RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

deklaracje podatkowe roczne


Rozliczenie roczne po terminie - spóźniony PIT

Podatnik powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym ze swoich ubiegłorocznych dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, korzystając z odpowiedniego druku rozliczenia podatkowego. Rozliczenie roczne ponadto powinno trafić na ręce fiskusa we wskazanym w ustawie o PIT z 26 lipca 1991 roku terminie. Co jednak się stanie, jeśli podatnik spóźni się z dokonaniem rozliczenia? Jakie konsekwencje niesie za sobą spóźniony PIT?

Czytaj więcej


Kto nie może wypełnić edeklaracji PIT?

Istnieją grupy podatników, które nie są zobowiązane do tego by składać fiskusowi coroczne rozliczenia Pity. Do tych grup obywateli należą przede wszystkim osoby nieletnie lub pełnoletnie, które nie zarobkują wcale i nie pobierają żadnych dodatków lub ulg, a także emeryci i renciści, dla których jedynym płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Pit nie wypełniają także osoby bezrobotne, które otrzymują zasiłek, gdyż w ich przypadku płatnikiem jest Powiatowy Urząd Pracy (PUP), który automatycznie wysyła informacje o dochodach i składkach wprost do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Kolejną grupą, którą należy wymienić są Polacy, którzy pracują za granicą a ich tak zwany ośrodek interesów zawodowych i rodzinnych znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej. Osoby tego typu rozliczają swoje podatki u fiskusa z tego kraju, w którym przebywają długotrwale lub na stałe, a dokładniej mówiąc – dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym. Wszyscy inni obywatele naszego kraju zobowiązani są do składania zeznań we właściwych terytorialnie oddziałach Urzędu Skarbowego. Forma dostarczania PIT nie ma znaczenia. Podatnicy mogą składać formularze w sposób standardowy przynosząc wydrukowany dokument do urzędu lub może to być także edeklaracja PIT, czyli formularz wysłany przez internet.

Czytaj więcej


Edeklaracja - sprawdź, jak to się robi

Obowiązkiem każdego podatnika, który w poprzednim roku podatkowym osiągał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest rozliczenie ich z fiskusem z tytułu podatku dochodowego. W tym celu podatnicy będący polskimi rezydentami podatkowymi, składają we właściwych względem ich miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, Urzędzie Skarbowym, rozliczenia PIT. Od kilku lat zamiast składać papierowe zeznania podatkowe, podatnicy mogą w większości przypadków przy rozliczaniu się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, posłużyć się elektroniczną deklaracją. Edeklaracja oszczędza czas podatnika i pozwala na wygodne rozliczenie z fiskusem. Co więcej, edeklaracja podatkowa przydatna będzie także dla przedsiębiorców, będących aktywnymi podatnikami podatku VAT. Jak wypełnić edeklarację podatkową, aby poprawnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

Czytaj więcej


Czym się kierować przy wyborze odpowiedniego formularza PIT dla siebie?

Podatnicy rozliczają się z fiskusem z tytułu uzyskanych w poprzednim roku przychodów lub dochodów, objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór odpowiedniego formularza PIT powinien opierać się o to, z jakiego źródła pochodzą dochody bądź przychody podatnika z ubiegłego roku podatkowego. Problem pojawia się wtedy, gdy podatnik uzyskiwał dochody i przychody z kilku różnych źródeł, opodatkowanych w zupełnie odmienny sposób. Pamiętajmy, że różnice między drukami Pity nie są przypadkowe, bowiem w inny sposób rozlicza się na przykład dochody opodatkowane podatkiem liniowym, a inaczej przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jak wybrać odpowiedni na swoje rozliczenie podatkowe formularz PIT?

Czytaj więcej


EDeklaracja dla początkujących - mini poradnik

Pomimo faktu, że eDeklaracje są składane coraz częściej w polskich Urzędach Skarbowych, wielu podatników obawia się nimi posługiwać w momencie wypełniania swoich deklaracji Pity. Wolą wysłać papierowy druk PIT listem poleconym na adres urzędu, albo zanieść rozliczenie roczne osobiście fiskusowi. Niemniej, elektroniczne deklaracje podatkowe dają oszczędność czasu. Nie trzeba nigdzie chodzić, tylko można bezpośrednio z domu lub z biura własnej firmy wypełnić rozliczenie roczne, dołączyć do niego odpowiednie załączniki, a następnie wysłać je pocztą elektroniczną do fiskusa. Przedstawiamy poradnik, który śmiało mógłby nosić tytuł „EDeklaracja dla początkujących”. Nasz zbiór wskazówek powinien pomóc każdemu podatnikowi, który nie do końca wie, jak wypełnić e-rozliczenie podatkowe i wysłać je fiskusowi w trybie online.

