku PIT 2015 – PIT-37 czy PIT-36. Niektóre druki PIT trzeba bowiem złożyć wcześniej, niż do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego. Podatnik może pobrać wszystkie druki PITy 2015 z darmowego programu komputerowego. PITy 2015 Program posiada zawsze aktualne formularze rozliczeń podatkowych dla różnych grup podatników.

Czytaj więcej