RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

jak opodatkować najem prywatny


Wybór formy opodatkowania dla najmu prywatnego

Rozliczenie najmu prywatnego jest obowiązkiem wynajmującego mieszkanie czy dom w trybie prywatnym, czyli poza prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik trudniący się najmem prywatnym może wybrać, jaka forma opodatkowania najmu będzie odpowiednia dla niego. Najem prywatny może być opodatkowany w dwójnasób - skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy powiedzieć, że każdy podatnik sam powinien przeanalizować, która forma opodatkowania najmu prywatnego będzie w jego przypadku korzystniejsza. Z reguły u podatników, którzy mają szansę na skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowej oraz ponoszących wysokie koszty wynajmu mieszkania, bardziej korzystna będzie skala podatkowa. U pozostałych podatników prowadzących najem prywatny, lepsze pod względem ekonomicznym będzie opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj więcej


Nie wiem, w jakiej formie rozliczyć się z najmu, czyli pytania o korzystne zestawienia PITy

Czerpanie korzyści finansowych z tytułu wynajmowania nieruchomości mieszkalnej lub innej, rodzi po stronie wynajmującego, właściciela np. mieszkania, obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Konieczne będzie w tym względzie złożenie zestawienia PITy. Problem w tym, że rozliczenie roczne może być w takim wypadku składane na druku PIT-36 lub PIT-28. Oznacza to, że dochody z najmu mogą być opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Który sposób będzie korzystniejszy dla podatnika i z czym wybór takiego opodatkowania będzie się wiązał? Opodatkowanie dochodów z najmu ryczałtem upraszcza księgowość podatnika, ale nie umożliwia m.in. dokonania wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem czy odliczenia od kwoty przychodów, kosztów ich uzyskania w danym roku podatkowym. Które rozliczenie PIT będzie więc korzystniejsze dla samego wynajmującego?

Czytaj więcej


Dochody z najmu a zeznanie na druku PIT - sprawdź, jak wypełnić druk

Najem nieruchomości prowadzony w formie prywatnej, poza działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody z najmu prywatnego można rozliczyć wyłącznie za pomocą skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wybór metody opodatkowania przez właściciela wynajmowanej nieruchomości decyduje o tym, jakie zeznanie PIT złoży on po zakończeniu roku podatkowego z tytułu wynajmu nieruchomości. Jak wypełnić pity przeznaczone na rozliczenie dochodów z najmu? Jaki druk Pit należy przygotować przy rozliczaniu się z dochodów najmu na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, a jaki przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej


Podatek od nieruchomości wynajętej przez małżeństwo

Wynajmując mieszkanie, podatnik uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki podatek od nieruchomości można opłacać na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynajem nieruchomości traktowany jako najem prywatny, nie jest realizowany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego też tylko te dwie metody opodatkowania będą dostępne dla podatników. Jak opłacać podatek od nieruchomości, jeśli jest ona wynajmowana przez małżeństwo? Czy PIT małżeństwa może wykazywać łączny podatek od nieruchomości? Jak rozlicza się pod względem podatkowym wynajem nieruchomości przez małżeństwo? Czy rozliczenie Pit małżonków będzie mogło zostać złożone na jednym druku PIT, jeśli najem prywatny zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej


Czy dochody z wynajmu muszą być opodatkowane tylko w jeden sposób? Rozliczenie się z najmu na PIT 2015 (formularze).

Podatnicy mogą uzyskiwać dochody z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, należy przy tym powiedzieć, że taka działalność może być prowadzona prywatnie i wówczas mamy do czynienia z wynajmem prywatnym, albo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W obu tych przypadkach zastosowanie znajdują różne formy opodatkowania dochodów pochodzących z wynajmu lokalu mieszkalnego, dlatego też różne będą formularze PITy 2015, przeznaczane przez podatników na roczne rozliczenie z fiskusem ze swoich dochodów. Pity 2015 Program pomoże w dokonaniu prawidłowego ich rozliczenia.

