RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

preferencyjne PITy


Czy uzyskane odszkodowanie może być przychodem podlegającym pod opodatkowanie?

Przychód to nie tylko wynagrodzenie pracownika czy suma osiągnięta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, czy z wynajmu prywatnego mieszkania. Mogą to być i inne składniki podlegające, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod opodatkowanie PIT. Czy do grupy przychodów będzie wliczało się odszkodowanie? Czy rozliczenie roczne podatnika będącego osobą poszkodowaną, której wypłacono świadczenie odszkodowawcze, będzie musiało uwzględniać jego sumę w grupie przychodów? Jak wyglądają Pity osób uzyskujących w danym roku podatkowym odszkodowanie?

Czytaj więcej


E-Deklaracja PIT z ulgą na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w rozliczeniach PITy Polaków jest ulga rodzinna. Jest to ulga przyznawana tym podatnikom, którzy wychowywali i sprawowali opiekę nad dzieckiem w poprzednim roku podatkowym. Można ująć ją zarówno wówczas, gdy podatnik posługuje się papierowym rozliczeniem PIT, jak i składa deklarację przez internet. E-Deklaracja z ulgą jest sporządzana dokładnie na tych samych zasadach, co rozliczenie papierowe. Należy pamiętać, że od niedawna podatnicy rozliczający się z fiskusem z zastosowaniem ulgi na jedno dziecko muszą spełniać kryterium dochodowe, aby legalnie mogła ona zostać odliczona. Kiedy zatem będzie przysługiwała ulga na jedno dziecko?

Czytaj więcej


Pierwszy wspólny PIT małżonków - podpowiadamy!

Preferencyjne rozliczenia podatkowe pozwalają na szybką i legalną optymalizację podatkową. Rozliczenie PIT można złożyć między innymi na zasadach przewidzianych dla osób pozostających w związkach małżeńskich, prawnie usankcjonowanych. Małżonkowie mają przywilej składania deklaracji PIT wspólnie, na jednym druku podatkowym. Ich rozliczenie roczne pozwoli zaoszczędzić i wypracować w wielu przypadkach pokaźny zwrot z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli przygotowujesz się do złożenia pierwszego wspólnego PIT małżonków - przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak zrobić to poprawnie.

Czytaj więcej


Rozliczenie roczne przez Internet małżonków

Rozliczenie roczne PIT małżonkowie mogą złożyć osobiście, w urzędzie skarbowym, wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet, posługując się przy tym e-deklaracją podatkową. Jakie warunki muszą przy tym spełnić?

Czytaj więcej


Rozliczenie roczne przez Internet małżonków

Rozliczenie roczne PIT małżonkowie mogą złożyć osobiście, w urzędzie skarbowym, wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet, posługując się przy tym e-deklaracją podatkową. Jakie warunki muszą przy tym spełnić?

Czytaj więcej


Dochody małoletniego dziecka w e-deklaracji PIT rodzica/opiekuna

Dziecko, które już w wieku lat kilkunastu jest na tyle operatywne i zaradne, aby mieć własne pieniądze i zarabiać, to dla rodziców lub opiekunów powód do dumy. Nastolatek, który zarabia pozyskuje jednak przychód do opodatkowania. Warto wiedzieć, jak rozliczyć dochody małoletniego dziecka, zwłaszcza że to rodzic lub opiekun w wielu przypadkach musi je wykazać w swojej własnej deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawdź, kiedy i twoja e-deklaracja PIT lub rozliczenie papierowe będzie musiało uwzględniać takie dochody, a kiedy dziecko samo będzie zobowiązane do złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT na swoje nazwisko.

Czytaj więcej


Dochody małoletniego dziecka a PIT/ZG

Rodzic zobowiązany jest rozliczyć zagraniczne dochody małoletniego dziecka oraz wszelkie inne dochody, jeśli spełnione są warunki wskazane w ustawie podatkowej PIT. W takich przypadkach wraz z własną deklaracją podatkową PIT-36 złoży także odpowiedni załącznik PIT/ZG.

Czytaj więcej


Czy małżonkowie rozliczający się razem składają druk PIT-36?

Roczne rozliczenie podatkowe składa w urzędzie skarbowym każdy polski rezydent podatkowy, który w poprzednim roku uzyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli i ty zaliczasz się do tej grupy, to sprawdź, czy przypadkiem nie masz uprawnień do wspólnego rozliczenia z żoną lub z mężem. W niniejszym artykule odpowiemy na następujące pytania: kiedy małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie? Czy właściwym formularzem PIT na wspólne rozliczenie małżonków będzie PIT-36? Na czym polega preferencyjne opodatkowanie małżonków?

Czytaj więcej


Darowizna w pieniądzu od babci a opodatkowanie

Przekazywanie darowizny pieniężnej w obrębie najbliższej rodziny może być podstawą do zwolnienia z podatku od wzbogacenia się. Podatek od darowizny w rodzinie nie jest naliczany zgodnie z wytycznymi przepisów polskiego prawa podatkowego. Darowizna musi być przy tym zgłoszona do Urzędu Skarbowego, w przeciwnym wypadku opodatkowanie będzie konieczne, a obdarowany zapłaci nie tylko podatek, ale być może odsetki za spóźnienie się z opłaceniem należności na rzecz fiskusa. Czy darowizna pieniężna od babci dla podatnika podlega opodatkowaniu czy jest objęta zwolnieniem podatkowym?

Czytaj więcej


PIT z małżonkiem jako e-Deklaracja

Małżonkowie są traktowani w szczególny sposób przez polskie prawo podatkowe. Mają oni możliwość złożenia deklaracji na wspólnym druku PIT z małżonkiem. PITy małżeństw pozwalają na wypracowanie wysokich zwrotów z podatku dochodowego od osób fizycznych, w określonych okolicznościach. Czy e-deklaracja podatkowa może być złożona z wykorzystaniem preferencji podatkowej przysługującej małżeństwom?

Czytaj więcej