RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

PIT małżeństwa


Oddzielne PITy 37 małżonków

Ustawodawca podatkowy ustanowił dla niektórych grup podatników referencyjne metody rozliczania się z fiskusem. Na odliczeniach mogą skorzystać na przykład rodzice wychowujący wspólnie lub samotnie swoje pociechy, jak również małżonkowie, którzy co do zasady prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. W praktyce jednak oboje małżonkowie mogą rozliczać PITy 37  lub inne rodzaje deklaracji podatkowych razem nawet wtedy, gdy w rzeczywistości nie mieszkają wspólnie. W tego rodzaju fakty fiskus się nie zagłębia, tym bardziej, iż nie posiada narzędzi i uprawnień do sprawdzania tego, jaki styl życia prowadzą podatnicy.

Czytaj więcej


PIT 37 a PIT 36 - jak wybrać odpowiedni dla siebie druk

Rozliczenie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej jest zdecydowanie najpopularniejszym rozliczeniem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. Podatnicy rozliczający się w ten sposób swoje PITy wypełniają z wykorzystaniem druków PIT 37 lub PIT 36 i odprowadzają do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy według stawki 18 lub 32%. Dla kogo odpowiednie będą poszczególne druki pit i w jakim terminie powinny one trafić do Urzędu Skarbowego?

Czytaj więcej


Kiedy małżeństwa mają trudniej - Pity 2015 program ułatwiający wspólne rozliczenia z fiskusem

Warunkiem skorzystania ze wspólnej deklaracji podatkowej współmałżonków jest między innymi pozostawanie w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy. Jeśli więc małżeństwo zostało zwarte 2 stycznia 2015 roku, rozliczenie roczne 2015 współmałżonków będzie musiało zostać dokonane odrębnie względem siebie. Jedna deklaracja podatkowa PIT 2015 będzie mogła zostać złożona, jeśli pomiędzy małżonkami panuje wspólność majątkowa i rozliczają się oni na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Czytaj więcej


Jeżeli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, to mogą razem skorzystać z jednej ulgi podatkowej? PITy 2015 małżonków

Preferencja podatkowa polegająca na wspólnym rozliczeniu  na jednej deklaracji PITy 2015 małżonków daje wiele korzyści. Rozliczenie Pit 2015 jest składane w takim przypadku na jednym druku deklaracji. Taki formularz można wypełnić w PITy 2015 Programie, podając dane współmałżonków i uzyskane przez nich dochody w poprzednim roku podatkowym. Do wspólnego rozliczenia podatkowego w PIT 2015 spełniony musi być warunek bycia małżeństwem przez cały poprzedni rok podatkowy, ustanowienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami i nierozliczanie się z dochodów opodatkowanych ryczałtem lub liniowo. Czy taka ulga w opodatkowaniu będzie przysługiwała współmałżonkom, mającym inny adres zameldowania?

Czytaj więcej


Odpowiedzialność za długi podatkowe męża przy rozdzielności majątkowej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie chroni automatycznie przed odpowiedzialnością za wszystkie długi współmałżonka. Jednocześnie żona nie odpowiada automatycznie za wszystkie zobowiązania męża. Decyduje tu czas powstania zobowiązań, a także moment ustalenia rozdzielności majątkowej.

Czytaj więcej


Ulgi i odliczenia we wspólnym rozliczeniu małżonków programem PITy 2015

Małżonkowie posiadający wspólność majątkową, mają możliwość wspólnego rozliczenia się z fiskusem. Ponieważ wspólne opodatkowanie dochodów jest traktowane jako preferencyjna metoda naliczania podatku, mogą z niego skorzystać jedynie osoby opodatkowane wg skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Jako wspólny pit 2015 można zatem złożyć formularz PIT-36 lub PIT-37. Małżonkowie nie mogą wspólnie rozliczać się z przychodów o charakterze kapitałowym oraz z przychodów osiągniętych w wyniku odpłatnego zbycia praw majątkowych bądź nieruchomości. Trzeba również pamiętać, że korzystanie z jakiejkolwiek preferencyjnej formy opodatkowania, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego lub karty podatkowej, wyklucza możliwość łącznego rozliczenia pit 2015. Również wtedy, gdy podatnik korzystający z preferencyjnego opodatkowania, osiągał dodatkowo dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, nie ma możliwości złożenia deklaracji wraz z mężem/żoną i konieczne jest samodzielne wypełnienie zeznania. Korzyścią, jaką może przynieść wspólne rozliczenie małżonków, jest obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego.

