RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

PIT samotnego rodzica


Czy dobrowolnie wypłacane alimenty stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

Podstawę prawną określającą zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych stanowi uchwalony w 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z kolejnymi nowelizacjami (ostatnia weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku). Szczegółową charakterystykę obowiązku alimentacyjnego zawierają art. 128 - art. 144 zamieszczone w Dziale III owej ustawy. Stanowią one, że regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne, mogą wynikać z pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa i obciążać krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Tak więc możliwa jest sytuacja, w której podatnik - dobrowolnie lub zmuszony wyrokiem sądowym - będzie płacił alimenty żyjącej w niedostatku siostrze lub wesprze finansowo schorowaną matkę. Wiele osób przyjmujących dobrowolne świadczenie alimentacyjne ma jednak wątpliwości, czy tego typu przychody powinny zostać ujawnione w rozliczeniu rocznym 2015 oraz obłożone podatkiem dochodowym. Osoby te nie wiedzą również, jak prawidłowo udokumentować fakt uzyskania takiego świadczenia, aby fiskus nie zakwestionował go w przypadku kontroli skarbowej.

Czytaj więcej


Rozwiedzeni rodzice zachowują prawo do ulgi na dziecko

Ulga na dziecko stanowi ważną społecznie preferencję podatkową, która ma pomóc rodzicom w wychowywaniu potomstwa. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się, kiedy rodzice posiadają prawa do skorzystania z tej cennej preferencji podatkowej, a kiedy niestety nie... Czy rozwód może skutecznie pozbawić rodziców możliwości preferencyjnych rozliczeń podatkowych rocznych?

Czytaj więcej


Rozlicz dochody dziecka z PITy 2015 Programem - gdy dziecko samo zarabia

Rodzice dzieci poniżej 18 roku życia doliczają ich przychody do własnych i dopiero wtedy obliczają zobowiązanie podatkowe PIT za 2015 rok. W przypadku roku, w którym dziecko osiąga pełnoletność, przychody te należy rozdzielić – te uzyskane do dnia urodzin powinny zostać rozliczone razem z przychodami rodziców, natomiast wszystkie osiągnięte po dniu 18. urodzin – rozliczone już samodzielnie przez dziecko w jego własnym rozliczeniu PIT 2015. Niepełnoletnie dzieci mogą uzyskiwać dochody z różnych źródeł, np. z renty, praw majątkowych (może to być przykładowo zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica), sprzedaży udziałów (lub innych kapitałów pieniężnych), najmu albo dzierżawy.

Czytaj więcej


Jak korzystać z ulg i odliczeń? PITy 2015 Program jako podręczna aplikacja internetowa

Ulgi i odliczenia podatkowe mogą być zastosowane w ramach pity 2015 wyłącznie wówczas, gdy podatnik ma do nich prawo. Warunki korzystania z ulg i odliczeń można znaleźć w ustawie o PIT. Jednocześnie, pity 2015 program również gromadzi takie aktualne informacje, dlatego też jest w stanie pomóc podatnikowi przy korzystaniu z jego przywilejów w tym zakresie. Darmowa aplikacja internetowa, jaką jest Pity 2015 Program, umożliwi poprawne wypełnienie formularza pit. Uwzględni również przywileje podatnika, dzięki czemu rozliczenie pit 2015 będzie kompletne. Darmowy program komputerowy pozwala od razu przesłać PITy 2015 w trybie zdalnym, pocztą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej


Ulga prorodzinna na dwoje dzieci - samotna mama i rozliczenie roczne

Samotne rodzicielstwo wymaga od danej osoby poświęcenia się swoim dzieciom. Jest to wysiłek nie tylko fizyczny i psychiczny, ale i finansowy. Młoda matka, która sama wychowuje dwójkę dzieci jest traktowana na preferencyjnych zasadach przy okazji dokonywania rocznego rozliczenia podatkowego. PIT samotnej matki może uwzględniać ponadto ulgę na dziecko. Samotna mama wypełniając rozliczenie roczne będzie mogła nie tylko rozliczyć się ulgowo z fiskusem, z połowy swoich dochodów stanowiących podstawę rozliczenia podatkowego. Przysługiwać będzie jej ulga prorodzinna, a jeśli będzie ona wykorzystywana w odniesieniu do dwójki dzieci, wówczas nie ma znaczenia wysokość dochodów uzyskiwanych przez matkę. Nie obowiązuje bowiem ją kryterium dochodowego w uldze rodzinnej, które dotyczy tylko osób rozliczających ulgę prorodzinną na jedno dziecko w rodzinie.

