RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

PIT korekta


Powiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego a prawo do korekty - PITy firm

Dzięki opcji korekty rocznego rozliczenia podatkowego podatnik ma możliwość naprawienia błędów, jakie popełnił w deklaracji złożonej w Urzędzie Skarbowym. Prawo do korekty PIT obowiązuje dla każdego podatnika, bez względu na wybraną metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez 5 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło złożenie PIT na ręce fiskusa. Czy kontrola skarbowa firmy i zawiadomienie o tym, że będzie prowadzone postępowanie kontrolne deklaracji rocznych powodują, że podatnik traci na pewien czas prawo do korekty swoich zeznań podatkowych?

Czytaj więcej


PIT-37, tabela G: gdy różnica między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych wynosi zero, jaki zwrot podatku?

Podatnicy będący polskimi rezydentami podatkowymi mają obowiązek złożenia w odpowiednim terminie, przy użyciu właściwego formularza podatkowego PIT, swoje rozliczenie podatkowe do Urzędu Skarbowego. Większość z nich posłuży się przy tym formularzem PIT-37, który przeznaczony jest dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika. W deklaracjach tych ważne miejsce zajmuje tabela G, w której wykazywana jest nadpłata lub dopłata podatku dochodowego. Kiedy następuje w praktyce zwrot podatku?

Czytaj więcej


Jak napisać korektę zeznania PIT-37 i czy konieczne jest pismo "czynny żal"

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochód lub przychód podlegający opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczając się samodzielnie podatnik może popełnić błąd, rzutujący na poprawność jego rozliczenia. Ma jednak prawo w ciągu 5 kolejnych lat na poprawę deklaracji rocznej. Rozliczenie PIT może być korygowane dowolną ilość razy. Jak powinna być dokonana korekta zeznania PIT-37? Czy w takim przypadku podatnik zobowiązany będzie również do złożenia dodatkowych załączników, takich jak na przykład pismo „czynny żal”?

Czytaj więcej


Wzór pisma czynny żal - żeby US nie wszczął działania egzekucyjnego z powodu błędnego Pit 2015

Podatnik, który dostrzeże w swojej deklaracji podatkowej błąd, np. omyłkowe wyliczenie podatku, powinien jak najszybciej złożyć w Urzędzie Skarbowym korektę wadliwego zeznania. Deklaracja PIT 2015 złożona z błędem może być bowiem podstawą dla fiskusa do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Rozliczenie roczne 2015 można skorygować, o ile nie upłynął jeszcze termin wskazany na rozliczenie podatkowe danego podatnika... Co wówczas? Otóż podatnik może uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, składając na ręce naczelnika Właściwego Urzędu Skarbowego tzw. czynny żal. Jak powinien tego dokonać?

Czytaj więcej


Nie wiem do którego US jestem przypisany - roczny Pit z Programem PITy 2015

Każdy podatnik w Polsce uzyskujący dochody opodatkowane w kraju, musi rozliczyć się z nich z fiskusem. Rozliczenie PIT 2015 podatnik musi złożyć w wyznaczonym terminie. Większość osób uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, z tytułu zawartych umów o pracę, rozlicza je na formularzu PIT-37. Pity 2015 należy wypełnić i złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, we właściwym Urzędzie Skarbowym. Można też przesłać wypełniony druk PIT za pomocą poczty elektronicznej.

Czytaj więcej


Formalne i merytoryczne różnice między rozliczeniami PIT 36 a PIT 37

Opodatkowanie dochodów przy użyciu skali podatkowej powoduje, że roczne rozliczenia podatkowe podatnicy zmuszeni są składać do właściwego względem miejsca zamieszkania lub siedziby działalności Urzędu Skarbowego, na drukach PIT37 lub PIT36. Jakie różnice formalne i merytoryczne występują pomiędzy tymi dwoma drukami. Kiedy w zastosowaniu będzie formularz PIT-37, a kiedy podatnik bezwzględnie na swoje roczne rozliczenie podatkowe powinien wykorzystać druk PIT-36?