Czytaj więcej


Do kiedy trzeba podjąć decyzję o rozliczaniu ryczałtem? Zeznanie roczne z Programem Pity 2015

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą do wyboru są cztery rodzaje opodatkowania ich przychodów, mianowicie skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Wybór ryczałtu jako formy rozliczenia z fiskusem musi być poprzedzony zgłoszeniem naczelnikowi Urzędu Skarbowego takiej formy opodatkowania. PIT 2015 w przypadku, gdy zastosowane jest opodatkowanie ryczałtem, wypełniany jest na druku PIT-28. Rozliczenie roczne 2015 jest wówczas dokonywane według jednej, ustalonej dla podatnika, stawki podatkowej. Program Pity 2015 pomoże w rozliczeniu ryczałtowców.

Czytaj więcej


Użyczenie lokalu najbliższej rodzinie - skutki podatkowe dla osób fizycznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy czerpiący zyski z tytułu umowy najmu lub dzierżawy muszą zapłacić podatek od tego typu dochodów (przy czym mają do wyboru dwie formy opodatkowania: na zasadach ogólnych lub ryczałtem ewidencjonowanym). W jaki jednak sposób powinny z fiskusem rozliczać się osoby, które zawarły z inną osobą fizyczną umowę użyczenia? Czy podatnik, który bezpłatnie użyczył lokal członkowi najbliższej rodziny (lub znajomemu) i nie czerpie z tego tytułu żadnych pożytków - musi zgłosić ów fakt fiskusowi? Wreszcie, za pomocą jakich argumentów może przekonać organ podatkowy, iż bezpłatnie korzystająca z lokalu osoba nie jest w rzeczywistości jego najemcą?

Czytaj więcej


Podatek dochodowy z wynajmu mieszkania w PITy 2015 Programie

Wynajem mieszkań pozwala na podreperowanie domowego budżetu, choć dla niektórych osób może być głównym źródłem zarobku. Niezbędne jest jednak zainwestowanie w nieruchomości, aby móc je później wynajmować, a to pociąga za sobą niebagatelne koszty. Polacy wynajmują mieszkania także te, które odziedziczyli po dziadkach czy rodzicach. Warto wiedzieć, że odpłatny wynajem mieszkania pociąga za sobą po stronie wynajmującego obowiązki podatkowe. Dochody z wynajmu opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też rozliczenie roczne 2015 podatnika musi je uwzględniać. Pity 2015 Program pomoże w doliczeniu dochodów z najmu do dochodów podatnika uzyskiwanych na przykład z pracy zawodowej, czy też z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej


PIT 2015 i dochody z najmu

Dodatkowym lub czasem nawet i głównym dochodem podatnika, mogą być przychody pochodzące z najmu. Jest to niestandardowe względem na przykład dochodów pozyskiwanych ze stosunku pracy, źródło przychodów, które może sprawiać pewne problemy przy rozliczeniu rocznym. Rozliczenie PIT w tym przypadku będzie dużo prostsze, jeśli do wypełnienia druku Pity 2015 wykorzystamy odpowiedni program komputerowy. Darmowy pity 2015 Program pomoże nam krok po kroku wypełnić formularz, w którym uwzględnimy dochody pochodzące z najmu nieruchomości.

Czytaj więcej


Jak ująć poddzierżawę w deklaracji podatkowej składanej programem PITy 2015?

Podatnicy w Polsce mogą uzyskiwać dochody ze źródeł bez pośrednictwa płatnika. Zobowiązuje ich to do rozliczania swoich podatków w ciągu całego roku podatkowego, samodzielnie. Ich rozliczenie roczne 2015 musi zostać wypełnione na odpowiednim formularzu, PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L. Jeśli podatnik uzyskiwał dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika, to pity 2015 program, umożliwiający proste rozliczenie podatkowe, wskaże mu jako właściwy formularz PIT-36. Pit 2015 wypełniony za pomocą programu komputerowego na pewno nie będzie zawierał błędów merytorycznych, ponieważ uprzednio, przed jego złożeniem, program sprawdzi jego poprawność.

Czytaj więcej