RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

ulga podatkowa


Czy deklaracje PITy przez Internet pozwalają na rozliczenie wszystkich dostępnych ulg podatkowych?

Dużym ułatwieniem dla wszystkich podatników w Polsce jest możliwość składania zdecydowanej większości rocznych formularzy podatkowych PIT online. Deklaracje PITy przez Internet są wypełniane na drukach elektronicznych, zawierających dokładne te same pola, co tradycyjne druki papierowe. Czy będzie możliwe rozliczenie ulg podatkowych w PIT składanym przez internet? Czy ulga podatkowa nierozerwalnie związana jest z papierowym zeznaniem podatkowym rocznym?

Czytaj więcej


Kto składa załącznik PIT/D i jak powinien go poprawnie wypełnić?

Przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy składają do urzędów skarbowych odpowiednie druki podatkowe. Płacą na podstawie dokonanych w nich obliczeń, podatek roczny należny fiskusowi. Może on zostać obniżony, dzięki zastosowaniu licznych ulg i preferencji podatkowych. W takim przypadku konieczne jednak staje się wypełnienie odpowiednich załączników do głównej deklaracji podatkowej. Kto zatem będzie zobowiązany do tego, aby wypełnić i złożyć na ręce fiskusa załącznik PIT/D?

Czytaj więcej


Rozliczenia podatkowe indywidualne - jak złożyć zoptymalizowany PIT?

Rozliczenie indywidualne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych składa się na własne nazwisko. Można tego dokonać albo na papierowym druku i zanosząc go do urzędu skarbowego lub wysyłając listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo posługując się e-deklaracją podatkową PIT. Takie rozliczenia podatkowe można oczywiście optymalizować, co sprowadza się do posługiwania się legalnymi metodami zmniejszania podatku dochodowego należnego fiskusowi. Jak tego dokonać? Sprawdź z nami!

Czytaj więcej


Jakie ulgi mogą być rozliczane w e-deklaracjach PITy?

Rozliczenie PIT składasz w urzędzie skarbowym w związku z pozyskiwanymi przez ciebie w poprzednim roku podatkowym przychodami lub dochodami, o ile jesteś objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kluczową częścią rozliczenia jest wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatku należnego fiskusowi. Dzięki odpowiednim odliczeniom podatkowym, z których możesz skorzystać na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, będziesz mógł zmniejszyć swoje zobowiązanie wobec fiskusa. Wszelkie ulgi podatkowe wpisujesz w odpowiednie miejsca w deklaracji. Czy wiesz, że e-deklaracje PITy także pozwalają na zoptymalizowanie rozliczenia podatkowego za pośrednictwem ulg i preferencji podatkowych?...

Czytaj więcej


Katalog wydatków na cele rehabilitacyjne

Wydatki dokonywane na cele rehabilitacyjne, między innymi na zakup sprzętów, urządzeń czy narzędzi, mogą być podstawą dokonania odliczenia w PIT. Niepełnosprawny podatnik uprawniony jest bowiem na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku - do ulgi na rehabilitację. Ulga rehabilitacyjna przysługuje z tytułu ponoszonych wydatków na rehabilitację oraz na ułatwianie codziennych czynności życiowych. Przepisy ustawy o PIT w sposób szczegółowy wskazują, jakie wydatki na cele rehabilitacyjne mogą być ujęte w ramach ulgi rehabilitacyjnej, spełniając owa funkcję ułatwienia wykonywania czynności życiowych, podnosząc komfort życia.

Czytaj więcej


PITy a ulga dla honorowych dawców krwi

Fakt oddawania krwi do stacji krwiodawstwa jest jednym z podstawowych warunków, jaki musi spełnić podatnik chcący zastosować w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym ulgę z tytułu krwiodawstwa. Ulga na krew przyznawana jest w rozliczeniach PITy dla osób, które oddają krew w określonych punktach, bez pobierania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. Kto może ująć taką ulgę w swoim rozliczeniu rocznym i czy ulga dla honorowych dawców krwi jest w jakiś sposób limitowana?

Czytaj więcej


Czy w spłacaniu zobowiązania podatkowego są możliwe jakieś ulgi?

Podatki opłacają wszyscy, ale istnieje możliwość odstąpienia od pobrania podatku od danego podatnika w wyjątkowych sytuacjach. Ulgi podatkowe, czyli ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, umożliwiają optymalizację wysokości daniny publicznej wyliczonej w deklaracjach Pity. W niektórych przypadkach zobowiązania podatkowe nie będą naliczane, ale podatnik będzie musiał spełnić kilka warunków. Dodatkowo, decyzja o tym, czy m.in. pobrać podatek pit od podatnika - ma charakter uznaniowy.

Czytaj więcej


Ulga na dwoje dzieci - druki PIT, wskazówki, wyjaśnienia

Jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w Polsce, z której korzysta wielu podatników, jest ulga rodzinna. Pozwala ona na dokonanie odliczenia podatkowego w rozliczeniach rocznych PITy i dotyczy tych podatników, którzy spełniają wszystkie niezbędne warunki do jej zastosowania w praktyce. Zadajmy kluczowe w tym kontekście pytania: jakie druki PIT mogą wykazywać ulgę prorodzinną; jak złożyć rozliczenie roczne z ulgą na dziecko; w jakiej wysokości przyznawana jest ulga na dwoje dzieci? Otóż podatnik chcący zastosować w swoich rozliczeniach PIT ulgę rodzinną, musi spełniać warunki ustawowe, wskazane w aktualnych przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej


PIT z ulgą rodzinną

Wychowywanie dzieci jest jedną z okoliczności uzasadniających możliwość zastosowania w drukach Pity  ulgi na dziecko. PIT z ulgą rodzinną nie złożą wszyscy podatnicy mający dzieci. Trzeba spełnić wymienione w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki, aby poprawnie rozliczyć taką ulgę. Dla kogo przeznaczona jest więc ulga prorodzinna i w jakich drukach podatkowych można z niej skorzystać?

Czytaj więcej


Czy status samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczenia PIT przez Internet, czy nie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada kilka możliwości zoptymalizowania wysokości podatku należnego fiskusowi, zgodnie z prawem. Otóż, preferencyjne rozliczenie PIT złożą między innymi osoby samotnie wychowujące dzieci. Czy będą one mogły składać swoje PITy przez Internet, czy też posiadanie i jednocześnie korzystanie ze statusu samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczania się w trybie online, przy użyciu poczty elektronicznej?

Czytaj więcej