RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

podatnicy PIT


Podstawowe różnice między PIT przez Internet a tradycyjnym (papierowym) rozliczeniem rocznym

Rozliczenia roczne PITy pozwalają polskim rezydentom podatkowym na wywiązanie się z obowiązku rozliczenia podatkowego z fiskusem, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczanego od dochodów lub przychodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym. Rozliczenie PIT można złożyć na kilka różnych sposobów. Tradycyjne, papierowe formularze podatkowe składa się osobiście, we właściwym względem miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym lub też listem poleconym Pocztą Polską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Można także wygodnie, bez wychodzenia z domu złożyć zeznanie PIT przez Internet. Jakie występują różnice pomiędzy formularzem PIT papierowym, a elektronicznym?

Czytaj więcej


Powiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego a prawo do korekty - PITy firm

Dzięki opcji korekty rocznego rozliczenia podatkowego podatnik ma możliwość naprawienia błędów, jakie popełnił w deklaracji złożonej w Urzędzie Skarbowym. Prawo do korekty PIT obowiązuje dla każdego podatnika, bez względu na wybraną metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez 5 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło złożenie PIT na ręce fiskusa. Czy kontrola skarbowa firmy i zawiadomienie o tym, że będzie prowadzone postępowanie kontrolne deklaracji rocznych powodują, że podatnik traci na pewien czas prawo do korekty swoich zeznań podatkowych?

Czytaj więcej


Podręczne informacje dla polskich podatników nt. e-deklaracji PIT

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym musi rozliczyć się z urzędem skarbowym w RP z całości swoich przychodów/dochodów, niezależnie od tego, na terenie jakiego kraju były one uzyskiwane. Może posłużyć się przy tym e-deklaracją podatkową PIT, czyli formularzem elektronicznym, wysyłanym do urzędu za pomocą poczty mailowej. E-deklaracja podatkowa może stwarzać wiele problemów dla podatników, którzy nigdy wcześniej samodzielnie nie rozliczali się z fiskusem, ani nie posługiwali się przy tym e-deklaracją. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące takich elektronicznych zeznań rocznych.

Czytaj więcej


Przepisy PIT w kontekście e-Deklaracji

E-deklaracje podatkowe są traktowane w Polsce, przez polską administrację skarbową, na równi z tradycyjnymi, papierowymi formularzami, na których można wypełnić roczne zeznanie podatkowe. Dlaczego tak jest i które przepisy PIT wskazują na to, że nie ma znaczenia w świetle ważności deklaracji podatkowej, czy zostanie ona przyniesiona osobiście przez podatnika do urzędu skarbowego, przysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru czy też dostarczona w trybie online, za pośrednictwem poczty e-mail podatnika.

Czytaj więcej


Jak skorygować e-deklarację podatkową?

Popełnienie błędu w deklaracji rocznej PIT nie musi zakończyć się dla podatnika karą finansową czy innymi, przykrymi konsekwencjami ze strony fiskusa. Może on nawet w okresie rozliczenia podatkowego złożyć korektę deklaracji podatkowej i wówczas żadne przykre konsekwencje nie staną się jego udziałem. Prawo do korekty deklaracji przysługuje podatnikom w Polsce bez względu na to, czy wypełniali zeznanie PIT przez internet czy też posłużyli się papierowym formularzem deklaracji podatkowej. E-deklaracja traktowana jest bowiem na równi z tradycyjnymi drukami. Sprawdźmy zatem, jak powinna wyglądać korekta e-deklaracji i czy taka korekta PIT musi być złożona w z góry założonym terminie?

Czytaj więcej


Rozliczenia podatkowe indywidualne - jak złożyć zoptymalizowany PIT?

Rozliczenie indywidualne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych składa się na własne nazwisko. Można tego dokonać albo na papierowym druku i zanosząc go do urzędu skarbowego lub wysyłając listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo posługując się e-deklaracją podatkową PIT. Takie rozliczenia podatkowe można oczywiście optymalizować, co sprowadza się do posługiwania się legalnymi metodami zmniejszania podatku dochodowego należnego fiskusowi. Jak tego dokonać? Sprawdź z nami!

Czytaj więcej


E-Deklaracje za rok 2017, czyli PIT przez net - zobacz, jakie to proste!

E-Deklaracje za rok 2017 to wygodny sposób na rozliczenie się z fiskusem. Nie trzeba pobierać ani drukować żadnych papierowych formularzy PIT, składać na nich swój własnoręczny podpis i odwiedzać urząd skarbowy lub urząd pocztowy, aby dokonać ostatecznego złożenia zeznania rocznego. PIT przez internet dla wielu jest jednak przysłowiową „czarną magią”. Postaramy się go odczarować. Przedstawiamy skrócony poradnik, jak w prosty sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej


Do jakiej wysokości nagroda w konkursie nie musi być wykazywana w zestawieniu PIT?

Uzyskanie w poprzednim roku podatkowym przez polskiego rezydenta podatkowego dochodu rodzi konieczność jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Istnieją różne źródła przychodów podatników. Do jednego z nich zalicza się konkursy i loterie, w których do wygrania są nagrody pieniężne i rzeczowe. Niemniej nie każda osoba, która wygra nagrodę w konkursie będzie musiała ująć wartość wygranej w zeznaniu podatkowym PIT. Nagroda w konkursie o niskiej wartości nie będzie wykazywana w PIT. Kiedy zestawienie PIT będzie ujmowało nagrodę i jaki podatek w rozliczeniu rocznym będzie trzeba od niej zapłacić?

Czytaj więcej


Czy roczny PIT można rozliczyć w centrum handlowym?

Rozliczenia PITy co roku wypełniane są przez miliony polskich podatników, posiadających status polskiego rezydenta podatkowego. Roczny PIT powinien być każdorazowo wypełniony na odpowiednim druku deklaracji podatkowej, z wykorzystaniem właściwych danych liczbowych. Duża część podatników w Polsce rozlicza się z fiskusem za pośrednictwem płatników, dlatego dysponują informacjami podatkowymi, które ułatwią rozliczenie. Taką informacją podatkową jest m.in. PIT-11 uzyskiwany przez pracowników etatowych od pracodawców. Problem w tym, że wielu z nas nie wie nawet, jaki PIT wybrać spośród dostępnych formularzy ani jak go prawidłowo wypełnić. Na szczęście z pomocą przychodzą doradcy podatkowi z urzędów skarbowych, którzy m.in. w 2017 roku ustawili swoje stanowiska w centrach handlowych, aby ułatwić podatnikom prawidłowe rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej


Dochody małoletniego dziecka a PIT/ZG

Rodzic zobowiązany jest rozliczyć zagraniczne dochody małoletniego dziecka oraz wszelkie inne dochody, jeśli spełnione są warunki wskazane w ustawie podatkowej PIT. W takich przypadkach wraz z własną deklaracją podatkową PIT-36 złoży także odpowiedni załącznik PIT/ZG.

Czytaj więcej