RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

metody rozliczania z fiskusem


PIT-37 poz. 130 - co wpisać?

Osoby pozyskujące w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%, za pośrednictwem płatnika, wypełniają roczne zeznanie podatkowe zwykle z zastosowaniem formularza PIT-37. Jest on przeznaczony między innymi dla szerokiej grupy pracowników etatowych i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Istnieje możliwość złożenia formularza PIT-37 na preferencyjnych zasadach, łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Kto jeszcze posłuży się przy okazji rozliczania z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z formularza PIT-37? Co podatnik powinien wpisać do deklaracji w pozycji 130?

Czytaj więcej


Najszybszy zwrot podatku - deklaracja PIT przez internet

Podatnik wywiązując się ze swojego zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ma możliwość złożenia rocznego rozliczenia podatkowego na trzy różne sposoby. Deklaracja PIT może zostać złożona osobiście, w Urzędzie Skarbowym właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika, w formie papierowej, albo też taki sam formularz PIT podatnik może wysłać fiskusowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ostatnią możliwością jest wysłanie deklaracji w trybie online. Edeklaracja PIT 2015 pozwala na szybkie i wygodne rozliczenie podatkowe. Dodatkowo, deklaracja PIT przez internet pozwala na skrócenie okresu oczekiwania na zwrot podatku nadpłaconego w ciągu roku podatkowego. Fiskus otrzymuje bowiem sprawdzony pod względem formalnym formularz PIT w formie elektronicznej, co od razu jest dużym ułatwieniem dla urzędników. Nie muszą oni bowiem wprowadzać informacji podatkowych z formularza papierowego do systemu elektronicznego, zaoszczędzając dzięki temu sporo czasu.

Czytaj więcej


Komputerowy Pity 2015 Program uczy, jak prawidłowo wywiązać się z PIT2015

Bezpłatny Pity 2015 Program dostępny jest w sieci internetowej dla każdego użytkownika. Jego prosta budowa i intuicyjna nawigacja sprawią, że nikt nie powinien mieć jakichkolwiek problemów z jego obsługą. Należy powiedzieć, że program ten nie tylko pozwala na dobór właściwego formularza na rozliczenie roczne 2015, ale równocześnie uczy, jak  stosownie przebrnąć przez kolejne pola formularza rozliczenia podatkowego. Dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z samodzielnym wypełnianiem formularzy PIT 2015, program komputerowy w trybie online pomoże  w dopełnieniu rocznego zobowiązania podatkowego wobec fiskusa.

Czytaj więcej


Gorący temat PIT 2015 - W dobie kryzysu: dlaczego Polacy zaprzestają płacenia podatków

W Polsce istnieją cztery rodzaje form opodatkowania dochodów. Jeśli podatnicy uzyskują przychody za pośrednictwem płatnika, na przykład z pracy zawodowej lub z umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenie i umów o dzieło, opodatkowane są one za pomocą skali podatkowej. Dwustopniowa skala podatkowa jest również jednym z rodzajów opodatkowania przychodów pochodzących z działalności gospodarczej. Obowiązkowy podatek PIT 2015 płaci się w takim przypadku według stawki 18 lub 32%, w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Czytaj więcej


Którzy podatnicy nie mają uprawnień do rozliczenia się z fiskusem za pomocą edeklaracji?

Generalnie, z możliwości rozliczenia podatkowego za pośrednictwem Internetu i odpowiedniego programu komputerowego mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się na standardowych formularzach PIT. Rozliczenie PIT w ten sposób złożą w formie e-deklaracji wszyscy pracownicy i pracodawcy. Warunkiem formalnym tego, aby edeklaracja była ważna i równoznaczna ze złożeniem deklaracji podatkowej jest posiadanie wiedzy o kwocie przychodu wskazanej w poprzednim rozliczeniu podatkowym. Jeśli z różnych przyczyn podatnik nie jest w stanie poznać tej kwoty, nie zostanie zweryfikowany przez system e-deklaracji i nie będzie mógł tym samym złożyć rozliczenie PIT w trybie online. Pozostanie mu tylko złożenie rozliczenia podatkowego za poprzedni rok tradycyjnie – osobiście we właściwym Urzędzie Skarbowym, albo wysyłając odpowiedni formularz deklaracji podatkowej pocztą, listem poleconym. Nie wszystkie formularze podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych można składać bez ważnego podpisu kwalifikowanego, a więc w wielu przypadkach będzie on uprawnieniem koniecznym dla rozliczania się z fiskusem przez Internet.

Czytaj więcej


Czy osoba ubezpieczona w KRUS a zatrudniona na umowę o dzieło rozlicza się na druku Pit?

Rolnicy generalnie nie rozliczają się z Urzędem Skarbowym z uzyskiwanych dochodów z działalności rolniczej. Obowiązuje w chwili obecnej podatek rolny, będący rodzajem podatku majątkowego. Przedmiotem opodatkowania u rolników są posiadane grunty, ale wyłącznie te sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Rolnicy nie składają więc swoich rozliczeń podatkowych. Formularze PITy mogą być potrzebne jedynie wówczas, gdy rolnicy dodatkowo czerpią dochody z innych źródeł niż działalność rolna. Czy druk Pit będzie musiał złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy o dzieło i uzyskaniem z tego tytułu dochodu w danym roku podatkowym?

