RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

podatki polska


Rozliczenie roczne dla ryczałtu ewidencjonowanego: PIT-28

Ryczałt ewidencjonowany jest prostą formą rozliczania się podatnika z przychodów pozyskiwanych z określonych źródeł. Ryczałtowiec jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bierze swój przychód, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Dlatego nie musi prowadzić pełnej ewidencji przychodów i kosztów, w formie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych, a jedynie ewidencję przychodów. Rozliczenie roczne ryczałtowców składane jest na druku PIT-28. Kto w ten sposób może rozliczać się z fiskusem i jak poprawnie wypełnić właściwy dla ryczałtowców formularz podatkowy?

Czytaj więcej


Dlaczego warto składać roczne PITy jako deklaracje przez Internet?

Większość podatników w Polsce ma możliwość złożenia PIT za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej, z wykorzystaniem dostępnych w sieci programów. Deklaracje przez Internet wypełniana jest przy komputerze, a podatnik może korzystać z wszelkich podpowiedzi umieszczonych w kreatorze rozliczenia podatkowego. Wszystko to powoduje, że roczne PITy można dziś bez trudu wypełnić samodzielnie i wywiązać się w ten sposób z obowiązku podatkowego wobec fiskusa, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dlaczego warto skorzystać z takiego sposobu na rozliczenie roczne PIT? Jakie korzyści dla podatnika są z nim związane?

Czytaj więcej


Czy uzyskane odszkodowanie może być przychodem podlegającym pod opodatkowanie?

Przychód to nie tylko wynagrodzenie pracownika czy suma osiągnięta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, czy z wynajmu prywatnego mieszkania. Mogą to być i inne składniki podlegające, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod opodatkowanie PIT. Czy do grupy przychodów będzie wliczało się odszkodowanie? Czy rozliczenie roczne podatnika będącego osobą poszkodowaną, której wypłacono świadczenie odszkodowawcze, będzie musiało uwzględniać jego sumę w grupie przychodów? Jak wyglądają Pity osób uzyskujących w danym roku podatkowym odszkodowanie?

Czytaj więcej


Wybór formy opodatkowania dla najmu prywatnego

Rozliczenie najmu prywatnego jest obowiązkiem wynajmującego mieszkanie czy dom w trybie prywatnym, czyli poza prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik trudniący się najmem prywatnym może wybrać, jaka forma opodatkowania najmu będzie odpowiednia dla niego. Najem prywatny może być opodatkowany w dwójnasób - skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy powiedzieć, że każdy podatnik sam powinien przeanalizować, która forma opodatkowania najmu prywatnego będzie w jego przypadku korzystniejsza. Z reguły u podatników, którzy mają szansę na skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowej oraz ponoszących wysokie koszty wynajmu mieszkania, bardziej korzystna będzie skala podatkowa. U pozostałych podatników prowadzących najem prywatny, lepsze pod względem ekonomicznym będzie opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj więcej


Powiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego a prawo do korekty - PITy firm

Dzięki opcji korekty rocznego rozliczenia podatkowego podatnik ma możliwość naprawienia błędów, jakie popełnił w deklaracji złożonej w Urzędzie Skarbowym. Prawo do korekty PIT obowiązuje dla każdego podatnika, bez względu na wybraną metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez 5 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło złożenie PIT na ręce fiskusa. Czy kontrola skarbowa firmy i zawiadomienie o tym, że będzie prowadzone postępowanie kontrolne deklaracji rocznych powodują, że podatnik traci na pewien czas prawo do korekty swoich zeznań podatkowych?

Czytaj więcej


Podręczne informacje dla polskich podatników nt. e-deklaracji PIT

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym musi rozliczyć się z urzędem skarbowym w RP z całości swoich przychodów/dochodów, niezależnie od tego, na terenie jakiego kraju były one uzyskiwane. Może posłużyć się przy tym e-deklaracją podatkową PIT, czyli formularzem elektronicznym, wysyłanym do urzędu za pomocą poczty mailowej. E-deklaracja podatkowa może stwarzać wiele problemów dla podatników, którzy nigdy wcześniej samodzielnie nie rozliczali się z fiskusem, ani nie posługiwali się przy tym e-deklaracją. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące takich elektronicznych zeznań rocznych.

Czytaj więcej


Czy e-deklaracje podatkowe są bezpieczne?

System e-deklaracji podatkowych pozwala polskim podatnikom na rozliczanie się z fiskusem wygodnie, bez konieczności wizyt w urzędzie skarbowym czy samodzielnego wertowania ustawy o PIT, celem znalezienia odpowiednich przepisów warunkujących np. zastosowanie preferencji w opodatkowaniu lub ulg podatkowych. Wielu polskich podatników przekonała się już w ubiegłych latach, że rozliczenie PIT przez internet wypełnia się w prosty sposób, z wykorzystaniem kreatora rozliczenia rocznego, a przy tym szybko i skutecznie. PIT online trafia od razu do systemu fiskusa i szybciej można dzięki temu otrzymać ewentualny zwrot podatku. Część podatników poddaje jednak w wątpliwość, czy e-deklaracja podatkowa PIT jest dostatecznie zabezpieczona? Czy dane podatników mogą zostać przechwycone przez osoby trzecie, niepowołane do tego celu przy okazji rozliczania się z fiskusem przez internet z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej


Jak skorygować e-deklarację podatkową?

Popełnienie błędu w deklaracji rocznej PIT nie musi zakończyć się dla podatnika karą finansową czy innymi, przykrymi konsekwencjami ze strony fiskusa. Może on nawet w okresie rozliczenia podatkowego złożyć korektę deklaracji podatkowej i wówczas żadne przykre konsekwencje nie staną się jego udziałem. Prawo do korekty deklaracji przysługuje podatnikom w Polsce bez względu na to, czy wypełniali zeznanie PIT przez internet czy też posłużyli się papierowym formularzem deklaracji podatkowej. E-deklaracja traktowana jest bowiem na równi z tradycyjnymi drukami. Sprawdźmy zatem, jak powinna wyglądać korekta e-deklaracji i czy taka korekta PIT musi być złożona w z góry założonym terminie?

Czytaj więcej


Jak rozliczyć online PIT-28?

PIT-28 jest deklaracją podatkową, którą składają podatnicy - ryczałtowcy. Ryczałt jest formą opodatkowania przychodów pozyskiwanych z różnych źródeł, podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie ryczałtem umożliwia rozliczenie PIT online. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać taka e-deklaracja i kiedy powinien ryczałtowiec wysyłać swój PIT przez internet do urzędu skarbowego.

Czytaj więcej


Sprzedaż nieruchomości - porady dot. druku PIT-39

Przy sprzedaży nieruchomości podatnik uzyskuje pewną pulę pieniędzy, stanowiącą jego przychód z całej transakcji. Podlega on zwykle opodatkowaniu, choć nie każde zbycie nieruchomości będzie obciążone podatkiem PIT. Jeśli podatnik nie będzie mógł jednak skorzystać ze zwolnienia podatkowego, wówczas musi wypełnić odpowiedni formularz podatkowy i rozliczyć się z podatku z fiskusem. Będzie to deklaracja PIT-39. Jak wypełnić formularz Pit 39 i w jakim terminie owy pit39 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego?

Czytaj więcej