RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

zwrot podatku


Kto jest uprawniony do złożenia zestawienia PIT 37

W terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego podatnicy w Polsce muszą złożyć między innymi zestawienia Pity na drukach PIT-37 oraz PIT-36. Oba drugi są bardzo popularne. Dla kogo zatem przeznaczone jest właściwie zestawienie PIT 37? Czym różnią się od siebie druki PIT37 i PIT36?

Czytaj więcej


Uwaga na termin rozliczeń rocznych - PITy 2015

Rozliczenia roczne za dany rok podatkowy muszą zostać wypełnione przez zobowiązanych do tego podatników, którzy następnie powinni dostarczyć swoje PITy 2015 do właściwego względem miejsca zamieszkania, Urzędu Skarbowego. W roku 2015 wprowadzono w życie nowe terminy na rozliczenia roczne, w związku z wymuszeniem na niektórych grupach podatkowych tego, aby ich deklaracje podatkowe były składane wyłącznie drogą elektroniczną. Korzystając z edeklaracji podatkowych PITy 2015 można zachować dotychczasowe, wydłużone terminy rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakich terminów powinni zatem dotrzymać poszczególni podatnicy w Polsce, rozliczając się z Urzędem Skarbowym z tytułu swoich przychodów i dochodów?

Czytaj więcej


Pospieszmy się - powoli umyka termin dla zeznań PITy

Polscy rezydenci podatkowi, objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, powinni rozliczyć się z sumy swoich dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, w kraju i poza jego granicami, składając w Urzędzie Skarbowym odpowiednie zeznania PITy. Jaki jest termin dla zeznań PITy na ich złożenie na ręce fiskusa? Co grozi podatnikowi, który swoje zestawienie Pit złoży po terminie wskazanym w ustawie o PIT?

Czytaj więcej


EDeklaracja z ulgami podatkowymi

Możliwość składania rocznych deklaracji PIT przez Internet sprawia, że podatnik obecnie nie musi odwiedzać osobiście Urzędu Skarbowego ani składać na drukach podatkowych własnoręcznego podpisu, aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Roczne deklaracje podatkowe mogą być przesyłane w postaci e-Deklaracji szybko i sprawnie, a przede wszystkim wygodnie dla podatnika. Nie ma przeciwwskazań do tego, aby składać formularze PIT z ulgą podatkową. Roczne PITy z ulgami podatkowymi można z powodzeniem składać w Urzędzie Skarbowym osobiście, wysyłać je listownie, czy posługując się e-Deklaracją. Jak powinna wyglądać eDeklaracja z ulgami podatkowymi? Czy w ogóle w zeznaniu podatkowym rocznym wysyłanym fiskusowi przez program komputerowy można wykorzystać przysługujące podatnikowi ulgi?

Czytaj więcej


Najszybszy zwrot podatku - deklaracja PIT przez internet

Podatnik wywiązując się ze swojego zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ma możliwość złożenia rocznego rozliczenia podatkowego na trzy różne sposoby. Deklaracja PIT może zostać złożona osobiście, w Urzędzie Skarbowym właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika, w formie papierowej, albo też taki sam formularz PIT podatnik może wysłać fiskusowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ostatnią możliwością jest wysłanie deklaracji w trybie online. Edeklaracja PIT 2015 pozwala na szybkie i wygodne rozliczenie podatkowe. Dodatkowo, deklaracja PIT przez internet pozwala na skrócenie okresu oczekiwania na zwrot podatku nadpłaconego w ciągu roku podatkowego. Fiskus otrzymuje bowiem sprawdzony pod względem formalnym formularz PIT w formie elektronicznej, co od razu jest dużym ułatwieniem dla urzędników. Nie muszą oni bowiem wprowadzać informacji podatkowych z formularza papierowego do systemu elektronicznego, zaoszczędzając dzięki temu sporo czasu.