Czytaj więcej


Młodzi bezrobotni w Polsce - w jaki sposób polski rząd chce naprawić problem bezrobocia i jak bezrobocie młodych wykształconych wpływa na dziedzinę podatków oraz skarb państwa?

Problem bezrobocia jest jednym z najważniejszych w całej Unii Europejskiej. Nie inaczej niestety jest w Polsce, gdzie bezrobocie rejestrowane sięga ponad 13% (dane z lipca 2014 roku). Wśród najmłodszej grupy bezrobotnych, w wieku około 20-25 lat bezrobocie jest najwyższe. Młodzi bezrobotni są w centrum zainteresowania rządu, który musi podjąć radykalne kroki zmierzające do skutecznej walki z bezrobociem. Donald Tusk jeszcze w 2010 i 2011 roku twierdził, że kryzys nie dotknął Polski i pozostaliśmy zieloną wyspą na tle Europy. Dziś już wiadomo, że było to tylko płonnym życzeniem. Mniejsza liczba bezrobotnych w Polsce w tym osób młodych, negatywnie wpływa na budżet państwa. Wpływy z podatków są mniejsze, niż szacowano w projekcji budżetowej. Podatki ściągane od pracujących obywateli są mniejsze, bo i mniej osób pracuje.

Czytaj więcej


Ciekawostki ze świata: Co to jest podatek od kart SIM?

Już pod koniec lipca w Tanzanii ma obowiązywać podatek od kart SIM, tożsamy z podatkiem wprowadzonym pod koniec 2012 roku w Czarnogórze. Jest to podatek telefoniczny, obowiązujący wszystkich obywateli. Na czym polega jego konstrukcja i kto zapłaci nowy podatek od kart SIM w Tanzanii? Czy taki podatek zacznie wkrótce obowiązywać również i w naszym kraju?

Czytaj więcej


Czy w zeznaniu PIT powinienem wykazać dochody ze sprzedaży pracy magisterskiej w formie ebooka?

Ogólną zasadą w przypadku sprzedaży rzeczy jest możliwość uzyskania całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego. Ta ulga obejmie nas, jeżeli sprzedamy daną rzecz dopiero po 6 miesiącach od dnia jej nabycia. Jednak skorzystamy z tego zwolnienia tylko pod warunkiem, że dokonamy sprzedaży jako osoba fizyczna. Będzie tak w sytuacji, gdy zechcemy wystawić na aukcji internetowej używane łóżeczko naszego dziecka, które na przykład skończyło już dwa lata. Podobnie rzecz będzie wyglądać z używanymi podręcznikami. W związku z taką sprzedażą nie musimy nawet składać w Urzędzie Skarbowym deklaracji rocznych (określanych potocznie jako Pity) oraz oczywiście nie musimy wykazywać żadnego podatku do zapłaty. Na zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych mogą liczyć również osoby, które co prawda sprzedały jakąś rzecz w czasie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakupu, ale de facto nie osiągnęły dochodu. Będzie tak w przypadku sprzedaży danej rzeczy za cenę identyczną z ceną zakupu lub za kwotę niższą od ceny zakupu. Natomiast podatek zapłacą osoby wytwarzające przedmioty na sprzedaż – wówczas moment sprzedaży rzeczy, nawet jeśli następuje po 6 miesiącach od momentu ich wytworzenia, nie skutkuje zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych. A zatem na zwolnienie od podatku dochodu ze sprzedaży nie mogą liczyć na przykład hobbyści wytwarzający przedmioty użytkowe (ubrania wykonane szydełkiem, biżuterię itp.)

Czytaj więcej


Rozlicz się z fiskusem z prezentów ślubnych, korzystając z programu do rozliczenia rocznego za 2015

Ślub jest doskonałą okazją do dawania prezentów. Bardzo często prezenty, którymi obdarowywana jest para młoda posiadają znaczną wartość. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę, że otrzymane prezenty poza ogromną radością, mogą spowodować również powstanie obowiązku podatkowego, a tym samym konieczność zapłacenia podatku. Aby wiedzieć, kiedy należy zapłacić podatek od prezentów ślubnych i jak go poprawnie naliczyć, należy zapoznać się nie tylko z przepisami regulującymi naliczenia podatku dochodowego, ale również z przepisami obowiązującymi w przypadku podatku od darowizn i spadków. O obciążeniu podatkiem decyduje nie tylko wartość otrzymanego prezentu, ale również stopień pokrewieństwa pomiędzy osobą obdarowującą i obdarowaną. Należy pamiętać, że dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia, z jakiej okazji otrzymaliśmy prezent, na takich samych zasadach opodatkowuje się prezenty ślubne, świąteczne, imieninowe, czy urodzinowe. Nie ma możliwości uzyskania zwolnienia z podatku, gdyż prezent został otrzymany z takiej a nie innej okazji. Niektóre z prezentów muszą być wykazywane przez pity 2015, inne natomiast, trzeba wykazać w formularzu służącym do opodatkowania darowizn i spadków.

Czytaj więcej