RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

podatek od darowizny


Darowizna wolna od podatku - czy trzeba umieszczać ją w rocznym zeznaniu PIT?

Osoby wręczające darowiznę - pieniężną lub niepieniężną, nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób obdarowanych, które płacą podatek od darowizny. Ich roczne zeznanie PIT powinno uwzględniać kwotę darowizny oraz podatek należny fiskusowi. Czy jednak w sytuacji, gdy podatnik korzysta z ulgi na darowiznę i nie płaci od niej podatku, jego zeznanie podatkowe powinno obejmować kwotę uzyskanej darowizny? Czy darowizna wolna od podatku jest wykazywana w drukach PIT osób obdarowanych?

Czytaj więcej


Kto w PIT 2015 nie może odliczyć darowizny na szczytne cele?

Darowizna w Pity 2015 pozwala podatnikom na zmniejszenie  podstawy opodatkowania, od której wyliczany jest podatek PIT 2015. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, mogą przekazać darowiznę na szczytny cel i ująć ją w rocznym rozliczeniu podatkowym, z pomocą PITy 2015 Programu. Aplikacja komputerowa pokazuje jednak, kto nie ma możliwości odliczenia darowizny, pomimo jej dokonania w poprzednim roku podatkowym.

Czytaj więcej


Czy istnieje możliwość ominięcia podatku od darowizny w rozliczeniu pit 2015?

Oczywiście nie każda darowizna może być objęta zwolnieniem z podatku, dlatego zanim popełnimy niedopatrzenie, lepiej przeczytajmy artykuł, by upewnić się, kiedy może przysługiwać nam takie zwolnienie, zaś kiedy powinniśmy koniecznie rozliczyć się z fiskusem z podatku od darowizny. Najbliższa rodzina obdarowanego może skorzystać ze zwolnienia podatkowego w przypadku otrzymania darowizny. Do najbliższej rodziny w przypadku ulgi podatkowej w podatku od spadku i darowizny wlicza się: małżonka, zstępnych, tj. dzieci, wnuki, prawnuki; wstępnych, tj. rodziców, dziadków, pradziadków, pasierba, rodzeństwo oraz ojczyma i macochę.

Czytaj więcej


Program Pity 2015 rozlicza ulgę mieszkaniową nabytą na zasadach darowizny

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn znajduje zastosowanie w przypadku budynków, lokali stanowiących odrębną własność lub udziałów w prawie albo współwłasności budynku lub lokalu. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego czy na przykład spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego. Rozliczenie pit 2015 powinno ujmować ulgę mieszkaniową nabytą w drodze darowizny, odrębnie od pozostałych zwolnień podatkowych. Pity 2015 mogą na przykład uwzględniać pełną kwotę wolną od podatku przy darowiznach, a jednocześnie wartość nieruchomości, gdy podatnik korzysta z tego tytułu z ulgi mieszkaniowej.

Czytaj więcej


Darowizny pomiędzy małżonkami a roczny podatek w Programie Pity 2015

Rozliczenie roczne 2016 będzie zawierać wszystkie dochody podatnika uzyskane w roku podatkowym 2016. Generalnie, w zakresie rozliczenia PIT 2016, należy wykazać uzyskane darowizny i opłacić od nich stosowny podatek od spadków i darowizn. Program PITy 2016 pozwala na obliczenie wysokości takiego podatku. Program ten wskaże też, w jakiej sytuacji podatek nie musi być zapłacony.

Czytaj więcej


Czy alimenty mogą być darowizną? PITy 2015 Program niezbędny przy rozliczeniu rocznym 2015

Alimenty są często mylone z darowizną. Należy jednak pamiętać, że alimenty i darowizny są regulowane przez odrębne przepisy podatkowe i nie istnieje między nimi powiązanie. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są przez prawo podatkowe traktowane jako przychody z innych źródeł. Z podatku są zwolnione alimenty wypłacane dzieciom, które nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, oraz dzieciom otrzymującym rentę/zasiłek, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Jeżeli obowiązek alimentacyjny występuje w stosunku do innej osoby, alimenty podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit, należy zapłacić podatek, który w pity 2015 programie jest naliczany na zasadach ogólnych. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Właśnie z tego powodu alimenty nie mogą być darowizną.