Czytaj więcej


Dochody z zagranicy (praca w Anglii) i rozliczenie PIT w Polsce po powrocie

Polska emigracja na Wyspach Brytyjskich utworzyła na przestrzeni ostatnich 10 lat ogromną społeczność. Anglicy doceniają nasze zaangażowanie w pracę i solidność, dlatego też pracownicy mogą liczyć na zatrudnienie w angielskich firmach. Praca w Wielkiej Brytanii może być sposobem na to, aby odbudować swoje finanse i zdobyć pieniądze na budowę domu w Polsce. Niektórzy emigranci po kilku latach pracy w Wielkiej Brytanii postanawiają powrócić do ojczyzny i tu układać sobie życie. Wielu z nich już podczas wyjazdu wiedziało, że nie chce na stałe osiedlać się na Wyspach, a przygodę z pracą w Anglii traktuje tymczasowo. Jak takie osoby powinny rozliczyć dochody z zagranicy, jeśli rozliczenie PIT po powrocie składają w polskim Urzędzie Skarbowym?

Czytaj więcej


Weryfikacja danych podatnika PIT: NIP czy PESEL?

Wypełniając roczne rozliczenie podatkowe PIT podatnicy muszą wypełnić poprawnie wszystkie pola formularza przeznaczone do wypełnienia dla nich. Pozostałe, oznaczone w odpowiedni sposób pola formularza PIT wypełnia Urząd Skarbowy, do którego składają deklarację roczną. Na górze każdego formularza podatkowego, na pierwszej stronie, znajduje się miejsce na wpisanie numeru identyfikacji podatkowej. Wielu podatników ma problem, czy w miejscu tym powinni podać swój numer NIP, nadany przez Urząd Skarbowy, czy powinni raczej posłużyć się numerem PESEL? Jakie zasady obowiązują przy tym polskich podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?

Czytaj więcej


Pospieszmy się - powoli umyka termin dla zeznań PITy

Polscy rezydenci podatkowi, objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, powinni rozliczyć się z sumy swoich dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, w kraju i poza jego granicami, składając w Urzędzie Skarbowym odpowiednie zeznania PITy. Jaki jest termin dla zeznań PITy na ich złożenie na ręce fiskusa? Co grozi podatnikowi, który swoje zestawienie Pit złoży po terminie wskazanym w ustawie o PIT?

Czytaj więcej


Piszę wzory prac magisterskich na zlecenie - czy muszę wykazać te niewielkie zarobki w moim PIT 2015?

Działalność polegającą na pisaniu wzorów prac magisterskich na zlecenie na gruncie prawa podatkowego można uznać za działalność wykonywaną osobiście lub działalność gospodarczą. Jeśli takie działania mają charakter powtarzalny i są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, wówczas podatnik powinien zarejestrować działalność gospodarczą. Jeśli jednak działalność wykonywana jest osobiście, bez zatrudniania osób trzecich, to nie wymaga ona rejestracji. Opodatkowanie dochodów pochodzących z działalności wykonywanej osobiście realizowane jest za pośrednictwem skali podatkowej. Rozliczenie roczne 2015 przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, powinno zostać złożone na formularzu podatkowym PIT-36, jako że podatnik sam w takim przypadku zobowiązany jest do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czytaj więcej


W roku 2015 założyłem portal w Internecie - powinienem rozliczyć się w PIT 2015 z przychodów z reklam na moim portalu?

Portal internetowy może przynosić niebagatelne przychody właścicielowi, z których może on nawet się utrzymywać, jeśli portal będzie dobrze wypromowany w  sieci internetowej. Umieszczane w obrębie stron internetowych reklamy są sposobem na dorabianie dla wielu osób w Polsce. Muszą być one jednak świadome tego, że przychody pochodzące z reklam w portalu internetowym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Konieczne jest więc, aby zeznanie podatkowe Pit 2015 podatnika, który osiąga takie przychody, ujmowało je w sposób właściwy.

Czytaj więcej