RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

PIT niepełnosprawnego podatnika


Czy deklaracje PITy przez Internet pozwalają na rozliczenie wszystkich dostępnych ulg podatkowych?

Dużym ułatwieniem dla wszystkich podatników w Polsce jest możliwość składania zdecydowanej większości rocznych formularzy podatkowych PIT online. Deklaracje PITy przez Internet są wypełniane na drukach elektronicznych, zawierających dokładne te same pola, co tradycyjne druki papierowe. Czy będzie możliwe rozliczenie ulg podatkowych w PIT składanym przez internet? Czy ulga podatkowa nierozerwalnie związana jest z papierowym zeznaniem podatkowym rocznym?

Czytaj więcej


Ulga na leki w PIT w postaci deklaracji przez Internet

Osoby niepełnosprawne, podobnie jak ich opiekunowie, składając deklaracje PITy przez Internet lub w formie tradycyjnej, papierowej, mają możliwość ujęcia w nich ulgi rehabilitacyjnej. Szczególną odmianą tej ulgi jest ulga na leki. PIT z ulgą na leki można złożyć, jeśli podatnik spełnia ustawowe wymagania do skorzystania z takiego odliczenia podatkowego. Jakie to będą wymagania, jakie leki można odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej i jak tego dokonać w przypadku wypełniania rozliczenia rocznego przez Internet? Kiedy można skorzystać z ulgi na leki? Aby określić grupę podatkową uprawnioną do ulgi na leki, trzeba najpierw sprawdzić ustawowe wymagania stawiane podatnikom przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli bowiem podatnik spełnia warunki do objęcia go ulgą rehabilitacyjną i ponosił w poprzednim roku podatkowym koszty zakupu leków przepisanych przez lekarza, będzie mógł skorzystać z ulgi na leki składając deklaracje podatkowe. PIT z ulgą na leki złożą osoby niepełnosprawne, czyli podatnicy posiadający orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego trzech stopni niepełnosprawności.

Czytaj więcej


Z jakich odliczeń i czy w ogóle może skorzystać "osoba na wózku" - PITy 2015

Urazy kręgosłupa, nóg czy wrodzone choroby mogą spowodować, że dana osoba zostanie skazana na poruszanie się na wózku inwalidzkim. W takim przypadku zwykle ustanawiane jest dla niej orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Jako osoba niepełnosprawna, podatnik wypełniając pit roczny za rok 2015 ma możliwość odliczenia kosztów poniesionych na rehabilitację i na usprawnianie wykonywania codziennych czynności życiowych. Zatem śmiało można powiedzieć, że rozliczenia PITy 2015 wypełniane przez osoby na wózkach inwalidzkich mogą uwzględniać odliczenia ulg podatkowych, w tym zwłaszcza ulgi rehabilitacyjnej. Ich niepełnosprawność nie będzie też przeszkodą we wspólnym rozliczeniu łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Czytaj więcej


Dla kogo ulga na leki i na jakie leki - trudne PITy roczne

Ulgi podatkowe pozwalają na zmniejszenie obciążeń wynikających z tytułu podatku dochodowego należnego fiskusowi od podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem PIT. Jedną z ulg jest ulga na leki, która jest integralnym elementem ulgi rehabilitacyjnej. Jest ona przyznawana podatnikom na tożsamych zasadach. Kto skorzysta z ulgi na leki i jakie leki mogą być przedmiotem takiego odliczenia? Z ulgi rehabilitacyjnej korzystają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, a jako że ulga na leki jest elementem ulgi rehabilitacyjnej, obowiązują przy niej podobne zasady. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki oraz jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi. Ulga na leki to element ulgi rehabilitacyjnej i osoby, które są uprawnione do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać jednocześnie w swoich rocznych zeznaniach podatkowych wydatki na farmaceutyki. Prawo do ulgi na leki będą miały osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Według prawa podatkowego, za osoby niepełnosprawne uznaje się podatników posiadających orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - lekkiego, umiarkowanego lub znacznego.