Czytaj więcej


Rozlicz swoją darowiznę w programie PITy 2015

Bardzo często zdarza się, że przedmiotem naszego rozliczenia rocznego stają się darowizny, jakie przeznaczyliśmy na poczet bliskich, czy też różnego rodzaju organizacji. W takim przypadku, poza podstawowym formularzem podatkowym, jakim jest pit 2015 PIT 37, PIT-38, czy PIT-36 ( w zależności od rodzaju osiąganego przez nas dochodu), zobligowani jesteśmy złożyć również druk PIT-0, czyli formularz podatkowy, w którym wykazuje się wszelkiego rodzaju ulgi i darowizny. Rozliczenie roczne 2015 nie dotyczy jednak wszystkich darowizn. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy odliczeniu podlegają darowizny przekazane na takie cele, jak:

  • darowizny na wolontariat, a także szeroko rozumiane Organizacje Pożytku Publicznego,
  • darowizny na ośrodki kultu religijnego.

Również honorowi krwiodawcy mają możliwość odpisania w ramach darowizny swojej działalności w ramach Honorowego Krwiodawstwa.

Czytaj więcej


Kto ustala wartość podarowanych rzeczy? Podatek od darowizny a PITy 2015 Program w rozliczeniu

Wartość darowizny jest zwykle ustalana pomiędzy darczyńcą a beneficjentem, ale to ten drugi wpisuje w deklarację składaną do Urzędu Skarbowego wartość danej rzeczy. Fiskus dopuszcza możliwość przekazywania sobie drogocennych ruchomości i nieruchomości, gdyż na przykład na łonie rodziny, najbliższych znajomych powinna funkcjonować taka naturalna możliwość. Jednak rozliczenie darowizny ma na celu wyeliminowanie praktyk przekazywania sobie w sposób oficjalny ruchomości i nieruchomości za darmo, a rozliczania się pod przysłowiowym stołem w celu uniknięcia podatku. Jak podaje PITy 2015 Program, darowizny przekazywane w najbliższej rodzinie są zwolnione od podatku. W zależności, co wchodzi w skład darowanej masy, czasami trzeba jednak zapłacić podatek, jeśli praktyka przekazania odbywa się wśród osób niespokrewnionych.

Czytaj więcej


Kogo obciąża podatek od darowizny? Dający a obdarowany w rozliczeniu z programem PITy 2015

Generalnie, podatek od darowizny ciąży wyłącznie na osobach fizycznych. Oznacza to, że jeśli obdarowanymi są osoby prawne lub inne jednostki i podmioty, to nie będą one w świetle prawa obowiązującego w Polsce płatnikami podatku od spadków i darowizn.  Obdarowany będący jednak osobą fizyczną – zapłaci od darowizny należny fiskusowi podatek.

Czytaj więcej


Czy darowiznę wolną od podatku muszę zgłosić w US? Rady w PITy 2015 Programie

Darowizną nazywamy nieodpłatne przekazanie swojego majątku innym. Nie ma znaczenia, czy darowizna ma formę pieniężną, czy też inną – materialną. Obdarowany darowizną nie musi płacić od niej żadnego podatku tylko wówczas, jeżeli otrzymał ją od osoby zaliczanej do tzw. grupy zerowej. Do zerowej grupy podatkowej należą: wstępni – czyli rodzice, zstępni – czyli dzieci, mąż, żona, rodzeństwo, pasierb, ojczym oraz macocha. Zwolnienie takie jest całkowite, co oznacza, że cała otrzymana kwota jest zwolniona od podatku od darowizny. Jest ono także nielimitowane, dzięki czemu kwota darowizny (lub wartość jej przedmiotu) nie jest w żaden sposób ograniczona. Jeżeli rodzice przekazują darowiznę zamężnym dzieciom, połowa wartości darowizny, przypadająca np. na córkę, nie zostanie opodatkowana, jednak połowa przypadająca na zięcia będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu. Aby tego uniknąć, należy wyraźnie zaznaczyć, że całość kwoty darowizny (lub cała jej wartość) zostaje przekazana na córkę. Obdarowany darowizną ma obowiązek w ciągu sześciu miesięcy zgłosić ją w urzędzie skarbowym za pomocą oświadczenia SD-Z2.

Czytaj więcej