RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

rady ad PIT


Kupno mieszkania za dochód z akcji a rozliczenie PIT 2015

Dochody kapitałowe podatnik powinien rozliczyć z Urzędem Skarbowym, wypełniając swoje zestawienia pity 2015 na druku PIT-38, przeznaczonym dla dochodów ze sprzedaży kapitałów pieniężnych. Nie ma przy tym zastosowania żadna ulga, jeśli dochody ze zbycia akcji przeznaczone zostały na zakup mieszkania. Taki zakup, jeśli poczyniony był na kredyt hipoteczny, należy osobno rozliczyć z fiskusem, wypełniając druk PCC-3 i opłacając należny podatek od czynności cywilno-prawnych.

Czytaj więcej


Formalne i merytoryczne różnice między rozliczeniami PIT 36 a PIT 37

Opodatkowanie dochodów przy użyciu skali podatkowej powoduje, że roczne rozliczenia podatkowe podatnicy zmuszeni są składać do właściwego względem miejsca zamieszkania lub siedziby działalności Urzędu Skarbowego, na drukach PIT37 lub PIT36. Jakie różnice formalne i merytoryczne występują pomiędzy tymi dwoma drukami. Kiedy w zastosowaniu będzie formularz PIT-37, a kiedy podatnik bezwzględnie na swoje roczne rozliczenie podatkowe powinien wykorzystać druk PIT-36?

Czytaj więcej


Wynajmuję mieszkanie i podniesiono mi czynsz - czy wpłynie to na moją roczną deklarację PIT?

Do urzędu skarbowego musimy przekazać informację o wysokości naszych dochodów, obliczanych poprzez odjęcie od przychodu – kosztów uzyskania tego przychodu. Służą temu składane pod koniec każdego roku podatkowego zestawienia Pity. Nie wykazujemy w nich natomiast naszych wydatków związanych z życiem codziennym, na przykład opłat za przedszkole dziecka czy kwot wydanych na żywność. Poza sferą zainteresowania urzędu skarbowego zazwyczaj pozostają również nasze wydatki związane z eksploatacją mieszkania. Jest jednak jeden wyjątek – jedna sytuacja, w której płacony przez nas czynsz (a także zmiany w jego wysokości) będzie wpływać na roczną deklarację PIT. Mamy z nią do czynienia, gdy w wynajmowanym mieszkaniu prowadzimy działalność gospodarczą. Ale tylko pod warunkiem, że czynsz może być uznany za koszt uzyskania przychodu. Kiedy ma to miejsce? Decyduje o tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej


Gdy pożyczka od brata przechodzi w formę darowizny - czy jest to możliwe i jak wpłynie na moje rozliczenie Pit

Pożyczenie pieniędzy na przykład od brata jest tańsze, szybsze i mniej ryzykowne (nie obawiamy się interwencji komornika w przypadku chwilowej niewypłacalności), niż zapożyczenie się w banku lub innej instytucji finansowej. Z kolei członkowie naszej rodziny zazwyczaj nie domagają się od nas deklaracji o zarobkach, wskazania żyrantów, czy wreszcie płacenia odsetek. Ale nawet pożyczka od brata może nakładać na nas obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego o otrzymaniu gotówki w tej właśnie formie. Czy jednak zawsze musimy dostarczać taką informację? I czy płacimy od takiej pożyczki – podatek? Oraz czy wykazujemy ten fakt w rozliczeniu Pit? W przypadku pożyczek od najbliższej rodziny — czyli osób należących do tak zwanej I grupy podatkowej (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy) — mamy szansę w ogóle nie płacić podatku od otrzymanej kwoty. Obowiązuje tu jednak limit 9637 złotych. A zatem, jeżeli brat pożyczył nam na przykład 3000 złotych, nie zapłacimy podatku. Co więcej, pożyczek od najbliższej rodziny w kwocie nie przekraczającej 9637 złotych nie musimy nawet zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Tym samym nie musimy ich wykazywać w naszych deklaracjach PITy.

Czytaj więcej


Czy Internet odlicza się od dochodu? PITy 2015 Program do rozliczenia ulgi.