Czytaj więcej


Jak wypełnić roczny PIT w postaci e-deklaracji? Na co zwrócić uwagę?

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym jeszcze kilka lat temu podatnik zobowiązany był do dostarczenia fiskusowi papierowego druku rozliczenia podatkowego. Dziś roczny PIT może być składany zarówno w formie tradycyjnej, papierowej, jak i przez Internet. E-deklaracja jest prostą i szybką formą rozliczenia podatkowego. Pity w formie edeklaracji pozwalają na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym bez potrzeby wychodzenia z domu. Dziś zdecydowana większość deklaracji podatkowych, za pośrednictwem których rozliczają się osoby fizyczne, może być składana przez Internet. Dzięki temu podatnicy oszczędzają czas i siedząc w zaciszu własnego domu rozliczają się szybko z fiskusem. Otrzymują również potwierdzenie złożenia e-deklaracji. Jak przebiega cały proces rozliczenia przez Internet? Na co zwrócić szczególną uwagę wypełniając deklarację elektroniczną?

Czytaj więcej


Czy jest możliwe, by jeden podatnik musiał złożyć kilka formularzy PITy 2015?

Z najprostszą w zasadzie formą rozliczenia podatkowego – spotykamy się w przypadku podatników wykonujących pracę zawodową na etacie. Ich roczne rozliczenie 2015 sporządzane jest na druku PIT-37. Mają oni również możliwość, aby ich formularze PITy 2015 zostały wypełnione i złożone we właściwym Urzędzie Skarbowym przez samych pracodawców, ale w takim przypadku podatnik nie może skorzystać z przysługujących mu odliczeń i ulg podatkowych. Znacznie lepiej jest więc wypełnić roczne rozliczenie 2015 samodzielnie. Pity 2015 Program okazuje się być bardzo pomocny przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej każdego podatnika, nie tylko tego, który pozyskuje dochody za pośrednictwem płatnika.

Czytaj więcej


PIT-11 od pracodawcy a samodzielne rozliczenie programem PIT 2015

PIT-11 jest informacją przekazywaną przez pracodawcę wszystkim zatrudnionym pracownikom z osobna. Pracodawca ma czas do 28 lutego 2016 roku na przekazanie podwładnym informacji PIT-11 za rok 2015. W formularzu tym muszą znaleźć się dane odnoszące się do uzyskanych przez podatników dochodów. Formularz PIT-11 wypełniony przez pracodawcę trafia również do Urzędu skarbowego. Wypełniając rozliczenie roczne 2015 tradycyjnie, ręcznie, lub za pośrednictwem programu komputerowego, zawsze podstawą do tego będzie PIT-11 od pracodawcy. Jeśli pracownik zatrudniony jest u kilku pracodawców, otrzyma kilka formularzy PIT-11. Program PIT 2015  pomoże mu samodzielnie uporać się z rozliczeniem podatkowym. Pity 2015 nie będą dla niego żadnym problemem, jeśli skorzysta z wymienionego programu, który etapami wskaże mu, jakie informacje podać w kolejnych rubrykach formularza.

Czytaj więcej


Program PITy 2015 do pobrania a spóźniona deklaracja podatkowa

Podatnicy, którzy zignorują ustawowy termin złożenia zeznania, narażają się na poważne problemy z urzędem skarbowym. Przypomnijmy, iż nieuzasadniona zwłoka w złożeniu deklaracji podatkowej jest traktowana przez fiskusa jako wykroczenie skarbowe. Taka kwalifikacja prawna drobnego - zdaniem wielu podatników – uchybienia, grozi naprawdę surowymi karami: od kary grzywny w wysokości podwójnego minimalnego wynagrodzenia (w 2012 r. było to 3000 zł) po karę więzienia w skrajnych sytuacjach. Pamiętajmy więc, iż urząd skarbowy rygorystycznie przestrzega terminów i nie toleruje spóźnialskich podatników!

Czytaj więcej