RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

rady ad PIT


Roczne PITy z ulgą na dzieci a rozliczenie PIT drogą elektroniczną

Roczne PITy podatników mogą trafić do urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania na trzy sposoby: przy osobistej wizycie podatnika w urzędzie, pocztą za pośrednictwem listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet. Jeśli podatnik decyduje się na rozliczenie PIT drogą elektroniczną, nie rezygnuje tym samym z możliwości zastosowania w nim ulg i preferencji podatkowych. Może on zastosować w e-deklaracji rocznej ulgę rodzinną. Jak powinna być rozliczona prawidłowo ulga na dzieci w PIT składanym online?

Czytaj więcej


Podpis elektroniczny na e-Deklaracji - konieczny czy nie?

Podpis własnoręczny na deklaracji podatkowej PIT wymagany jest zawsze wtedy, gdy jest ona składana w formie tradycyjnej, na druku papierowym - osobiście w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem Poczty Polskiej i listu poleconego. Natomiast jeśli składana jest e-Deklaracja podatkowa, czyli zeznanie podatkowe roczne przez internet, podpis własnoręczny nie może być na niej złożony. Czy musi go zatem zastąpić podpis elektroniczny?

Czytaj więcej


Przychód ze sprzedaży nieruchomości, czyli zeznanie PIT-39

Odpłatne zbycie nieruchomości powoduje, że po stronie podatnika powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze sprzedaży nieruchomości generalnie rozlicza się, wypełniając zeznanie podatkowe roczne z wykorzystaniem deklaracji PIT-39. A w jakim terminie formularz Pit 39 powinien trafić do Urzędu Skarbowego i w jaki sposób poprawnie się go wypełnia?

Czytaj więcej


Dlaczego warto składać roczne PITy jako deklaracje przez Internet?

Większość podatników w Polsce ma możliwość złożenia PIT za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej, z wykorzystaniem dostępnych w sieci programów. Deklaracje przez Internet wypełniana jest przy komputerze, a podatnik może korzystać z wszelkich podpowiedzi umieszczonych w kreatorze rozliczenia podatkowego. Wszystko to powoduje, że roczne PITy można dziś bez trudu wypełnić samodzielnie i wywiązać się w ten sposób z obowiązku podatkowego wobec fiskusa, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dlaczego warto skorzystać z takiego sposobu na rozliczenie roczne PIT? Jakie korzyści dla podatnika są z nim związane?

Czytaj więcej


Podpowiadamy, jak rozliczyć PITy jako eDeklaracje

Obowiązkiem każdego polskiego rezydenta podatkowego jest złożenie w polskim urzędzie skarbowym rocznej deklaracji podatkowej Pit. Wszystkie PITy podatników powinny trafić do właściwego urzędu w terminach wskazanych ustawą. Można je złożyć osobiście, posługując się tradycyjnym, papierowym drukiem PIT, wypełnionym ręcznie lub w komputerze, albo wysłać taki formularz podatkowy PIT listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Alternatywną możliwością, z której korzysta coraz więcej podatników, jest składanie rozliczenia PIT przez internet. Pod względem swojej konstrukcji eDeklaracja podatkowa niczym nie różni się od deklaracji tradycyjnej, w wersji papierowe. Jak wypełnia się edeklaracje pit i jak w praktyce podatnik może się nimi posłużyć?

Czytaj więcej


Powiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego a prawo do korekty - PITy firm

Dzięki opcji korekty rocznego rozliczenia podatkowego podatnik ma możliwość naprawienia błędów, jakie popełnił w deklaracji złożonej w Urzędzie Skarbowym. Prawo do korekty PIT obowiązuje dla każdego podatnika, bez względu na wybraną metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez 5 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło złożenie PIT na ręce fiskusa. Czy kontrola skarbowa firmy i zawiadomienie o tym, że będzie prowadzone postępowanie kontrolne deklaracji rocznych powodują, że podatnik traci na pewien czas prawo do korekty swoich zeznań podatkowych?

Czytaj więcej


Jak rozliczyć online PIT-28?

PIT-28 jest deklaracją podatkową, którą składają podatnicy - ryczałtowcy. Ryczałt jest formą opodatkowania przychodów pozyskiwanych z różnych źródeł, podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie ryczałtem umożliwia rozliczenie PIT online. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać taka e-deklaracja i kiedy powinien ryczałtowiec wysyłać swój PIT przez internet do urzędu skarbowego.

Czytaj więcej


Czy roczny PIT można rozliczyć w centrum handlowym?

Rozliczenia PITy co roku wypełniane są przez miliony polskich podatników, posiadających status polskiego rezydenta podatkowego. Roczny PIT powinien być każdorazowo wypełniony na odpowiednim druku deklaracji podatkowej, z wykorzystaniem właściwych danych liczbowych. Duża część podatników w Polsce rozlicza się z fiskusem za pośrednictwem płatników, dlatego dysponują informacjami podatkowymi, które ułatwią rozliczenie. Taką informacją podatkową jest m.in. PIT-11 uzyskiwany przez pracowników etatowych od pracodawców. Problem w tym, że wielu z nas nie wie nawet, jaki PIT wybrać spośród dostępnych formularzy ani jak go prawidłowo wypełnić. Na szczęście z pomocą przychodzą doradcy podatkowi z urzędów skarbowych, którzy m.in. w 2017 roku ustawili swoje stanowiska w centrach handlowych, aby ułatwić podatnikom prawidłowe rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej


Dochody małoletniego dziecka a PIT/ZG

Rodzic zobowiązany jest rozliczyć zagraniczne dochody małoletniego dziecka oraz wszelkie inne dochody, jeśli spełnione są warunki wskazane w ustawie podatkowej PIT. W takich przypadkach wraz z własną deklaracją podatkową PIT-36 złoży także odpowiedni załącznik PIT/ZG.

Czytaj więcej


W jakich sytuacjach wydaje się tzw. interpretacje indywidualne?

Prawem podatnika w Polsce jest zwrócenie się do odpowiednich organów podatkowych o wyjaśnienia dotyczące poprawności stosowania przepisów. Interpretacje indywidualne pozwalają na rozwianie wątpliwości co do tego, jak interpretować prawo i jak płacić podatki. Są one wydawane na podstawie różnych ustaw podatkowych, między innymi ustawy o PIT. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach i kto wydaje interpretacje indywidualne w Polsce?

Czytaj więcej