Regulacje prawne dotyczące zasad korzystania z ulgi na internet uległy zmianie. Początkowo ulga ta miała zniknąć całkowicie, ostatecznie jednak została, choć w mocno ograniczonym zakresie. Warto zatem zapoznać się ze zmienionymi regulacjami, aby sprawdzić, czy i kiedy mamy prawo do odliczenia ulgi internetowej w rozliczeniu rocznym 2013. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2014 roku, ulgę na internet można odliczyć od dochodu tylko w kolejno po sobie następujących dwóch latach, jednak tylko jeśli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystało się z tego odliczenia. Osoby, które w 2013 roku po raz pierwszy skorzystały z tej ulgi mogą ją odliczyć już tylko w 2014 roku. Limit tego odliczenia pozostaje na poziomie 760 zł rocznie – zatem kwota odliczenia nie uległa zmianie i maksymalnie taką kwotę można będzie wpisać na deklaracji w PITy 2014 programie.

Czytaj więcej


Czy deklaracja PIT 2015 przez Internet jest najszybszą formą rozliczenia z fiskusem?

Podatnicy zobowiązani do corocznych rozliczeń z fiskusem muszą być świadomi, iż najpóźniej do 30 kwietnia 2016 powinni dostarczyć do Urzędu Skarbowego swój PIT za ubiegły rok podatkowy. Dokumenty dostarczyć można nie tylko w tradycyjny sposób, czyli zanosząc zeznanie do właściwego terytorialnie Urzędu, deklaracja PIT 2015 może być złożona także w formie elektronicznej. Warto wiedzieć, iż rozliczenie roczne 2015 w formie elektronicznej zapewnia większą wygodę podatnikowi. Nie wychodząc z domu oszczędzamy swój cenny czas, a deklaracja jest tak samo ważna jak ta papierowa, złożona w siedzibie fiskusa.

Czytaj więcej


Na co zwrócić uwagę podczas wypełniania e-Deklaracji?

Możliwość wysyłania PIT przez Internet jest wygodną opcją dla podatników, którzy nie muszą stać w długich kolejkach w Urzędach Skarbowych w okresie rozliczenia podatkowego. Zwykle pod koniec kwietnia w Urzędach ustawiały się bardzo długie kolejki do złożenia deklaracji podatkowej, w których niekiedy trzeba było stać nawet po kilka godzin, aby skutecznie złożyć poprawne rozliczenie podatkowe. Dziś to programy komputerowe mogą sprawdzić czy nasza e-Deklaracja jest formalnie poprawna. Także przez Internet można wysłać fiskusowi swoje rozliczenie podatkowe, wraz z wymaganymi załącznikami. Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych sprawach, aby wysłana e-Deklaracja nie wymagała później korekty i żeby podatnik nie był do niej wzywany przez Urząd Skarbowy.

Czytaj więcej


Jak wypełnić roczny PIT w postaci e-deklaracji? Na co zwrócić uwagę?

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym jeszcze kilka lat temu podatnik zobowiązany był do dostarczenia fiskusowi papierowego druku rozliczenia podatkowego. Dziś roczny PIT może być składany zarówno w formie tradycyjnej, papierowej, jak i przez Internet. E-deklaracja jest prostą i szybką formą rozliczenia podatkowego. Pity w formie edeklaracji pozwalają na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym bez potrzeby wychodzenia z domu. Dziś zdecydowana większość deklaracji podatkowych, za pośrednictwem których rozliczają się osoby fizyczne, może być składana przez Internet. Dzięki temu podatnicy oszczędzają czas i siedząc w zaciszu własnego domu rozliczają się szybko z fiskusem. Otrzymują również potwierdzenie złożenia e-deklaracji. Jak przebiega cały proces rozliczenia przez Internet? Na co zwrócić szczególną uwagę wypełniając deklarację elektroniczną?

Czytaj więcej


Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

Czytaj więcej


Czy jest możliwe, by jeden podatnik musiał złożyć kilka formularzy PITy 2015?

Z najprostszą w zasadzie formą rozliczenia podatkowego – spotykamy się w przypadku podatników wykonujących pracę zawodową na etacie. Ich roczne rozliczenie 2015 sporządzane jest na druku PIT-37. Mają oni również możliwość, aby ich formularze PITy 2015 zostały wypełnione i złożone we właściwym Urzędzie Skarbowym przez samych pracodawców, ale w takim przypadku podatnik nie może skorzystać z przysługujących mu odliczeń i ulg podatkowych. Znacznie lepiej jest więc wypełnić roczne rozliczenie 2015 samodzielnie. Pity 2015 Program okazuje się być bardzo pomocny przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej każdego podatnika, nie tylko tego, który pozyskuje dochody za pośrednictwem płatnika.

Czytaj więcej