RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

rady ad PIT


Nie wiem, w jakiej formie rozliczyć się z najmu, czyli pytania o korzystne zestawienia PITy

Czerpanie korzyści finansowych z tytułu wynajmowania nieruchomości mieszkalnej lub innej, rodzi po stronie wynajmującego, właściciela np. mieszkania, obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Konieczne będzie w tym względzie złożenie zestawienia PITy. Problem w tym, że rozliczenie roczne może być w takim wypadku składane na druku PIT-36 lub PIT-28. Oznacza to, że dochody z najmu mogą być opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Który sposób będzie korzystniejszy dla podatnika i z czym wybór takiego opodatkowania będzie się wiązał? Opodatkowanie dochodów z najmu ryczałtem upraszcza księgowość podatnika, ale nie umożliwia m.in. dokonania wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem czy odliczenia od kwoty przychodów, kosztów ich uzyskania w danym roku podatkowym. Które rozliczenie PIT będzie więc korzystniejsze dla samego wynajmującego?

Czytaj więcej


Umowa uaktywniająca a PIT 2015

Do niedawna większość niań w Polsce pracowała w tzw. szarej strefie, co oznaczało, że wykonywały one pracę bez żadnej umowy zawartej z rodzicami dziecka, jakim się opiekowały. Automatycznie nie miały opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W momencie, gdy chorowały, nie mogły liczyć na żadne świadczenia z ZUS. Obecnie podstawą zatrudniania niani może być umowa uaktywniająca. Na jej podstawie rodzic może zatrudnić daną osobę jako opiekunkę do dziecka i wypłacać jej wynagrodzenie. Czy dochody niani pozyskiwane w taki sposób podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy formularz PIT 2013 niani będzie musiał uwzględniać je do opodatkowania?

Czytaj więcej


Dochody niani w rozliczeniu PIT 2015

Jeszcze kilka lat temu zdecydowana większość opiekunek do dzieci w Polsce pracowała w tzw. szarej strefie, uzyskując dochody wyłącznie w gotówce, nieopodatkowane. Nianie nie mogły liczyć na zabezpieczenie społeczne z ZUS, ponieważ nie były zarejestrowane jako osoby ubezpieczone. Obecnie jest inaczej, bowiem nianię rodzice mogą wygodnie i prosto zatrudnić na podstawie tzw. umowy uaktywniającej. Niemniej, w takim przypadku dochody niani są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jakie rozliczenie PIT 2013 powinna złożyć niania w Urzędzie Skarbowym? Czy zeznania pity za rok 2013 opiekunek do dziecka będą tożsame z tymi składanymi przez pracowników etatowych czy zleceniobiorców?

Czytaj więcej


PIT-37, tabela G: gdy różnica między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych wynosi zero, jaki zwrot podatku?

Podatnicy będący polskimi rezydentami podatkowymi mają obowiązek złożenia w odpowiednim terminie, przy użyciu właściwego formularza podatkowego PIT, swoje rozliczenie podatkowe do Urzędu Skarbowego. Większość z nich posłuży się przy tym formularzem PIT-37, który przeznaczony jest dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika. W deklaracjach tych ważne miejsce zajmuje tabela G, w której wykazywana jest nadpłata lub dopłata podatku dochodowego. Kiedy następuje w praktyce zwrot podatku?

Czytaj więcej


Korekta PIT 36 - poradnik

Rozliczenie PIT-36 to jeden z najbardziej popularnych druków podatkowych wypełnianych przez polskich rezydentów podatkowych. PIT 36 przeznaczony jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. Dochody te musieli ponadto uzyskiwać samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, co oznacza, że sami byli odpowiedzialni za obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. PIT-36, podobnie jak i wszystkie inne formularze podatkowe, podlegają korekcie. Korekta PIT 36 dokonana może zostać podatnika na papierowym druku podatkowym lub z wykorzystaniem e-deklaracji. Jak powinna być dokonana korekta Pit w przypadku druku PIT-36?

Czytaj więcej


PIT 39 - instrukcja, jak wypełnić

Polski rezydent podatkowy zobowiązany jest do rozliczenia się z polskim Urzędem Skarbowym z dochodów lub przychodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym, o ile ich źródła podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód do opodatkowania może być generowany przez sprzedaż nieruchomości w danym roku podatkowym. Jeśli podatnik nie miał prawa do skorzystania w takim przypadku z ulg podatkowych i zwolnienia z opłacania podatku od przychodu ze zbycia nieruchomości, będzie zobowiązany do rozliczenia przychodu powstałego ze sprzedaży nieruchomości na odpowiednim druku podatkowym. Takim drukiem będzie rozliczenie PIT-39. Jak wypełnić taki formularz podatkowy i w jakim terminie powinien on trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego, aby obowiązek podatkowy został zrealizowany, zaś podatnik nie narażał się na przykre konsekwencje ze strony fiskusa?

Czytaj więcej


PIT 39 - co rozliczamy na tym formularzu, jak wypełniamy

Przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych może pochodzić z pracy wykonywanej przez podatnika, albo na przykład ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulg podatkowych i zwolnienia z opłacania podatku od przychodu ze zbycia nieruchomości, będzie musiał rozliczyć taką sprzedaż składając odpowiedni formularz pit we właściwym względem jego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Takim formularzem będzie rozliczenie PIT 39. Dla kogo właściwy będzie taki formularz pit i kiedy należy go złożyć w urzędzie? Jak wypełnić PIT-39?

Czytaj więcej


Formularze Pity główne i załączniki - czym się różnią

Podatnicy muszą składać formularze Pity chcąc wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Każdy podatnik wybiera takie PITy główne, które są zgodne z wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, deklaracje główne mogą mieć odpowiednie PITy załączniki, które pozwalają między innymi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych. Czym różnią się między sobą załączniki i PITy główne?

Czytaj więcej


Wzór pisma czynny żal - żeby US nie wszczął działania egzekucyjnego z powodu błędnego Pit 2015

Podatnik, który dostrzeże w swojej deklaracji podatkowej błąd, np. omyłkowe wyliczenie podatku, powinien jak najszybciej złożyć w Urzędzie Skarbowym korektę wadliwego zeznania. Deklaracja PIT 2015 złożona z błędem może być bowiem podstawą dla fiskusa do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Rozliczenie roczne 2015 można skorygować, o ile nie upłynął jeszcze termin wskazany na rozliczenie podatkowe danego podatnika... Co wówczas? Otóż podatnik może uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, składając na ręce naczelnika Właściwego Urzędu Skarbowego tzw. czynny żal. Jak powinien tego dokonać?

Czytaj więcej


W roku 2015 założyłem portal w Internecie - powinienem rozliczyć się w PIT 2015 z przychodów z reklam na moim portalu?

Portal internetowy może przynosić niebagatelne przychody właścicielowi, z których może on nawet się utrzymywać, jeśli portal będzie dobrze wypromowany w  sieci internetowej. Umieszczane w obrębie stron internetowych reklamy są sposobem na dorabianie dla wielu osób w Polsce. Muszą być one jednak świadome tego, że przychody pochodzące z reklam w portalu internetowym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Konieczne jest więc, aby zeznanie podatkowe Pit 2015 podatnika, który osiąga takie przychody, ujmowało je w sposób właściwy.

Czytaj więcej