Czytaj więcej


Czy PIT drogą elektroniczną może uwzględniać jakąś ulgę podatkową?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ustawodawca ujął zasady stosowania ulg podatkowych w rocznych rozliczeniach podatkowych. Preferencyjne PITy podatników stosujące ulgi podatkowe pozwalają na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi z tytułu opodatkowania dochodów lub przychodów podatników podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit 2015 musi uwzględniać nowe zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Ulga podatkowa na dziecko czy ulga internetowa przyznawana jest bowiem obecnie na innych zasadach, niż to dotychczas miało miejsce. Czy PIT drogą elektroniczną wysyłany do Urzędu Skarbowego również będzie mógł uwzględniać ulgi podatkowe, właściwe dla danych podatników?

Czytaj więcej


Komputerowy Pity 2015 Program uczy, jak prawidłowo wywiązać się z PIT2015

Bezpłatny Pity 2015 Program dostępny jest w sieci internetowej dla każdego użytkownika. Jego prosta budowa i intuicyjna nawigacja sprawią, że nikt nie powinien mieć jakichkolwiek problemów z jego obsługą. Należy powiedzieć, że program ten nie tylko pozwala na dobór właściwego formularza na rozliczenie roczne 2015, ale równocześnie uczy, jak  stosownie przebrnąć przez kolejne pola formularza rozliczenia podatkowego. Dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z samodzielnym wypełnianiem formularzy PIT 2015, program komputerowy w trybie online pomoże  w dopełnieniu rocznego zobowiązania podatkowego wobec fiskusa.

Czytaj więcej


Złożyłem PIT 2015 przez Internet - czy dostanę szybszy zwrot podatku?

Niektóre osoby składają roczny PIT 2015 w ostatnim momencie, ale oczekują od skarbówki zwrotu podatku w najkrótszym możliwym terminie. W praktyce, Urząd Skarbowy ma 3-miesięczny okres  na to, by odesłać nadpłacony podatek za rok podatkowy 2015. Co zrobić, by otrzymać zwrot szybciej? Program pity 2015 podpowiada, iż jeśli zależy nam na szybkim przelewie od fiskusa, nasza  deklaracja podatkowa PIT 2015 powinna być złożona odpowiednio wcześnie. Im szybciej złożymy PIT w skarbówce, tym szybciej zostanie on zweryfikowany przez urzędników skarbowych.

Czytaj więcej


Wynajmuję mieszkanie i podniesiono mi czynsz - czy wpłynie to na moją roczną deklarację PIT?

Do urzędu skarbowego musimy przekazać informację o wysokości naszych dochodów, obliczanych poprzez odjęcie od przychodu – kosztów uzyskania tego przychodu. Służą temu składane pod koniec każdego roku podatkowego zestawienia Pity. Nie wykazujemy w nich natomiast naszych wydatków związanych z życiem codziennym, na przykład opłat za przedszkole dziecka czy kwot wydanych na żywność. Poza sferą zainteresowania urzędu skarbowego zazwyczaj pozostają również nasze wydatki związane z eksploatacją mieszkania. Jest jednak jeden wyjątek – jedna sytuacja, w której płacony przez nas czynsz (a także zmiany w jego wysokości) będzie wpływać na roczną deklarację PIT. Mamy z nią do czynienia, gdy w wynajmowanym mieszkaniu prowadzimy działalność gospodarczą. Ale tylko pod warunkiem, że czynsz może być uznany za koszt uzyskania przychodu. Kiedy ma to miejsce? Decyduje o tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej


Skąd mogą wynikać zaległości podatkowe i jak należy je naprawić

Najczęściej zaległości podatkowe powstają u podatników z uwagi na brak uiszczenia w terminie należnych fiskusowi podatków. Zaległości podatkowe mogą obejmować zarówno podatek PIT, jak i podatek VAT czy inne podatki. Zaległość podatkowa to nic innego jak dług podatnika wobec Urzędu Skarbowego. Jeśli podatnik chce uniknąć ponoszenia przykrych konsekwencji karno-skarbowych dotyczących zaległości podatkowych, powinien je jak najszybciej uregulować, wraz z naliczonymi odsetkami od długu. Jeśli Pity podatnika wykazują nadwyżkę podatkową, może ona zostać przeznaczona na pokrycie zaległości podatkowych.

Czytaj więcej