Czytaj więcej


Pełnomocnictwo przy składaniu rozliczenia pit 2015

Rozliczenie wspólne małżonków niesie za sobą korzyści w postaci zmniejszenia podatku do uiszczenia na rzecz fiskusa. Jeśli dobrze zarabiający małżonek rozliczałby się samodzielnie ze swoich przychodów, wówczas musiałby dopłacić fiskusowi niemałą sumę podatku. Jeśli jednak rozliczenie pit 2015 takiej osoby będzie dokonane razem ze współmałżonkiem, który zarabia niewiele albo w ogóle nie osiąga żadnych przychodów, wówczas przychody rozkładają się po równo na dwie osoby. Dzięki temu płaci się niższe podatki i ma się szansę na uzyskanie większego zwrotu podatkowego. Jednocześnie, wspólne rozliczenie nie wyklucza zastosowania ulg podatkowych. Rozliczenie współmałżonków jest możliwe na jednym formularzu PIT, jeśli przez cały rok podatkowy byli oni małżeństwem. Rozliczenie pit 2015 nie będzie możliwe w takiej formie, jeśli w roku 2015 para zawarła związek małżeński. W takim przypadku rozliczenie roczne 2015 będzie musiało zostać dokonane oddzielnie. Dopiero w kolejnym roku podatkowym będzie można zastosować preferencję podatkową w postaci wspólnego rozliczenia współmałżonków.

Czytaj więcej


Preferencyjne opodatkowanie małżonków po rozwodzie z PITy 2015 Programem

Warunkiem zastosowania preferencyjnej zasady rozliczenia łącznie ze swoim współmałżonkiem jest pozostawanie przez cały rok podatkowy, za który dokonywane jest rozliczenie roczne 2015, w związku małżeńskim. Ponadto, pomiędzy małżonkami musi panować wspólność podatkowa. Dzięki spełnieniu tychże warunków, małżonkowie składają jedną deklarację PIT 2015 w Urzędzie Skarbowym, w której wskazują łączną wysokość swoich dochodów w danym roku podatkowym. Płacą podatek od połowy tej kwoty – według skali podatkowej. Łączne rozliczenie roczne 2015 można przeprowadzić za pośrednictwem PITy 2015 Programu. Etapowo przeprowadza on użytkownika przez wszystkie rubryki formularza Pit 2015, wskazując jednocześnie, co koniecznie powinno się w nich znaleźć. Najbardziej korzystne, wspólne rozliczenie podatkowe będzie dla tych małżeństw, gdzie jedno z małżonków ma niskie albo zerowe dochody w roku podatkowym, natomiast drugie – osiąga dochody, które muszą być opodatkowane według drugiego progu skali podatkowej, wynoszącego 32%. Dzięki temu podatnicy uzyskują od fiskusa zwrot nadpłaconego podatku. Z uwagi na powyższe, wiele małżeństw decyduje się na rozliczenie podatkowe łącznie, z zastosowaniem preferencji podatkowej.

Czytaj więcej


Darowizny pomiędzy małżonkami a roczny podatek w Programie Pity 2015

Rozliczenie roczne 2016 będzie zawierać wszystkie dochody podatnika uzyskane w roku podatkowym 2016. Generalnie, w zakresie rozliczenia PIT 2016, należy wykazać uzyskane darowizny i opłacić od nich stosowny podatek od spadków i darowizn. Program PITy 2016 pozwala na obliczenie wysokości takiego podatku. Program ten wskaże też, w jakiej sytuacji podatek nie musi być zapłacony.

Czytaj więcej


Opodatkowanie małżeństwa w ujęciu Programu PITy 2015

Podatnicy będący w związku małżeńskim, mogą wspólnie rozliczyć się z urzędem skarbowym z osiągniętych w trakcie roku podatkowego dochodów. Należy pamiętać, że aby móc złożyć jedno rozliczenie roczne 2015, trzeba posiadać tzw. wspólność majątkową. Wspólność występuje wtedy, gdy wszystkie przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przez któregokolwiek z małżonków po zawarciu małżeństwa, stają się automatycznie własnością obu osób. Wspólny pit 2015  mogą złożyć zarówno podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-36 jak i PIT-37. Niestety z możliwości łącznego opodatkowania zostały wyłączone dochody kapitałowe, wykazywane w PIT-38, dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39) oraz dochody, od których naliczany jest podatek liniowy (PIT-36L). Dodatkowo, jeżeli któryś z małżonków korzysta z preferencyjnych form opodatkowania – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) lub karty podatkowej (PIT-16A) –  nie może rozliczyć się wspólnie nawet z tych dochodów, które wykazywane są w PIT-36 lub PIT-37.

Czytaj więcej