Czytaj więcej


Czy dodatek pielęgnacyjny rozliczamy ze skarbówką? Program PITy 2015 prostuje wątpliwości

W naszym kraju w dalszym ciągu umowa o pracę i wynagrodzenia minimalne są zdecydowanie wyższe niż na przykład kwoty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opieki nad chorym, wymagającym stałego nadzoru i troski. Tak kwoty, to dodatek pielęgnacyjny, który często oznacza ciężką pracę dla opiekuna – trudniejszą od np.: etatu w biurze. Tego typu świadczenia pobierają osoby, które opiekują się obłożnie chorymi, trwale nie zdolnymi do samodzielnego funkcjonowania. Może to być rodzic, dziecko, brat lub siostra lub opiekun prawny.

Czytaj więcej


Czy można odliczyć rehabilitację od podatku - podpowiedzi udziela PITy 2015 program

Wśród wielu ulg istniejących w polskim prawie podatkowym na szczególną uwagę osób niepełnosprawnych niewątpliwie zasługuje ulga rehabilitacyjna. Pity 2015 program podpowiada użytkownikom, w jakich sytuacjach i w jaki sposób można korzystać z takiej właśnie ulgi. Jak odliczyć rehabilitację osób niepełnosprawnych w ramach formularzy PIT 2015? Wystarczy skorzystać z darmowego programu komputerowego. Opiera się to na odliczeniu ulgi rehabilitacyjnej od dochodu wskazanego w formularzu PIT 2015.

Czytaj więcej


Czy Program PITy 2015 uwzględni ulgę na komputer?

Jednym z niewątpliwych plusów konieczności corocznego rozliczenia się z fiskusem, jest możliwość skorzystania wielu ulg i odpisów czy darowizn. Dzięki temu bardzo często mamy szansę na zwrot podatku, który, nie ma co ukrywać, zawsze się przyda. Ulga na leki, ulga na Internet, ulga dla honorowych krwiodawców, czy niezwykle ciekawa ulga prorodzinna, to tylko kilka z wielu ulg, z jakich możemy skorzystać, sporządzając nasze rozliczenie roczne 2014.  Oczywiście, jak to w życiu bywa, nie wszystkie oferowane ulgi są dla nas dostępne. Jedna z dostępnych ulg, jakie możemy wykazać w druku pit 2014 jest ulga na komputer. Jeśli nie wiesz, czy możesz z niej skorzystać, jeśli nie wiesz, jakie są dostępne w tym przypadku limity i nie wiesz, na jakim druku trzeba ją rozliczyć, sięgnij po pity 2014 program. Jeśli jeszcze nie słyszałeś o tej jakże pomocnej podczas rozliczeń rocznych aplikacji komputerowej, warto już dziś poszukać informacje na jej temat, a następnie ściągnąć plik z programem na swój komputer. Za sprawą pity 2014 programu szybko i sprawnie rozliczysz ulgę na komputer, a także rozliczysz się z osiągniętych w danym roku kalendarzowym dochodów.

Czytaj więcej


Jakie ulgi obowiązują chorych w rozliczeniu PIT 2015?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada możliwość korzystania przez podatników z wielu ulg. Ich rozliczenie pit 2015 może je uwzględniać, o ile spełnią one określone prawem wymagania. Wypełniając pity 2015 w programie komputerowym, można bezbłędnie wyliczyć wysokość ulgi, niezależnie od tego, jaki będzie jej rodzaj. Pity 2015 program umożliwia swoim użytkownikom na rozliczenie swoich dochodów z urzędem skarbowym i na skorzystanie z ulg podatkowych, bądź preferencji w podatkach.

Czytaj więcej


Dla kogo ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatkowym 2015

Rozliczenie podatkowe 2016. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej - i rozliczyć pit w programie do rozliczeń? Osoby niepełnosprawne lub podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, mogą pomniejszyć swój dochód w rozliczeniu podatkowym za 2016 rok o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Aby jednak skorzystać z tego odliczenia należy spełnić pewne warunki. Ulga rehabilitacyjna jest przewidziana wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz podatników, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Przepisy określają przy tym zarówno to, kogo należy uważać za osobę niepełnosprawną, jak i kiedy można mówić o tym, że na utrzymaniu podatnika znajduje się osoba niepełnosprawna.

Czytaj więcej


Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu rocznym PIT 2015 program pity.

Niepełnosprawny podatnik może swój dochód z rozliczenia pit za 2015 rok pomniejszyć o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Aby jednak z tego odliczenia skorzystać należy mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Bez niego nie można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym z 2015 roku. Odliczenia w pit można wykonać samodzielnie we własnym domu korzystając z programu do rozliczeń, który jest dostępny do pobrania na naszej stronie.

Czytaj więcej