RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

PIT z programem bezpłatnym


Podręczne informacje dla polskich podatników nt. e-deklaracji PIT

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym musi rozliczyć się z urzędem skarbowym w RP z całości swoich przychodów/dochodów, niezależnie od tego, na terenie jakiego kraju były one uzyskiwane. Może posłużyć się przy tym e-deklaracją podatkową PIT, czyli formularzem elektronicznym, wysyłanym do urzędu za pomocą poczty mailowej. E-deklaracja podatkowa może stwarzać wiele problemów dla podatników, którzy nigdy wcześniej samodzielnie nie rozliczali się z fiskusem, ani nie posługiwali się przy tym e-deklaracją. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące takich elektronicznych zeznań rocznych.

Czytaj więcej


Jak rozliczyć online PIT-28?

PIT-28 jest deklaracją podatkową, którą składają podatnicy - ryczałtowcy. Ryczałt jest formą opodatkowania przychodów pozyskiwanych z różnych źródeł, podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie ryczałtem umożliwia rozliczenie PIT online. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać taka e-deklaracja i kiedy powinien ryczałtowiec wysyłać swój PIT przez internet do urzędu skarbowego.

Czytaj więcej


Czy pracując na umowę zlecenia rozliczam się na PIT-37?

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, która może zostać zawarta pomiędzy zleceniobiorcą (pracownikiem) a zleceniodawcą (pracodawcą) w ściśle określonych w Kodeksie cywilnym przypadkach. Pozyskiwane z tytułu takiej  umowy dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego zleceniobiorcy muszą składać swoje rozliczenia PIT. Zestawienie podatkowe roczne osoby, która pozyskiwała dochody z umowy zlecenie, musi zostać złożone w tym samym terminie, co i inne rozliczenia, np. pracowników. Czy w przypadku zleceniobiorców właściwym wyborem w zakresie druków PIT będzie PIT-37?

Czytaj więcej


System e-Deklaracji podatkowych

Możliwość składania rocznych rozliczeń podatkowych PIT online, przez internet, z zastosowaniem poczty elektronicznej i programu do wypełniania e-PIT-ów, spowodował duże uproszczenie w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z fiskusem. Każda e-deklaracja jest traktowana na równi z deklaracją papierową przez fiskusa, a nawet urzędnicy namawiają podatników do tego, aby skorzystali z systemu e-PIT-ów. Dzięki temu mogą usprawnić swoją pracę, nie muszą wprowadzać ręcznie danych do systemu elektronicznego urzędu skarbowego ani ręcznie sprawdzać wszystkich deklaracji. System e-deklaracji podatkowych można powiedzieć, że stał się prawdziwą rewolucją w zakresie rozliczania obowiązkowego z fiskusem. Jakie były jego początki i jak funkcjonuje obecnie?

Czytaj więcej


Opcja e-Deklaracji, czyli wygodny PIT roczny

Od momentu, kiedy fiskus zrezygnował z obowiązkowego umieszczania na deklaracjach PIT przez internet podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, stopniowo wzrasta zainteresowanie podatników rozliczeniem elektronicznym. Opcja e-deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pozwala na szybkie, proste i w wielu przypadkach bezbłędne rozliczenie podatkowe, bez konieczności wychodzenia z domu.

Czytaj więcej


Opcja e-deklaracji PIT w programie online

E-deklaracje podatkowe PIT cieszą się w Polsce z roku na rok rosnącą popularnością. W 2016 roku, przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ponad 9,6 mln deklaracji podatkowych złożono za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jest to szybki i łatwy sposób, abyś i ty dopełnił swojej powinności wobec urzędu skarbowego i złożył PIT. Między innymi możesz to zrobić z wykorzystaniem programów dostępnych w trybie online, bez konieczności instalowania ich na dysku swojego komputera. Jakie zalety ma program online do wypełniania zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i czym właściwie różnią się one od tradycyjnych programów przeznaczonych do instalacji na dysku naszych komputerów?

Czytaj więcej


Czym jest UPO i kiedy się go dostaje?

Dzięki temu, że polskie Ministerstwo Finansów idzie z duchem czasu, dziś większość z nas ma możliwość składania swoich zeznań podatkowych przez internet. Zeznania e-PIT są wysyłane bezpośrednio z poziomu programu komputerowego, po wypełnieniu rozliczenia i zweryfikowaniu tożsamości podatnika. E-Deklaracja PIT, jeśli zostanie złożona poprawnie, wygeneruje dla nas UPO. To urzędowe potwierdzenie odbioru, które jest podstawą udowodnienia przez podatnika, że rozliczył się za dany rok z fiskusem, składając rozliczenie PIT przez internet. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat UPO oraz rozliczeń składanych online.

Czytaj więcej


E-deklaracje PIT dla podatników nowicjuszy - rady

Zawsze prędzej czy później przychodzi taki czas, że się usamodzielniasz i zaczynasz zarabiać. U niektórych już nawet w dzieciństwie lub w okresie nastoletnim zdarza się pozyskiwać pewne dochody. Wszystkie przychody lub dochody, które uzyskujesz jako polski podatnik, musisz rozliczyć w polskim urzędzie skarbowym. Innymi słowy, rozliczenie PIT cię nie ominie. Podatnicy mają możliwość składania rocznych zeznań podatkowych jako e-deklaracje, czyli przez internet, a także w wersji tradycyjnej, papierowej. Można je zanieść osobiście do urzędu skarbowego lub wysłać pocztą - najlepiej w takim przypadku zapłacić więcej za usługę listu poleconego i zwrotne potwierdzenie odbioru, aby mieć pewność , że nasz list rzeczywiście dotarł do adresata. Natomiast nie wychodząc z domu, możemy rozliczyć się dzięki systemowi e-deklaracje. Jak tego dokonać? Przedstawiamy praktyczny poradnik.

Czytaj więcej


PITy w formie e-Deklaracji to bardzo poręczny sposób na zobowiązanie wobec fiskusa!

Mieszkasz przez większą część roku w Polsce lub masz tu swoje centrum interesów osobistych lub gospodarczych, np. dom rodzinny albo własną firmę bądź stałą pracę? Zostaniesz uznany na mocy prawa za polskiego rezydenta podatkowego. W praktyce oznacza to, że co roku twoje deklaracje PITy będą musiały trafić do polskiego urzędu skarbowego i będziesz musiał uwzględnić w nich przychody lub dochody pozyskane nie tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale i za granicą.

Czytaj więcej


Rozliczenie dochodów zagranicznych jako e-Deklaracja podatkowa PIT

Podatnicy, będący polskimi rezydentami podatkowymi, są zobowiązani do rozliczenia się z polskim fiskusem ze swoich dochodów lub przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie dochodów w ramach deklaracji PITy powinno uwzględniać różne źródła przychodów, również dochody zagraniczne, jeśli takie uzyskiwał podatnik. Czy rozliczenie roczne w takim przypadku może zostać złożone przez podatnika w formie elektronicznej? Czy e-Deklaracja podatkowa PIT może ujmować dochody z zagranicy?

Czytaj więcej