Czytaj więcej


Rozliczenie ulgi prorodzinnej - PITy 2015 program

Niemal każdy podatnik wychowujący przynajmniej jedno dziecko odlicza kwotę ulgi prorodzinnej od podatku. Dyskusyjne jest to, czy ulga rzeczywiście jest pomocna i czy podatnicy biorą pod uwagę jej istnienie przy zakładaniu lub powiększaniu rodziny. Pewne jest natomiast, że podatnicy z uwagą śledzą wprowadzane zmiany dotyczące limitów dochodów rodziców odliczających ulgę od podatku. Po ostatniej zmianie przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej sądzono, że niewiele osób będzie mogło z niej skorzystać. Okazuje się jednak, że podniesiono próg dochodów, więc okazję do skorzystania z ulgi będzie mieć więcej podatników, niż na początku sądzono. Od 2014 roku, rodzice posiadający jedno dziecko, które razem osiągają roczne dochody wyższe niż 112 tysięcy złotych stracą do niej prawo. Natomiast w rodzinie z trójką i więcej dzieci, bez względu na osiągnięty dochód, ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 procent, a na czwarte i każde kolejne o 100 procent. Z kolei dla rodziców wychowujących dwoje dzieci, bez względu na osiągnięty dochód, ulga nie ulegnie zmianie. Ulgą prorodzinną nie będą objęci rodzice wychowujący jedno dziecko, nie będący w związku małżeńskim, których dochód roczny przekroczy 56 tys. zł. Podwyżka w przypadku posiadania jednego dziecka nie jest jednak tak wysoka, jak mogłoby się wydawać ze ze względu na rosnącą inflację.

Czytaj więcej


Rozliczenie osób samotnie wychowujących dziecko za pomocą programu PITy 2015

Dla większości osób sama myśl o konieczności wypełniania formularzy dla fiskusa nie kojarzy się z czymś bardzo przyjemnym. Jest to oczywiście pewna uciążliwość, ale jednak nie przesadzajmy, fiskus nie nakazuje nam przychodzić do siebie zbyt często, przecież rozliczenie roczne 2015 wypełnia się tylko raz, a kolejny taki obowiązek czeka nas dokładnie za rok. W tym miejscu należy dodać, iż sporą dogodnością jest możliwość skorzystania z darmowego kreatora pit 2015, który w bardzo czytelny sposób podpowie nam, które dokumenty wypełniać, jak to zrobić by nie popełnić błędu. Podatnicy powinni być zainteresowani takim ułatwieniem.  PITy 2015 program oczywiście pomoże wypełnić formalności wszystkim tym, którzy chcą samodzielnie zrobić swoje zeznanie podatkowe, nie posiłkując się biurem rachunkowym. Program podpowie, iż stan cywilny ma znaczenie podczas wypełniania deklaracji podatkowych. Okazuje się, iż rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci nie jest skomplikowane, ale nie tyczy się tylko tego rodzica, który nie pozostaje w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka.

Czytaj więcej


PITY 2015 Program i wspólne rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.

Osoba, która samodzielnie wychowuje dziecko może skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia w zeznaniu rocznym wypełnianym na przykład przez  program komputerowy do rozliczeń pit. Takie wspólne rozliczenie z dzieckiem może dać rodzicowi spore korzyści podatkowe. Do skorzystania z tej ulgi wystarczy zajmować się samemu dzieckiem tylko przez część roku.

Czytaj więcej


Elektroniczny PIT samotnego rodzica - poradnik podatkowy

Osoby samotnie wychowujące dziecko, które w świetle prawa podatkowego mają status samotnego rodzica, mogą na preferencyjnych zasadach rozliczać swoje podatki. Samotny rodzic może złożyć rozliczenie podatkowe roczne online lub w wersji tradycyjnej. Elektroniczny PIT jest traktowany na równi z papierowymi formularzami PITy, a jego rozliczenie wygląda bardzo podobnie. Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe PIT elektronicznie, korzystając z preferencji zarezerwowanej dla osób będących samotnymi rodzicami?

Czytaj więcej


Rozliczenie w pit 2015 program a rodzic samotnie wychowujący dziecko?

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo złożyć  rozliczenia roczne za 2015 rok wspólne z dzieckiem, taką możliwość daje również  program do rozliczania PIT. Przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumie się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli jest on osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a wychowującą dziecko. A zatem do kręgu osób samotnie wychowujących dziecko zaliczyć należy: pannę, kawalera, osobę rozwiedzioną, wdowę, wdowca, osobę w stosunku do której orzeczone separację, a także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

Czytaj więcej